Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng thiết kế xây dựng

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng thiết kế xây dựng là một loại hợp đồng tư vấn được ký kết giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện các công việc thiết kế, tư vấn thiết kế công trình xây dựng. Hợp đồng này là cơ sở pháp lý ràng buộc các bên trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, đồng thời giúp bảo vệ quyền lợi của các bên trong trường hợp xảy ra tranh chấp.

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng thiết kế xây dựng

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng thiết kế xây dựng

Lý do cần sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng thiết kế xây dựng

Hợp đồng thiết kế xây dựng là một loại hợp đồng dân sự được ký kết giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện công việc thiết kế công trình xây dựng. Hợp đồng này có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quyền và lợi ích của các bên tham gia, cũng như giúp quá trình thiết kế và xây dựng công trình được thực hiện suôn sẻ, hiệu quả.

Tuy nhiên, việc soạn thảo hợp đồng thiết kế xây dựng không phải là điều dễ dàng. Hợp đồng này cần phải đảm bảo đầy đủ các nội dung cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật. Do đó, việc sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng thiết kế xây dựng là một giải pháp cần thiết và hữu ích cho các bên tham gia hợp đồng.

Dưới đây là một số lý do cần sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng thiết kế xây dựng:

 • Đảm bảo quyền và lợi ích của các bên tham gia hợp đồng: Hợp đồng thiết kế xây dựng là văn bản pháp lý ghi nhận quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia. Việc sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng sẽ giúp các bên hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ của mình, cũng như đảm bảo hợp đồng được soạn thảo đầy đủ, chặt chẽ, phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Tránh những rủi ro pháp lý có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng: Trong quá trình thực hiện hợp đồng thiết kế xây dựng, có thể phát sinh những tranh chấp, mâu thuẫn giữa các bên. Việc sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng sẽ giúp các bên đề phòng và hạn chế những rủi ro pháp lý có thể xảy ra.
 • Giúp quá trình thiết kế và xây dựng công trình được thực hiện suôn sẻ, hiệu quả: Hợp đồng thiết kế xây dựng là cơ sở để các bên tham gia phối hợp thực hiện công việc thiết kế và xây dựng công trình. Việc sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng sẽ giúp các bên thống nhất được các nội dung quan trọng của hợp đồng, từ đó giúp quá trình thiết kế và xây dựng công trình được thực hiện suôn sẻ, hiệu quả.

Tóm lại, dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng thiết kế xây dựng là một dịch vụ cần thiết và hữu ích cho các bên tham gia hợp đồng. Dịch vụ này giúp đảm bảo quyền và lợi ích của các bên, tránh những rủi ro pháp lý có thể xảy ra, và giúp quá trình thiết kế và xây dựng công trình được thực hiện suôn sẻ, hiệu quả.

Các nội dung tư vấn trong dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng thiết kế xây dựng

Các nội dung tư vấn trong dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng thiết kế xây dựng thường bao gồm các nội dung sau:

Các quy định của pháp luật liên quan đến hợp đồng thiết kế xây dựng

 • Luật Xây dựng 2014 (Luật Xây dựng 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020).
 • Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 • Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết về một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
 • Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 50/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng).
 • Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng.
 • Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.
 • Nghị định 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.
 • Thông tư 10/2021/TT-BXD hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 1 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/ND-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
 • Thông tư 06/2021/TT-BXD về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
 • Các văn bản luật khác có liên quan

Các nội dung cần có trong hợp đồng thiết kế xây dựng

 • Chủ thể của hợp đồng:

(i) Bên giao thầu: là chủ sở hữu công trình hoặc chủ đầu tư.

(ii) Bên nhận thầu: là tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự và năng lực chuyên môn thực hiện công việc thiết kế xây dựng.

 • Đối tượng của hợp đồng: Công trình xây dựng cần thiết kế, Nội dung công việc thiết kế xây dựng…
 • Nội dung của hợp đồng: Yêu cầu về chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường của công trình xây dựng; Phương pháp tính giá hợp đồng và thanh toán; Điều khoản về bảo hành, bảo trì công trình xây dựng; Điều khoản về giải quyết tranh chấp.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên.
 • Giá cả và phương thức thanh toán: Giá hợp đồng là giá trị công việc thiết kế xây dựng được thỏa thuận giữa các bên; Phương thức thanh toán là hình thức và thời hạn thanh toán giá hợp đồng được thỏa thuận giữa các bên.
 • Điều khoản về bảo hành, bảo trì công trình xây dựng:

Bảo hành là trách nhiệm của bên nhận thầu trong việc sửa chữa, khắc phục các lỗi kỹ thuật, khiếm khuyết của công trình xây dựng trong thời hạn bảo hành.

Bảo trì là trách nhiệm của bên nhận thầu trong việc thực hiện các công việc cần thiết để duy trì chất lượng, tuổi thọ của công trình xây dựng trong thời hạn bảo trì.

Các lưu ý khi soạn thảo hợp đồng thiết kế xây dựng

 • Phù hợp với quy định của pháp luật: Hợp đồng thiết kế xây dựng cần được soạn thảo theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là Luật Xây dựng hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Cần thỏa thuận đầy đủ các nội dung cần thiết: Hợp đồng thiết kế xây dựng cần thỏa thuận đầy đủ các nội dung cần thiết, bao gồm các nội dung bắt buộc nêu trên và các nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật và nhu cầu của các bên.
 • Cần sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu: Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng thiết kế xây dựng cần rõ ràng, dễ hiểu, tránh gây hiểu lầm cho các bên.
 • Cần kiểm tra kỹ hợp đồng trước khi ký kết: Các bên cần kiểm tra kỹ hợp đồng trước khi ký kết để đảm bảo các nội dung của hợp đồng đã được thỏa thuận đầy đủ và phù hợp với nhu cầu của các bên và tránh những rủi ro pháp lý có thể xảy ra.

Tùy theo nhu cầu và yêu cầu cụ thể của khách hàng, công ty tư vấn có thể tư vấn thêm các nội dung khác, chẳng hạn như:

 • Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình.
 • Các yêu cầu về chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường của công trình.
 • Các quy định về bảo hiểm, bảo hành, bảo trì công trình.

Việc tư vấn các nội dung này sẽ giúp các bên tham gia hợp đồng hiểu rõ các yêu cầu của công việc thiết kế, từ đó có thể thống nhất được các nội dung quan trọng của hợp đồng, đảm bảo quá trình thiết kế và xây dựng công trình được thực hiện suôn sẻ, hiệu quả.

Các nội dung tư vấn trong dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng thiết kế xây dựng

Các nội dung tư vấn trong dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng thiết kế xây dựng

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng thiết kế xây dựng

 • Được hỗ trợ bởi các chuyên gia có kiến thức sâu rộng về pháp luật và quy định liên quan đến thiết kế và xây dựng, giúp đảm bảo hợp đồng hợp pháp và bảo vệ quyền lợi của bạn.
 • Các dịch vụ tư vấn có thể tạo ra hợp đồng được tùy chỉnh phù hợp với yêu cầu cụ thể của dự án thiết kế và xây dựng của bạn, giúp đảm bảo rằng tất cả các điều khoản quan trọng được bao gồm.
 • Hợp đồng được soạn thảo chính xác và cẩn thận có thể giúp giảm thiểu nguy cơ pháp lý khi xảy ra tranh chấp hoặc bất đồng liên quan đến dự án thiết kế và xây dựng.
 • Hợp đồng chính xác và rõ ràng là công cụ chính để bảo vệ quyền lợi của bạn trong quá trình thiết kế và xây dựng, đồng thời giúp tạo ra môi trường làm việc cân bằng và công bằng giữa các bên liên quan.
 • Hợp đồng có thể giúp xác định trách nhiệm, tiến độ và các điều kiện thanh toán, từ đó giúp đảm bảo hiệu quả vận hành của dự án thiết kế và xây dựng.

Việc sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng thiết kế xây dựng sẽ giúp đảm bảo rằng mọi thỏa thuận đều mang tính pháp lý và công bằng, từ đó tạo nên cơ sở vững chắc cho một dự án xây dựng thành công.

Liên hệ dịch vụ soạn thảo hợp đồng thiết kế xây dựng

Liên hệ dịch vụ soạn thảo hợp đồng thiết kế xây dựng

Liên hệ dịch vụ soạn thảo hợp đồng thiết kế xây dựng

Việc lựa chọn dịch vụ soạn thảo hợp đồng thiết kế xây dựng là một việc quan trọng. Để lựa chọn được dịch vụ uy tín, bạn cần lưu ý một số yếu tố sau:

Chuyên môn của công ty

Bạn nên lựa chọn các công ty có đội ngũ luật sư chuyên môn cao, am hiểu về pháp luật xây dựng. Các luật sư này sẽ giúp bạn hiểu rõ các quy định của pháp luật liên quan đến hợp đồng thiết kế xây dựng, cũng như tư vấn cho bạn về các nội dung cần có trong hợp đồng, đảm bảo hợp đồng được soạn thảo đầy đủ, chặt chẽ, phù hợp với quy định của pháp luật.

Uy tín của công ty

Bạn nên tham khảo ý kiến của bạn bè, người thân hoặc kiểm tra thông tin về các công ty trên internet để đánh giá uy tín của công ty. Bạn có thể xem xét các yếu tố như:

 • Thời gian hoạt động của công ty.
 • Các khách hàng đã sử dụng dịch vụ của công ty.
 • Lời nhận xét của khách hàng về dịch vụ của công ty.

Chi phí dịch vụ

Bạn nên tham khảo giá cả của các công ty để lựa chọn được mức giá phù hợp. Tuy nhiên, bạn không nên chỉ so sánh giá cả mà cần xem xét các yếu tố khác như chuyên môn của công ty, uy tín của công ty,…

Tìm hiểu kỹ các thông tin về hợp đồng

Trước khi ký hợp đồng, bạn cần tìm hiểu kỹ các thông tin về hợp đồng, bao gồm:

 • Nội dung của hợp đồng.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng.
 • Giá cả và phương thức thanh toán.
 • Điều khoản giải quyết tranh chấp.

Bạn cần đọc kỹ hợp đồng và hỏi rõ các điều khoản mà bạn chưa hiểu. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn cần trao đổi với công ty cung cấp dịch vụ để được giải đáp.

Soạn thảo hợp đồng và ký kết hợp đồng

Sau khi đã thỏa thuận thống nhất các nội dung trong hợp đồng, công ty cung cấp dịch vụ sẽ soạn thảo hợp đồng và gửi cho bạn. Bạn cần kiểm tra kỹ lại hợp đồng trước khi ký kết. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, bạn cần trao đổi với công ty cung cấp dịch vụ để được chỉnh sửa.

Hợp đồng thiết kế xây dựng là một hợp đồng quan trọng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các bên tham gia. Do đó, việc lựa chọn dịch vụ soạn thảo hợp đồng thiết kế xây dựng là một việc quan trọng. Bạn cần lưu ý các yếu tố trên để lựa chọn được dịch vụ uy tín, đảm bảo quyền và lợi ích của mình. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay nhu cầu tư vấn pháp lý liên quan đến hợp đồng thiết kế xây dựng, hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới để được hỗ trợ.

Thông tin liên hệ Công ty Luật Kiến Việt:

Liên hệ qua Website: https://luatkienviet.com/

Liên hệ qua điện thoại: 0386 579 303

Liên hệ qua Email: contact@luatkienviet.com

Liên hệ qua Facebook: https://www.facebook.com/luatkienviet

Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ công ty.

Một số bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

Scores: 4.2 (20 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 519 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *