Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tài sản

Giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tài sản là một vấn đề phức tạp và thường gặp trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Những tranh chấp này có thể phát sinh từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Việc giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm cần có luật sư tư vấn để bảo đảm về  phương thức, trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật. Mời bạn đọc tìm hiểu bài viết sau đây.

tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tài sản

tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tài sản

Hợp đồng bảo hiểm tài sản là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, thì Hợp đồng bảo hiểm tài sản là hợp đồng bảo hiểm mà đối tượng bảo hiểm là tài sản, bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản.

Bảo hiểm tài sản là loại hình bảo hiểm phi nhân thọ, khi tham gia bảo hiểm tài sản bạn cần để ý đến hợp đồng bảo hiểm tài sản trước khi ký kết.

Hợp đồng bảo hiểm tài sản là văn bản thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm tài sản phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra rủi ro với tài sản được bảo hiểm. Đối tượng tài sản được bảo hiểm bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản.

Tham khảo thêm: Hợp đồng bảo hiểm nhóm là gì?

Quy định của pháp luật về Hợp đồng bảo hiểm tài sản

Theo quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, Các loại hợp đồng bảo hiểm tài sản phổ biến bao gồm:

 • Hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị;
 • Hợp đồng bảo hiểm tài sản dưới giá trị;
 • Hợp đồng bảo hiểm trùng.

Doanh nghiệp bảo hiểm không chịu trách nhiệm trong trường hợp tài sản được bảo hiểm bị tổn thất do hao mòn tự nhiên hoặc do bản chất vốn có của tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm.

Trên thực tế, thường gặp một số loại tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tài sản sau:

 • Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tài sản là là những bất đồng giữa doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm với người mua bảo hiểm trong quá trình thực hiện các quyền và nghĩa vụ;
 • Tranh chấp về sự kiện bảo hiểm, một bên cho là có sự kiện bảo hiểm và bên kia không đồng ý;
 • Bên mua bảo hiểm không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho đối tượng bảo hiểm trong quá trình sử dụng;
 • Tranh chấp về kết quả giám định thiệt hại đối với đối tượng được bảo hiểm;
 • Tranh chấp về giá trị bồi thường bảo hiểm;
 • Tranh chấp về nguyên nhân dẫn đến sự kiện bảo hiểm…

Tham khảo thêm: Chủ thể nào được tham gia vào hợp đồng bảo hiểm?

Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tài sản

Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm

Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm

Giải quyết tranh chấp bằng Hòa giải

Hòa giải trong giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tài sản là hình thức bảo vệ lợi ích hợp pháp của các đương sự, có sự tham gia của hòa giải viên, giúp các bên tranh chấp đạt được một thỏa thuận, chấm dứt xung đột hay xích mích một cách ổn thỏa. Hiện nay, lựa chọn hòa giải để giải quyết tranh chấp đang là phương pháp được sử dụng phổ biến và rộng rãi ở các nước phát triển bởi đây là phương pháp được thực hiện với thủ tục đơn giản, linh hoạt, tiết kiệm thời gian, chi phí cho các bên đương sự. Ở Việt Nam hiện nay, theo quy định của pháp luật, phương thức hòa giải trong việc giải quyết tranh chấp có thể chia làm 2 loại:

 • Hòa giải bắt buộc theo thủ tục tố tụng của Tòa án (theo quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015);
 • Hòa giải theo thỏa thuận của các bên

Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại

Hợp đồng bảo hiểm tài sản luôn có một bên hoạt động thương mại (doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm). Vì vậy, có thể lựa chọn giải quyết tranh chấp thông qua Trọng tài thương mại.

Tuy nhiên, Trọng tài thương mại chỉ giải quyết tranh chấp khi các bên có thỏa thuận. Thỏa thuận này có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp. Căn cứ theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 16 Luật trọng tài thương mại 2010. Hình thức thỏa thuận trọng tài được quy định như sau:

 • Thỏa thuận trọng tài có thể được xác lập dưới hình thức điều khoản trọng tài trong hợp đồng hoặc dưới hình thức thỏa thuận riêng;
 • Thoả thuận trọng tài phải được xác lập dưới dạng văn bản.

Giải quyết tranh chấp thông qua Tòa án

 • Theo quy định tại Điều 186 BLTTDS 2015, thì Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 • Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 35 BLTTDS 2015, Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tài sản. Trường hợp tranh chấp mà có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án thì thẩm quyền giải quyết thuộc về Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Tại sao cần Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tài sản

Việc tìm kiếm sự tư vấn từ luật sư khi giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tài sản mang lại nhiều lợi ích thiết thực và là bước quan trọng đảm bảo quyền lợi của các đương sự. Sau đây là một số lý do bạn nên cần Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tài sản:

 • Luật sư có kiến thức sâu rộng và hiểu biết chuyên môn cao về luật kinh doanh bảo hiểm và các quy định pháp lý liên quan. Họ có khả năng giải thích các điều khoản phức tạp trong hợp đồng bảo hiểm, giúp các bên hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình.
 • Trong một số trường hợp, việc xác định giá trị bồi thường có thể rất phức tạp. Luật sư có thể giúp đánh giá tình hình một cách khách quan và cung cấp lời khuyên chính xác về việc yêu cầu bồi thường bảo hiểm từ phía Công ty bảo hiểm;
 • Đại diện ủy quyền và thực hiện các thủ tục giải quyết tranh chấp: Nếu tranh chấp không thể được giải quyết thông qua việc hòa giải, lúc này vụ việc sẽ được giải quyết tại Tòa án hoặc cơ quan giải quyết tranh chấp khác. Luật sư có kinh nghiệm và chuyên môn sẽ đại diện cho khách hàng trong việc thực hiện thủ tục, bao gồm chuẩn bị hồ sơ, giao nộp hồ sơ đến cơ quan nhà nước và bảo vệ quyền lợi của khách hàng trước pháp luật.
 • Việc Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm tài sản cho khách hàng sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian, đồng thời giảm thiểu ro pháp lý. Đồng thời đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Tham khảo thêm về: Dịch vụ luật sư tố tụng, tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tài sản

Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tài sản

Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tài sản

 • Luật sư sẽ tiếp nhận thông tin từ khách hàng và tư vấn chi tiết, cụ thể hơn về tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tài sản;
 • Xem xét thông tin khách hàng cung cấp, sau đó đề xuất phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tài sản, cũng như trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp;
 • Giúp khách hàng soạn thảo hồ sơ, các giấy tờ pháp lý cần thiết như đơn khởi kiện, biên bản và các văn bản pháp lý liên quan;
 • Cử đại diện theo ủy quyền thay mặt khách hàng tham gia tố tụng, thực hiện các công việc pháp lý, làm việc với cơ quan nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Trên đây là những thông tin liên quan đến việc giải quyết tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm tài sản. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào khác liên quan về thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm, cũng như các vấn đề pháp lý liên khác, xin vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn của Luật Kiến Việt để được hỗ trợ một cách nhanh chóng.

Thông tin liên hệ Luật Kiến Việt:

Liên hệ qua Website: luatkienviet.com

Liên hệ qua số điện thoại: 0386.579.303

Liên hệ qua Email: contact@luatkienviet.com

Liên hệ qua Facebook: https://www.facebook.com/luatkienviet

Liên hệ trực tiếp tại Công ty Luật Kiến Việt

Trân trọng cảm ơn!

Scores: 4.1 (17 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Đỗ Thanh Lâm

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Bất Động Sản, Dự Án Đầu Tư, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân sự, HNGĐ, Lao Động, Hợp Đồng, Hình Sự, Hành Chính và tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, tranh tụng...

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 509 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *