M&A approval là gì? Quy trình thủ tục thực hiện

M&A approval là gì đang được nhiều doanh nghiệp đầu tư quan tâm vì có thể phải đối mặt với việc thực hiện nhiều thủ tục pháp lý và quy trình phê duyệt. Bài viết này sẽ tập trung cung cấp thông tin chi tiết về thành phần hồ sơ, quá trình thực hiện thủ tục M&A approval và những lưu ý quan trọng cho các nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia vào thị trường Việt Nam.

 

Quy trình thủ tục thực hiện M&A approval

Thế nào là M&A approval?

 • Theo nghĩa rộng, M&A approval còn được hiểu là quy trình phê duyệt và chấp thuận việc sáp nhập và mua lại doanh nghiệp, một bước không thể thiếu trong việc thực hiện các thương vụ M&A. M&A approval là quá trình phê duyệt quan trọng khi thực hiện các thương vụ mua M&A.
 • Theo nghĩa hẹp, M&A approval là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản xác nhận đủ điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế tại Việt Nam.

Những trường hợp phải thực hiện thủ tục M&A approval

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục M&A approval trước khi thay đổi thành viên, cổ đông nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp làm tăng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài;
 • Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tư nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế trong các trường hợp: tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới hoặc bằng 50% lên trên 50%; tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu trên 50% vốn điều lệ trong doanh nghiệp;
 • Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Có thể thấy, quy định này đã liệt kê khá rõ ràng, cụ thể về những trường hợp phải thực hiện thủ tục M&A approval.

Quy trình thực hiện thủ tục M&A approval

Hồ sơ đăng ký

Theo quy định tại Khoản 2, Nghị định 31/2021/NĐ-CP, hồ sơ cần hồ sơ đăng ký M&A approval bao gồm những giấy tờ sau đây:

 • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về đăng ký doanh nghiệp của tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; ngành, nghề kinh doanh; danh sách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông sáng lập, danh sách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có); tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trước và sau khi góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; giá trị giao dịch dự kiến của hợp đồng góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; thông tin về dự án đầu tư của tổ chức kinh tế (nếu có); theo Mẫu A.I.7 ban hành kèm theo Thông tư 25/2023/TT-BKHĐT;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;
 • Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp hoặc giữa nhà đầu tư nước ngoài với cổ đông hoặc thành viên của tổ chức kinh tế đó;
 • Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp (đối với trường hợp tổ chức kinh tế có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới và xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh).

Việc tuân thủ đúng các quy định và yêu cầu về hồ sơ theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP giúp quá trình đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam diễn ra suôn ra, nhanh chóng, góp phần nâng cao niềm tin của các nhà đầu tư vào môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Thủ tục thực hiện

thủ tục M&A approval

thủ tục M&A approval

Theo quy định tại khoản 2, Điều 66, Nghị định 31/2021/NĐ-CP, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài dựa định thực hiện thủ tục M&A approval  sẽ nộp 01 bộ hồ sơ xin chấp thuận tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quy trình như sau:

Bước 1: Đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư:

 • Chuẩn bị một bộ hồ sơ đăng ký nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài và thông báo cho nhà đầu tư để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Bước 2: Thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp) và pháp luật khác (đối với tổ chức kinh tế không phải doanh nghiệp).

Lưu ý: Tổ chức kinh tế không phải thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư đã thực hiện trước thời điểm nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Luật Đầu tư 2020 và Khoản 4 Điều 65 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP và căn cứ ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để thông báo cho nhà đầu tư.

Xem thêm: Quy trình thực hiện M&A cho doanh nghiệp

Những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục M&A approval

Qua một số thực tiễn hiện nay khi đăng ký M&A Approval, Chúng tôi đưa ra một số lưu ý cho doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình chuẩn bị hồ sơ cho M&A Approval như sau:

 • Nên tham vấn với cơ quan cấp phép đầu tư sớm, đặc biệt nên tham vấn trước khi tiến hành giao dịch, về việc có cần đăng ký M&A Approval cho giao dịch hay không;
 • Đối chiếu quy định về điều kiện tiếp cận thị trường đối với ngành nghề kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh chính yếu của tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; tham vấn ý kiến chuyên môn để lựa chọn Điều ước quốc tế/Hiệp định thương mại tự do (FTA) cho mục đích giải trình hiệu quả và tận dụng được các lợi ích từ các FTA phù hợp;
 • Cập nhật các thông tin mới nhất liên quan đến biểu mẫu hồ sơ đăng ký để chuẩn bị tương ứng cho quá trình thực hiện giao dịch;
 • Rà soát việc tuân thủ các yêu cầu tuân thủ về đầu tư của tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp (thuế, bảo hiểm xã hội, sử dụng lao động nước ngoài, báo cáo tài chính…), các tài liệu pháp lý liên quan đến địa điểm đặt trụ sở chính;
 • Chuẩn bị cơ sở dữ liệu cụ thể và có bằng chứng, về năng lực của nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm thông tin chi tiết về quốc tịch của nhà đầu tư nước ngoài, chủ sở hữu, năng lực tài chính, tình hình hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài (nếu đã hiện diện tại Việt Nam); và
 • Tham vấn các đơn vị chuyên môn để có sự chuẩn bị và dự liệu phù hợp cho quá trình thực hiện giao dịch.

Dịch vụ tư vấn quy trình thủ tục thực hiện M&A approval

Luật sư tư vấn quy trình thủ tục thực hiện M&A approval

Luật sư tư vấn quy trình thủ tục thực hiện M&A approval

Dịch vụ luật sư tư vấn quy trình thực hiện thủ tục M&A approval là dịch vụ chuyên nghiệp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký M&A approval. Các luật sư chuyên về M&A approval sẽ cung cấp những tư vấn pháp lý, đảm bảo quá trình diễn ra suôn sẻ và tuân thủ các quy định pháp luật. Dưới đây là các dịch vụ cụ thể mà luật sư có thể cung cấp:

 • Phân tích và đánh giá sơ bộ về khả năng thực hiện M&A approval.
 • Tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng các khía cạnh pháp lý, tài chính, thuế, hợp đồng và tài sản.
 • Soạn thảo các tài liệu pháp lý cần thiết như: Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế…
 • Tư vấn mô hình hoạt động, giấy phép, hợp đồng, cấu trúc vốn và thu xếp vốn và đại diện.
 • Đảm bảo rằng tất cả các thông tin nhạy cảm và bí mật kinh doanh được bảo vệ trong suốt quá trình M&A approval.

Tham khảo thêm: Vai trò của Luật sư hỗ trợ pháp lý cho các thương vụ M&A

Quý vị có kế hoạch thực hiện thủ tục M&A và cần tư vấn về quy trình thực hiện M&A approval, xin hãy liên hệ với Công ty Luật Kiến Việt qua số hotline 0386579303 để được luật sư tư vấn cụ thể. Chúng tôi sẽ hướng dẫn và tư vấn từng bước, đảm bảo rằng quá trình M&A approval được thực hiện một cách chính xác, nhanh chóng và an toàn theo đúng quy định của pháp luật.

Scores: 4.81 (20 votes)

Chủ đề:
Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 571 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *