Nợ quá hạn ngân hàng bao lâu sẽ bị khởi kiện, Luật sư tư vấn xử lý

Nợ quá hạn ngân hàng bao lâu sẽ bị khởi kiện là một câu hỏi được nhiều người quan tâm hiện nay. Để đáp ứng nhu cầu kinh doanh, tiêu dùng tăng cao thì các ngân hàng có các chính sách cho vay đa dạng và thủ tục vay cũng đơn giản hơn. Chính vì vậy, tỷ lệ nợ quá hạn tỷ lệ ngày càng cao ở các ngân hàng. Để giải quyết, các ngân hàng sẽ thực hiện theo quy trình đòi nợ đối với các khoản nợ xấu này. Khi khách hàng nợ quá hạn và bị ngân hàng khởi kiện hãy liên hệ luật sư Luật Kiến Việt để được tư vấn xử lý kịp thời.

Nợ quá hạn ngân hàng bao lâu sẽ bị khởi kiện ra Tòa án

Nợ quá hạn ngân hàng bao lâu sẽ bị khởi kiện ra Tòa án

Khi nào nợ ngân hàng trở thành quá hạn?

Thông thường, khi khách hàng đi vay tại ngân hàng hoặc công ty tài chính đều xác lập thông qua hợp đồng cho vay. Theo đó, hợp đồng này sẽ ghi nhận sự thỏa thuận giữa các bên về số tiền cho vay, mục đích sử dụng, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay…Bên cạnh đó, quyền và nghĩa vụ của các bên và điều khoản về giải quyết tranh chấp là những điều khoản không thể thiếu trong các hợp đồng cho vay.

Như vậy, nợ ngân hàng trở thành quá hạn được hiểu là khoản nợ tại ngân hàng mà khi đến ngày trả nợ theo hợp đồng nhưng người vay lại không thể trả gốc và lãi đúng theo các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng cho vay.

Nợ quá hạn ngân hàng bao lâu sẽ bị khởi kiện ra tòa?

Hiện nay, tùy thuộc vào điều khoản trong hợp đồng cho vay giữa ngân hàng và người cho vay mà thời gian khởi kiện của ngân hàng sẽ khác nhau. Trường hợp, phía ngân hàng nhận thấy quyền lợi của mình đang bị xâm phạm và bên vay có đủ dấu hiệu vi phạm các điều khoản trong hợp đồng thì sẽ làm hồ sơ khởi kiện.

Bên cạnh đó, căn cứ Điều 429 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

Như vậy, ngân hàng có thể khởi kiện bên vay trong thời hạn 03 năm kể từ ngày đến hạn trả nợ được thỏa thuận trong hợp đồng mà người vay không trả nợ dẫn đến nợ xấu.

Các nhóm nợ theo quy định của Ngân hàng nhà nước

Các nhóm nợ theo quy định của Ngân hàng nhà nước

>>> Xem thêm: Ngân hàng thu giữ tài sản thế chấp phải báo trước bao lâu?

Phân loại nhóm nợ theo quy định của Ngân hàng nhà nước

Căn cứ quy định tại Điều 10 Thông tư 11/2021/TT-NHNN, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện phân loại nợ (trừ các khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng) theo 05 nhóm như sau:

Nhóm nợ tiêu chuẩn

 • Khoản nợ trong hạn và được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi đúng hạn;
 • Khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày và được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi bị quá hạn và thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi còn lại đúng thời hạn;
 • Khoản nợ được phân loại nhóm nợ có rủi ro thấp hơn.

Nhóm nợ cần chú ý

 • Khoản nợ quá hạn đến 90 ngày;
 • Khoản nợ được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu còn trong hạn;
 • Khoản nợ được phân loại vào nhóm 2 theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 10 Thông tư 11/2021/TT-NHNN (Khoản nợ được phân loại vào nhóm nợ có rủi ro thấp hơn hoặc cao hơn).

Nhóm nợ dưới tiêu chuẩn

 • Khoản nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày;
 • Khoản nợ gia hạn nợ lần đầu còn trong hạn;
 • Khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo thỏa thuận;
 • Khoản nợ thuộc một trong các trường hợp chưa thu hồi được trong thời gian dưới 30 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi.
 • Khoản nợ trong thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra;
 • Khoản nợ phải thu hồi theo quyết định thu hồi nợ trước hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do khách hàng vi phạm thỏa thuận với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa thu hồi được trong thời gian dưới 30 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi;
 • Khoản nợ được phân loại vào nhóm 3 theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 10 Thông tư 11/2021/TT-NHNN;
 • Khoản nợ phải phân loại vào nhóm 3 theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư 11/2021/TT-NHNN.

Nhóm nợ nghi ngờ

 • Khoản nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày;
 • Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn đến 90 ngày theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu;
 • Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai còn trong hạn;
 • Khoản nợ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 Thông tư 11/2021/TT-NHNN chưa thu hồi được trong thời gian từ 30 ngày đến 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi;
 • Khoản nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra nhưng quá thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra đến 60 ngày mà chưa thu hồi được;
 • Khoản nợ phải thu hồi theo quyết định thu hồi nợ trước hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do khách hàng vi phạm thỏa thuận với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa thu hồi được trong thời gian từ 30 ngày đến 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi;
 • Khoản nợ được phân loại vào nhóm 4 theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 10 Thông tư 11/2021/TT-NHNN;
 • Khoản nợ phải phân loại vào nhóm 4 theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư 11/2021/TT-NHNN.

Nhóm nợ có khả năng mất vốn

 • Khoản nợ quá hạn trên 360 ngày;
 • Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 91 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu;
 • Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai;
 • Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên;
 • Khoản nợ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 Thông tư 11/2021/TT-NHNN chưa thu hồi được trên 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi;
 • Khoản nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra nhưng quá thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra trên 60 ngày mà chưa thu hồi được;
 • Khoản nợ phải thu hồi theo quyết định thu hồi nợ trước hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do khách hàng vi phạm thỏa thuận với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa thu hồi được trên 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi;
 • Khoản nợ của khách hàng là tổ chức tín dụng đang được kiểm soát đặc biệt, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang bị phong tỏa vốn và tài sản;
 • Khoản nợ được phân loại vào nhóm 5 theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 11/2021/TT-NHNN;
 • Khoản nợ phải phân loại vào nhóm 5 theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư 11/2021/TT-NHNN.

Nợ quá hạn ngân hàng phải làm sao?

Khách hàng nếu rơi vào tình trạng mất khả năng trả nợ cho ngân hàng có thể tham khảo một số cách giải quyết như sau:

 • Thông báo cho phía ngân hàng và xin gia hạn nghĩa vụ trả nợ;
 • Tiến hành thanh lý các tài sản khác của mình để có tiền thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng;
 • Tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính của người thân, bạn bè;
 • Liên hệ luật sư để được tư vấn và hỗ trợ pháp lý liên quan đến hồ sơ vay vốn với ngân hàng.

Luật sư tư vấn xử lý khi bị ngân hàng khởi kiện nợ quá hạn

Luật sư tư vấn xử lý khi bị ngân hàng khởi kiện nợ quá hạn

>>> Xem thêm về: Trình tự thủ tục phát mại tài sản thế chấp thu hồi nợ của ngân hàng

Luật sư tư vấn xử lý khi bị ngân hàng khởi kiện nợ quá hạn

Khi khách hàng có nhu cầu được tư vấn, hỗ trợ khi nợ quá hạn ngân hàng bị khởi kiện, luật sư sẽ tư vấn, hỗ trợ và đồng hành cùng khách hàng trong quá trình giải quyết, cụ thể:

 • Luật sư sẽ xem xét tổng quan hồ sơ vụ án, nội dung trình bày của khách hàng và tiến hành nghiên cứu hồ sơ vụ án.
 • Luật sư sẽ xem xét quá trình ký kết hợp đồng tín dụng, thế chấp (nếu có) và cả quá trình cho vay giữa ngân hàng và khách hàng có đúng theo quy định của pháp luật?
 • Luật sư Luật Kiến Việt sẽ xem xét và khai thác điểm yếu và điểm mạnh trong hợp đồng cho vay giữa ngân hàng và khách hàng dựa vào hồ sơ khoản vay, hồ sơ xử lý nợ, hồ sơ thu giữ và các tài liệu thu thập được. Theo đó, luật sư sẽ nỗ lực tìm để căn cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tốt nhất cho khách hàng.

Như vậy, nếu bạn nợ quá hạn ngân hàng nhưng không trả sẽ dẫn đến việc bị xếp vào danh sách nợ xấu thì cơ hội tiếp cận nguồn vốn của các tổ chức cho vay sẽ bị hạn chế do giảm uy tín cá nhân. Vì vậy, bạn phải cân nhắc tình hình tài chính và khả năng chi trả trước khi thực hiện việc vay vốn tại ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng. Nếu bạn có thắc mắc gì về vấn đề nợ quá hạn bao lâu sẽ bị khởi kiện cần luật sư tư vấn bảo vệ quyền lợi vui lòng liên hệ hệ với công ty Luật Kiến Việt Hotline hoặc Zalo theo số 0386.579.303 để được tư vấn chi tiết.

Scores: 4.3 (18 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Đỗ Thanh Lâm

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Bất Động Sản, Dự Án Đầu Tư, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân sự, HNGĐ, Lao Động, Hợp Đồng, Hình Sự, Hành Chính và tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, tranh tụng...

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 504 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *