Thời điểm giao kết hợp đồng thương mại điện tử

Hợp đồng thương mại điện tử là gì?

Hiện nay Việt Nam chưa có một khái niệm nào để định nghĩa đối tượng “Hợp đồng thương mại điện tử”. Điều 33 Luật Giao dịch điện tử 2005 có quy định về định nghĩa thế nào là một hợp đồng điện tử. Theo đó, hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu. Còn hợp đồng thương mại là thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ trong lĩnh vực thương mại. Kết hợp hai khái niệm này ta có được khái niệm hợp đồng thương mại điện tử theo pháp luật Việt Nam là một sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ trong lĩnh vực thương mại được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu

Thời điểm giao kết hợp đồng thương mại điện tử

Thời điểm giao kết hợp đồng thương mại điện tử

Thời điểm giao kết hợp đồng thương mại điện tử thông thường

Theo quy định tại Điều 400 Bô luật Dân sự (“BLDS”) 2015 thì thời điểm giao kết sẽ là mốc thời gian xác định hiệu lực của hợp đồng (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác). Tùy vào hình thức giao hợp đồng mà thời điểm giao kết hợp đồng được quy định khác nhau:

– Đối với hợp đồng giao kết bằng lời nói thì thời điểm giao kết là thời điểm các bên đã thỏa thuận về nội dung của hợp đồng;

– Đối với hợp đồng giao kết bằng văn bản thì thời điểm giao kết là tại thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản (hoặc bằng hình thức chấp nhận khác nhưng phải được thể hiện trên văn bản).

Đối với hợp đồng thương mại điện tử, các bên thực hiện việc giao kết hợp đồng thông qua các loại phương tiện điện tử và được thể hiện bằng các thông điệp dữ liệu. Việc xác định chính xác thời điểm gửi và nhận những thông điệp dữ liệu là rất khó để xác định trong môi trường điện tử. Những đặc điểm này làm nên tính đặc thù của hợp đồng thương mại điện tử. Tuy nhiên pháp luật Việt Nam về thương mại điện tử cũng chưa có quy định cụ thể về “thời điểm giao kết hợp đồng đối với hợp đồng thương mại điện tử”. Do vậy, để xác định vấn đề này, chúng ta cần áp dụng quy định của BLDS 2015.

Thời điểm giao kết hợp đồng thương mại điện tử khi sử dụng chức năng đặt hàng trên website thương mại điện tử

Thời điểm giao kết hợp đồng thương mại điện tử

Giao dịch mua bán sử dụng chức năng đặt hàng trên website thương mại điện tử

Pháp luật Việt Nam có quy định cụ thể về thời điểm giao kết đối với loại hợp đồng xác lập khi sử dụng website thương mại điện tử có chức năng đặt hàng. Trong trường hợp này, thời điểm giao kết theo Điều 21 Nghị định 52/2013/NĐ-CP là thời điểm khách hàng nhận được trả lời của thương nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 19 (phải có những nội dung tối thiểu như: danh sách toàn bộ hàng hóa hoặc dịch vụ khách hàng đặt mua, số lượng, giá của từng sản phẩm và tổng giá trị hợp đồng; thời hạn giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ; thông tin liên hệ để khách hàng có thể hỏi về tình trạng thực hiện hợp đồng khi cần thiết).

Im lặng có được xem là chấp nhận trong giao kết hợp đồng thương mại điện tử không?

Luật GDĐT 2005 cũng như các văn bản hướng dẫn không quy định về vấn đề im lặng trong giao kết hợp đồng thương mại điện tử nói chung. Pháp luật về thương mại điện tử Việt Nam chỉ đưa ra quy định bắt buộc đối với các chủ thể về cách thức trả lời đề nghị giao kết hợp đồng trong trường hợp giao kết khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên website thương mại điện tử tại Điều 19 Nghị định 52/2013/NĐ-CP. Còn lại, đối với những loại hợp đồng khác giao dịch thông qua phương tiện điện tử khác do không được quy định cụ thể nên sẽ áp dụng theo BLDS 2015. Theo đó, im lặng sẽ không mặc nhiên được coi là đồng ý giao kết hợp đồng mà chỉ khi giữa các bên đã có thỏa thuận hoặc có thói quen được xác lập từ trước (khoản 2 Điều 393 BLDS 2015). 

Liên hệ Luật sư để được tư vấn thêm về giao kết hợp đồng thương mại điện tử

Trên đây là bài giới thiệu về xác định thời điểm giao kết hợp đồng thương mại điện tử. Để được tư vấn cụ thể hơn về giao kết hợp đồng thương mại điện tử cũng như pháp luật về hợp đồng nói chung, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi – Công ty Luật Kiến Việt

Thông tin liên hệ:

Scores: 5 (15 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Đỗ Thanh Lâm

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Bất Động Sản, Dự Án Đầu Tư, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân sự, HNGĐ, Lao Động, Hợp Đồng, Hình Sự, Hành Chính và tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, tranh tụng...

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 509 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *