Thủ tục báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án

Thủ tục báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án là gì?

Thủ tục báo cáo đánh giá tác động môi trường là một thủ tục bắt buộc phải thực hiện đối với các dự án đầu tư thuộc nhóm I, nhóm II được quy định tại khoản 3 và các điểm c, d, đ, e khoản 4 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường 2020. Thủ tục này nhằm mục đích dự đoán các hệ quả về môi trường của dự án, cụ thể liệu dự án có thể gây ảnh hưởng như thế nào đối với môi trường xung quanh. Từ đó, đề xuất các biện pháp, cách thức để giảm thiểu hoặc điều chỉnh các tác động này đến một mức độ phù hợp theo các quy chuẩn kỹ thuật. 

>> Xem thêm: Tổng hợp các văn bản pháp luật về môi trường

Thủ tục báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án

Thủ tục báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án là gì?

Thời điểm và chủ thể thực hiện thủ tục báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án

Thủ tục báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án được thực hiện đồng thời với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. 

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, việc thực hiện thủ tục báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án sẽ do chủ dự án đầu tư tự thực hiện hoặc thông qua đơn vị tư vấn có đủ điều kiện thực hiện. Kết quả đánh giá tác động môi trường được thể hiện bằng báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án

Nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm:

 • Xuất xứ của dự án đầu tư, chủ dự án đầu tư, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư; căn cứ pháp lý, kỹ thuật; phương pháp đánh giá tác động môi trường và phương pháp khác được sử dụng (nếu có).
 • Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường.
 • Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội, đa dạng sinh học; đánh giá hiện trạng môi trường; nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường nơi thực hiện dự án đầu tư; thuyết minh sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án đầu tư.
 • Nhận dạng, đánh giá, dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án đầu tư đến môi trường; quy mô, tính chất của chất thải; tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử – văn hóa và yếu tố nhạy cảm khác; tác động do giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có); nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án đầu tư.
 • Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải.
 • Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác của dự án đầu tư đến môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường (nếu có); phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có); phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.
 • Chương trình quản lý và giám sát môi trường.
 • Kết quả tham vấn.
 • Kết luận, kiến nghị và cam kết của chủ dự án đầu tư.

Những công việc cần phải thực hiện khi lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

 • Tiến hành khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn.
 • Đánh giá, thăm dò, thu thập số liệu về điều kiện thiên nhiên, môi trường và kinh tế – xã hội.
 • Xác định những nguyên tố vi khí hậu trong khu vực dự án.
 • Thu thập và thăm dò, phân loại, đo đạc và tìm hiểu phân tích không khí, dòng nước, cái đất trong và tiếp giáp với khu vực dự án.
 • Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định những chiếc chất thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng và hoạt động của công trình bằng các bí quyết Thống kê, Phân tích, thu thập, thẩm định nhanh.
 • Đánh giá tình trạng môi trường khu vực thực hiện dự án.
 • Đề nghị phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu nhặt và xử lý chất thải rắn trong khoảng hoạt động của dự án.
 • Đề xuất các giải pháp hạn chế ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và ngừa sự cố môi trường.
 • Đưa ra các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường cho giai đoạn vun đắp dự án.
 • Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phố nơi thực hiện dự án.
 • Xây dựng chương trình giám sát môi trường.
 • Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt con số đánh giá tác động môi trường. 

>> Có thể bạn quan tâm: Thủ tục gia hạn tiến độ sử dụng đất của dự án đầu tư

Thủ tục báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án

Nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường

Tư vấn thủ tục báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án

Trên đây là nội dung giới thiệu về Thủ tục báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án. Mọi nhu cầu về pháp lý dự án, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi – Công ty Luật Kiến Việt.

 

Scores: 4.4 (13 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Đỗ Thanh Lâm

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Bất Động Sản, Dự Án Đầu Tư, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân sự, HNGĐ, Lao Động, Hợp Đồng, Hình Sự, Hành Chính và tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, tranh tụng...

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 504 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *