Có được góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam bằng ngoại tệ không?

Sự gia tăng nhu cầu đầu tư bằng ngoại tệ vào Việt Nam đã đặt ra câu hỏi cấp thiết, liệu nhà đầu tư quốc tế có được góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam bằng ngoại tệ không. Bài viết này sẽ giải đáp thắc mắc này một cách chi tiết, đồng thời làm rõ các quy định liên quan đến vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên nhiều lĩnh vực cũng như lưu ý nhà đầu tư khi tiến hành hoạt động góp vốn đầu tư vào thị trường.

Có được góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam bằng ngoại tệ

Có được góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam bằng ngoại tệ

Các hình thức góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam

Theo Điều 25 Luật đầu tư 2020, Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức:

 • Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần. Nhà đầu tư nước ngoài trở thành cổ đông công ty cổ phần.
 • Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Nhà đầu tư nước ngoài trở thành thành viên công ty TNHH, thành viên công ty hợp danh.
 • Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác.

Góp vốn đầu tư trực tiếp bằng DICA

Theo khoản 5 Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-NHNN, tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (DICA) là tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam do doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Các hình thức đầu tư trực tiếp được quy định tại Điều 21 Luật Đầu tư 2020 bao gồm:

 • Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế.
 • Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.
 • Thực hiện dự án đầu tư.
 • Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
 • Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.

Tham khảo thêm: Trình tự, thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (DICA)

Góp vốn đầu tư gián tiếp bằng IICA

Theo khoản 4 Điều 3 Thông tư 05/2014/TT-NHNN thì IICA là tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu chi được phép liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Các hình thức đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam theo Điều 5 Thông tư 05/2014/TT-NHNN (sửa đổi tại Thông tư 06/2019/TT-NHNN) như sau:

 • Góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-NHNN (doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài) và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán;
 • Góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp có cổ phiếu niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán;
 • Mua, bán trái phiếu và các loại chứng khoán khác;
 • Mua bán các giấy tờ có giá khác bằng đồng Việt Nam do người cư trú là tổ chức được phép phát hành trên lãnh thổ Việt Nam;
 • Ủy thác đầu tư bằng đồng Việt Nam thông qua công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán và các tổ chức được phép thực hiện nghiệp vụ ủy thác đầu tư;
 • Ủy thác đầu tư bằng đồng Việt Nam thông qua TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép thực hiện nghiệp vụ ủy thác đầu tư;
 • Góp vốn, chuyển nhượng vốn góp NĐTNN trong các quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ.
 • Các hình thức đầu tư gián tiếp khác theo quy định của pháp luật.

Tham khảo thêm: Trình tự, thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (IICA)

Có được góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam bằng ngoại tệ không

Việc góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ vào doanh nghiệp Việt Nam có được phép

Việc góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ vào doanh nghiệp Việt Nam có được phép

 • Theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 05/2014/TT-NHNN, mọi hoạt động đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam.
 • Theo điểm a khoản 1 Điều 4 Pháp lệnh ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH thì ngoại tệ là “đồng tiền của quốc gia khác hoặc đồng tiền chung châu Âu và đồng tiền chung khác được sử dụng trong thanh toán quốc tế và khu vực ”.
 • Theo khoản 23 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 quy định: “Vốn đầu tư là tiền và tài sản khác theo quy định của pháp luật về dân sự và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh”.
 • Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 34 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng đồng Việt Nam”.
 • Theo khoản 4 Điều 1 Thông tư 06/2019/TT-NHNN quy định nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam được thực hiện góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ, đồng Việt Nam theo mức vốn góp của nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thành lập và hoạt động theo pháp luật chuyên ngành), Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, hợp đồng PPP đã ký kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tài liệu khác chứng minh việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

Như vậy, việc góp vốn đầu tư trực tiếp bằng DICA có thể được thực hiện bằng ngoại tệ và việc góp vốn đầu tư gián tiếp bằng IICA thì không được thực hiện bằng ngoại tệ.

Lưu ý khi góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp bằng ngoại tệ

Góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ vào doanh nghiệp Việt Nam mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư, tuy nhiên, cũng tiềm ẩn một số rủi ro nhất định. Để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho hoạt động đầu tư, nhà đầu tư cần lưu ý một số vấn đề quan trọng sau:

Tỷ giá hối đoái

 • Biến động tỷ giá hối đoái có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá trị khoản đầu tư của nhà đầu tư. Doanh nghiệp cần theo dõi sát sao biến động tỷ giá và có biện pháp phòng ngừa rủi ro phù hợp, ví dụ như sử dụng các công cụ phái sinh ngoại hối.
 • Nên lựa chọn đầu tư vào những doanh nghiệp có nguồn thu nhập ổn định bằng ngoại tệ để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực từ biến động tỷ giá.

Quy định pháp luật

Nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ lưỡng các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư,… Đồng thời tham khảo ý kiến của luật sư hoặc chuyên gia tư vấn đầu tư để đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và tránh những rủi ro pháp lý.

Rủi ro về doanh nghiệp

 • Cần đánh giá kỹ lưỡng tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp trước khi quyết định đầu tư.
 • Nên tìm hiểu kỹ về uy tín và năng lực của ban lãnh đạo doanh nghiệp.
 • Phân tán rủi ro bằng cách đầu tư vào nhiều doanh nghiệp khác nhau.

Rủi ro thanh khoản

 • Cần tìm hiểu kỹ về khả năng thanh khoản của thị trường ngoại hối tại Việt Nam trước khi đầu tư.
 • Nên lựa chọn đầu tư vào những doanh nghiệp có khả năng thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi ngoại tệ thành VND khi cần thiết.

Chi phí giao dịch

 • Cần cân nhắc các chi phí liên quan đến giao dịch ngoại hối, bao gồm phí chuyển đổi ngoại tệ, phí ngân hàng, ….
 • Nên lựa chọn ngân hàng uy tín với mức phí cạnh tranh.

Luật sư tư vấn góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp bằng ngoại tệ

Luật sư tư vấn góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp bằng ngoại tệ

Luật sư tư vấn góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp bằng ngoại tệ

Góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ vào doanh nghiệp Việt Nam là một kênh đầu tư tiềm năng với nhiều lợi ích, các nhà đầu tư có thể tham khảo ý kiến của luật sư tư vấn đầu tư để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho hoạt động này.

Luật sư tư vấn đầu tư có thể hỗ trợ nhà đầu tư trong các vấn đề sau:

 • Giải thích chi tiết các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các văn bản liên quan.
 • Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý cần thiết để góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam bằng ngoại tệ.
 • Phân tích và đánh giá các rủi ro pháp lý tiềm ẩn trong hoạt động đầu tư và đề xuất các giải pháp phòng ngừa phù hợp.
 • Soạn thảo hợp đồng đầu tư rõ ràng, chi tiết, đảm bảo bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.
 • Đại diện cho nhà đầu tư trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư.

Lựa chọn luật sư tư vấn đầu tư uy tín là chìa khóa để đầu tư thành công tại Việt Nam. Với đội ngũ luật sư doanh nghiệp dày dặn kinh nghiệm và chuyên môn cao trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, Luật Kiến Việt tự tin mang đến cho quý khách hàng dịch vụ tư vấn góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam bằng ngoại tệ uy tín và chất lượng. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay nhu cầu tư vấn pháp lý liên quan đến vấn đề này, hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline 0386579303 để được hỗ trợ.

Scores: 4 (12 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 571 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *