Trình tự, thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (DICA)

Thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (DICA) là việc nhà đầu tư nước ngoài phải mở một tài khoản DICA để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư vào Việt Nam. Việc nắm rõ thủ tục mở tài khoản này sẽ giúp cho doanh nghiệp và nhà đầu tư thực hiện nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí. Bài viết sau đây sẽ cung cấp một số thông tin pháp lý cần thiết giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật có liên quan đến quy trình mở tài khoản này.

Thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (DICA)

Thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (DICA)

Quy định của pháp luật về tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (DICA)

DICA là tên gọi tắt của Direct Investment Capital Account, có nghĩa là “Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp”. Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-NHNN, tài khoản vốn đầu tư trực tiếp là tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam do doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Theo đó, có thể hiểu tài khoản DICA là một hình thức liên kết cho các doanh nghiệp nước ngoài hoặc nhà đầu tư muốn chuyển vốn đầu tư từ quốc gia khác vào Việt Nam, nhằm thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp tại đây, và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Đối tượng nào phải mở tài khoản DICA

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 06/2019/TT-NHNN, các đối tượng mở và sử dụng tài khoản DICA là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hoặc nhà đầu tư nước ngoài, cụ thể như sau:

Thứ nhất, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-NHNN bao gồm:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông và phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
 • Doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư 06/2019/TT-NHNN có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Thứ hai, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng BCC, nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP trong trường hợp không thành lập doanh nghiệp dự án (sau đây gọi là nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP). Theo đó, khoản 1 Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-NHNN quy định Nhà đầu tư nước ngoài” bao gồm: cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Ngoài ra, các đối tượng mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nêu trên cần lưu ý quy định theo khoản 2 Điều 5 Thông tư 06/2019/TT-NHNN.

Trình tự thủ tục mở tài khoản DICA

Trình tự thủ tục mở tài khoản DICA

Trình tự thủ tục mở tài khoản DICA

Hồ sơ

 • Giấy đề nghị mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.
 • Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu).
 • Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức mở tài khoản thanh toán (bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu).
 • Giấy ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện việc xuất trình bản chính để đối chiếu).

Trình tự thủ tục

Thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được quy định tại khoản 5 điều 5 Thông tư số 06/2019/TT-NHNN như sau:

 • Bước 1: Khi có nhu cầu mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước, tổ chức mở tài khoản thanh toán lập 01 bộ hồ sơ gửi đến Ngân hàng Nhà nước nơi đề nghị mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.
 • Bước 2: Khi nhận được hồ sơ mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố phải kiểm tra các giấy tờ trong hồ sơ và đối chiếu với các yếu tố đã kê khai tại giấy đề nghị mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, đảm bảo sự khớp đúng, chính xác.

Trường hợp giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp là bản sao mà không phải là bản sao được chứng thực, bản sao được cấp từ sổ gốc thì tổ chức mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp phải xuất trình bản chính để đối chiếu, người đối chiếu phải ký xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính;

 • Bước 3: Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của tổ chức mở tài khoản thanh toán, Ngân hàng Nhà nước phải giải quyết việc mở tài khoản thanh toán như sau:

Trường hợp hồ sơ mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đầy đủ và hợp lệ, các yếu tố kê khai tại Giấy đề nghị mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp khớp đúng với các giấy tờ liên quan trong hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và thông báo cho khách hàng biết về số hiệu và ngày bắt đầu hoạt động của tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Trường hợp hồ sơ mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đầy đủ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ hoặc còn có sự sai lệch giữa các yếu tố kê khai tại giấy đề nghị mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp với các giấy tờ liên quan trong hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước thông báo cho khách hàng biết để hoàn thiện hồ sơ, gửi Ngân hàng Nhà nước xem xét, giải quyết

Trường hợp Ngân hàng Nhà nước từ chối mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp thì phải thông báo lý do cho khách hàng biết.

Một số lưu ý khi mở và sử dụng tài khoản DICA

Khi mở và sử dụng tài khoản DICA, nhà đầu tư cần lưu ý một số nội dung sau:

 • Một là, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài có trách nhiệm kê khai trung thực, đầy đủ nội dung giao dịch; cung cấp các tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam theo yêu cầu và hướng dẫn của tổ chức tín dụng được phép khi mở tài khoản.
 • Hai là, theo khoản 3 Điều 5 Thông tư 06/2019/TT-NHNN, khi thực hiện các khoản vay nước ngoài mà đồng tiền đi vay không tương ứng với đồng tiền mà doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sử dụng để mở tài khoản DICA, thì doanh nghiệp được phép mở thêm tài khoản vay, trả nợ nước ngoài bằng loại đồng tiền đi vay tại ngân hàng được phép nơi đã mở tài khoản DICA để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp liên quan đến khoản vay nước ngoài.
 • Ba là, doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư nước ngoài muốn thay đổi ngân hàng được phép nơi mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp thì phải thực hiện các bước theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư 06/2019/TT-NHNN.
 • Bốn là, tài khoản vốn đầu tư trực tiếp có thể mở bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam. Các giao dịch thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam cần tuân thủ quy định tại Điều 6, Điều 7 Thông tư 06/2019/TT-NHNN.

Dịch vụ luật sư tư vấn mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (DICA)

Luật sư tư vấn thủ tục mở tài khoản DICA

 Luật sư tư vấn thủ tục mở tài khoản DICA

Luật sư với kiến thức chuyên môn về luật đầu tư, luật ngân hàng và kinh nghiệm thực tiễn trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản DICA cung cấp dịch vụ tư vấn nhanh chóng, chuẩn xác, tiết kiệm thời gian.

 • Luật sư tư vấn, phân tích các điều kiện mở tài khoản DICA
 • Chuẩn bị các hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật
 • Hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện thủ tục mở tài khoản DICA
 • Tư vấn về các giao dịch được phép thực hiện trên tài khoản DICA
 • Tư vấn về các quy định pháp luật liên quan đến việc sử dụng tài khoản DICA

Thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp hiện nay đang được thực hiện ngày một phổ biến. Nếu quý khách đang gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục này hoặc các vấn đề liên quan đến vốn đầu tư trực tiếp, các quy định liên quan đến chứng khoán,… vui lòng liên hệ với Luật sư tư vấn doanh nghiệp chúng tôi qua số điện thoại 0386579303 để được hỗ trợ một cách tốt nhất.

Scores: 4.7 (11 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 571 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *