Mẫu hợp đồng giao khoán nhân công thuê ngoài mới nhất năm 2024

Hợp đồng giao khoán nhân công thuê ngoài là văn bản được dùng khá phổ biến trong lĩnh vực sản xuất và gia công hàng hóa. Theo đó, đây là văn bản pháp lý ghi nhận sự thỏa thuận của bên giao khoán và bên nhận khoán. Vì vậy, các bên cần phải cân nhắc kĩ trước khi ký kết hợp đồng giao khoán nhân công thuê ngoài. Hãy cùng tìm hiểu các vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng giao khoán và mẫu hợp đồng giao khoán trọn gói nhân công thuê ngoài hiện nay nhé!

Mẫu hợp đồng giao khoán nhân công thuê ngoài

Mẫu hợp đồng giao khoán nhân công thuê ngoài

Hợp đồng giao khoán nhân công thuê ngoài là gì?

Hiện nay, chưa có quy định cụ thể về khái niệm hợp đồng khoán nhân công thuê ngoài. Tuy nhiên, có thể hiểu rằng hợp đồng giao khoán nhân công thuê ngoài là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của bên giao khoán và bên nhận khoán để thực hiện một số công việc nhất định. Mặc dù không có khái niệm cụ thể, nhưng hợp đồng giao khoán nhân công thuê ngoài được sử dụng trong nhiều lĩnh vực và quan hệ lao động khác nhau.

Theo đó, bên nhận khoán việc có trách nhiệm hoàn thành một khối lượng công việc nhất định đã thỏa thuận với bên giao khoán. Ngược lại, bên giao khoán việc sẽ nghiệm thu kết quả công việc và có nghĩa vụ thanh toán thù lao cho bên nhận khoán theo thỏa thuận đã nêu ra trong hợp đồng.

Phân loại hợp đồng giao khoán nhân công thuê ngoài

Có thể chia hợp đồng giao khoán nhân công thuê ngoài thành 02 loại: Hợp đồng giao khoán nhân công thuê ngoài toàn bộ và hợp đồng giao khoán nhân công thuê ngoài từng phần.

 • Hợp đồng giao khoán nhân công thuê ngoài toàn bộ: Bên giao khoán sẽ giao toàn bộ công việc cho bên nhận khoán. Theo đó, bên giao khoán sẽ trả các chi phí cần thiết để bên nhận khoán việc hoàn thành công việc. Do đó, phần thù lao mà người nhận khoán việc nhận được sẽ bao gồm tiền công lao động và chi phí khác để hoàn thành công việc được giao.
 • Hợp đồng giao khoán nhân công thuê ngoài từng phần: Bên giao khoán chỉ giao 1 phần công việc, bên nhận khoán việc sẽ tự lo công cụ, vật tư và trang thiết bị để hoàn thành công việc. Khi trả thù lao công việc, ngoài tiền công lao động, bên nhận giao khoán sẽ nhận thêm thêm 1 khoản coi là giá trị khấu hao của công cụ lao động.

Một số nội dung cơ bản trong hợp đồng

Một số nội dung cơ bản trong hợp đồng

Một số nội dung cơ bản trong hợp đồng giao khoán nhân công thuê ngoài

 1. Thứ nhất, phần thông tin của các bên chủ thể trong quan hệ hợp đồng: Cần ghi rõ những nội dung bao gồm: họ tên, thông tin cá nhân, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, chức vụ hiện tại đại diện cho bên nhận khoán và giao khoán;
 2. Thứ hai, đối tượng của hợp đồng: Cần thể hiện rõ các thông tin về công việc cần thực hiện khi giao kết, thực hiện hợp đồng giao khoán nhân công thuê ngoài;
 3. Thứ ba, giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán: Trong hợp đồng cần ghi rõ ràng về giá trị hợp đồng, đơn giá từng công việc (nếu có), các đợt thanh toán và phương thức thanh toán một cách chi tiết nhất để tránh những tranh chấp sau này;
 4. Thứ tư, quyền và nghĩa vụ của các bên: Cả hai bên cần thống nhất và ghi rõ những nội dung bao gồm công việc khoán, quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của người giao khoán và người nhận khoán;
 5. Thứ năm, thời gian hoàn thành công việc của bên được giao khoán;
 6. Thứ sáu, nghĩa vụ bảo mật thông tin (nếu có);
 7. Thứ bảy, điều khoản phạt hợp đồng và bồi thường thiệt hại giữa hai bên giao khoán và bên nhận khoán nhân công thuê ngoài (nếu có);

Ngoài ra, các bên còn có thể thỏa thuận về các nội dung khác liên quan đến việc thực hiện hợp đồng, nhằm hướng tới mục tiêu các bên đã đặt ra trước đó.

Hiện nay, pháp luật không quy định cụ thể về hình thức bắt buộc của hợp đồng giao khoán. Do đó, các bên chỉ cần đảm bảo điều kiện có hiệu lực của hợp đồng dân sự nói để giao kết, thực hiện hợp đồng giao khoán.

Lưu ý: Hợp đồng giao khoán phải có đầy đủ chữ ký, họ tên của đại diện bên giao khoán và đại diện bên nhận khoán..

Mẫu hợp đồng giao khoán nhân công thuê ngoài

Dưới đây là mẫu hợp đồng thuê khoán nhân thuê ngoài thông dụng nhất mà chúng tôi cung cấp đến bạn.

              CÔNG TY ABC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

                Số:  ………….., ngày  tháng  năm 

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHÂN CÔNG

 

Hôm nay, ngày  tháng   năm 

Chúng tôi gồm: 

Bên A (Bên giao khoán): 

Đại diện A: Ông ……………………  Chức vụ : ………………………..

Điện thoại : ……………………………………………………………….

Bên B (Bên nhận khoán): 

Đại diện B: Ông ……………………….Chức vụ : ………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………..

Số tài khoản : …………………………………………………………….

Hai bên đồng ý ký kết và thực hiện hợp đồng giao khoán nhân công với các điều khoản như sau:

Điều 1:  Nội dung công việc

Bên A đồng ý giao và bên B đồng ý nhận thực hiện công việc…………………………………………………………………………………..

Địa điểm:…………………………………………………………………………….

Phương thức giao khoán: ……………………………………………………………

Đơn giá thi công: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

Điều 2: Tiến độ công việc

Bên B phải đảm bảo tiến độ công việc hàng ngày theo yêu cầu của bên A.

 

Điều 3:Phương thức thanh toán .

1…………………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………. 

 1. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

 

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của bên A

4.1.Bên A phải chuẩn bị bàn giao mặt bằng cho bên B , không vướng mắc, không ty sắt thép và các khối bê tông thừa, để bên B tiếp nhận và triển khai.

4.2. Bên A phải chuẩn bị cơ sở vật tư đầy đủ, hỗ trợ bên B dây an toàn và các thiết bị cần thiết trong thi công .

4.3. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn phần thi công thực tế theo thỏa thuận cho bên B.

4.4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

 

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của bên B 

5.1. Bên B có trách nhiệm thực hiện các công việc theo yêu cầu của bên A một cách cẩn thận, chính xác, đảm bảo thời gian và tiến độ công việc do bên A giao.

5.2. Bên B có quyền yêu cầu bên A thực hiện nghĩa vụ thanh toán  đầy đủ, đúng hạn theo thỏa thuận. 

5.3. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

 

Điều 6: Vi phạm hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng

6.1. Trường hợp trong quá trình giám sát, bên A đánh giá chất lượng công việc không được đảm bảo như cam kết, bên A có quyền thông báo cho bên B biết và yêu cầu khắc phục bằng mọi biện pháp. Trường hợp bên B không khắc phục được hoặc cố tình không khắc phục, bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

6.2. Trường hợp bên B bàn giao công việc chậm hơn so với tiến độ đã ký nhận , bên A có quyền chấm dứt HĐ hoặc bên B phải chịu phí phạt do bên A quyết định……… /ngày.

6.3. Trường hợp bên A chậm thanh toán /tạm ứng, trong thời gian chậm nhất là 7 ngày, bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện công việc đã thỏa thuận. Các bên cùng đàm phán giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Điều 7: Bảo hành

7.1 Bên B có trách nhiệm bảo hành sản phẩm đã thi công đến khi bên B hoàn thành các hạng mục trong hợp đồng.

7.2 Bên B không có trách nhiệm bảo hành đối với các trường hợp……………………………………………………………………………………

Điều 8: Điều khoản chung

8.1. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản trong hợp đồng này.

8.2. Hợp đồng này có hiệu lực … kể từ ngày ký kết.

8.3. Hợp đồng này được lập thành 2 bản có hiệu lực pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                 ĐẠI DIỆN BÊN B

Tải mẫu về tại đây:

Luật sư tư vấn hợp đồng giao khoán nhân công thuê ngoài

Luật sư tư vấn hợp đồng giao khoán

Luật sư tư vấn về hợp đồng giao khoán

Công ty Luật Kiến Việt luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng giao khoán nhân công thuê ngoài uy tín và chất lượng cao. Với đội ngũ Luật sư chuyên tư vấn soạn thảo hợp đồng nhiều hợp đồng với lĩnh vực liên quan, Công ty Luật Kiến Việt tự tin là đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý khiến khách hàng yên tâm và hài lòng

Các vấn đề liên quan đến hợp đồng giao khoán nhân công thuê ngoài sẽ được luật sư tư vấn như sau:

 • Tư vấn, hỗ trợ, điều chỉnh, rà soát nội dung hợp đồng cho phù hợp với quy định pháp luật. Theo đó, luật sư sẽ bảo vệ tối đa quyền và lợi ích của khách hàng;
 • Cung cấp cho khách hàng những giải đáp pháp lý về các vấn đề thắc mắc liên quan đến hợp đồng giao khoán nhân công thuê ngoài;
 • Soạn thảo hợp đồng giao khoán nhân công thuê ngoài theo từng trường hợp và yêu cầu mà khách hàng đặt ra;
 • Đảm bảo tính bảo mật thông tin của khách hàng. Theo đó, những thông tin khách hàng cung cấp sẽ được cam kết tiếp nhận và xử lý riêng tư và bảo mật;
 • Đảm bảo cung cấp dịch vụ nhanh chóng và hiệu quả với chi phí phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
 • Ngoài ra, luật sư còn đại diện khách hàng đàm phán với khách hàng khi có những tranh chấp xảy ra trong quá trình ký kết hợp đồng giao khoán nhân công thuê ngoài.

Hợp đồng giao khoán nhân công thuê ngoài là văn bản pháp lý ghi nhận sự thỏa thuận của bên giao khoán và bên nhận khoán. Do đó, các bên cần nắm rõ quy định xoay quanh việc lập và ký kết hợp đồng giao khoán nhân công thuê ngoài để không vi phạm pháp luật và đảm bảo lợi ích của mình.

Trên đây là một số mẫu hợp đồng giao khoán nhân công thuê ngoài mà quý khách hàng quan tâm. Bên cạnh đó, công ty Luật Kiến Việt có cung cấp các liên quan đến hợp đồng nhân công thuê ngoài để hỗ trợ khách hàng.

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích được cho Quý khách hàng. Nếu Quý khách hàng có thắc mắc cần giải đáp, hãy liên hệ với luật sư của chúng tôi qua số điện thoại 0386 579 303  để được tư vấn cụ thể hơn.

Scores: 4.8 (15 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 574 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *