Mẫu đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai gửi Tòa Án mới 2024

Mẫu đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai gửi Tòa án là loại đơn thường được các chủ thể quan tâm khi có xảy ra tranh chấp và muốn nhờ Tòa án giải quyết. Để sớm được cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời gian nhanh nhất, chủ thể tranh chấp cần phải chuẩn bị đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai đúng và chuẩn. Bài viết sau sẽ cung cấp cho bạn về mẫu đơn khởi kiện cùng như hồ sơ, quy trình khởi kiện.

Mẫu đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai

Mẫu đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai

Khi nào cần mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai?

Trong trường hợp, chủ thể bị xâm phạm trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của chính chủ thể, mà không thể thương lượng hoặc hòa giải được, lúc này người bị xâm phạm quyền có thể khởi kiện đến Tòa án.

Để thực hiện khởi kiện tại Tòa án, chủ thể cần phải chuẩn bị mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai, yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, quyền sở hữu tài sản trên đất cho đương sự.

Mẫu đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất 2024

Hiện nay, mẫu đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai gửi Tòa án được sử dụng theo mẫu số 23-DS Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP, cần phải đảm bảo các nội dung, điền rõ thông tin như trong mẫu đơn sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

                    Kính gửi: Toà án nhân dân……………………………………

Người khởi kiện:

Địa chỉ:

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện:

Địa chỉ

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)

Địa chỉ:

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có)

Địa chỉ:

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:

 

Người làm chứng (nếu có)

Địa chỉ:

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án)

              Người khởi kiện

Tải mẫu tại đây: Mẫu đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai

Cách viết đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

Đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai cũng giống với những mẫu đơn khởi kiện khác, đều là yêu cầu tới Tòa án, với tính chất là cơ sở pháp lý quan trọng để Tòa án xem xét và quyết định có thụ lý vụ án hay không. Do đó, nội dung và hình thức của đơn khởi kiện phải tuân thủ các quy định tại Điều 189 Bộ Luật TTDS năm 2015. Cụ thể, mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai phải đảm bảo các nội dung sau:

 • Ngày tháng năm làm đơn khởi kiện tranh chấp đất đai
 • Tên Tòa án nhân đơn
 • Thông tin của người khởi kiện: họ và tên, nơi cư trú, nơi làm việc. Trong phần này, cần lưu ý địa chỉ thường trú ghi trên CMND và sổ hộ khẩu khác với nơi đang cư trú thì cần ghi rõ cả 2 địa chỉ này. Ghi rõ địa chỉ liên lạc và địa chỉ đăng ký thường trú để tránh trường hợp thông báo và triệu tập của Tòa án bị thất lạc, không liên lạc được với người khởi kiện.
 • Họ và tên, SĐT, email, địa chỉ cư trú và địa chỉ làm việc của người bị kiện và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Trong trường hợp không rõ nơi cư trú, nơi làm việc,…người kiện hoặc người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan thì ghi rõ địa chỉ hoặc nơi làm việc, nơi cư trú cuối cùng của họ.
 • Nêu nội dung khởi kiện: Trình bày rõ tình tiết vụ việc, nêu rõ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Những đề nghị cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết.
 • Danh mục các chứng cứ, tài liệu kèm theo mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai
 • Lưu ý, khi soạn thảo cần lưu ý phần nội dung đơn khởi kiện, phần này phải nêu rõ được các nội dung và diễn biến tranh chấp. Tuy nhiên tránh kể dài dòng, mà chỉ nêu các sự kiện có mốc thời gian để người đọc nắm bắt được đầy đủ diễn biến tranh chấp.
 • Phần yêu cầu khởi kiện là nội dung bắt buộc, phải trình bày ngắn gọn nhưng đầy đủ, rõ ràng. Đồng thời mang tính đề xuất để tòa án xem xét giải quyết, tránh tình trạng đưa ra các yêu cầu phi thực tế, không có căn cứ, hoặc trái với quy định của pháp luật.

Hướng dẫn quy trình khởi kiện tranh chấp đất đai

Quy trình khởi kiện tranh chấp đất đai

Quy trình khởi kiện tranh chấp đất đai

Khi giải quyết tranh chấp đất đai, người khởi kiện cần thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện. Gồm:

 • Đơn khởi kiện theo mẫu.
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013.
 • Biên bản hòa giải có chứng nhận của Ủy ban nhân dân xã và có chữ ký của các bên tranh chấp (nếu có).
 • Giấy tờ của người khởi kiện: Sổ hộ khẩu; chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
 • Các giấy tờ chứng minh khác: Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, ai khởi kiện vấn đề gì thì phải có tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho chính yêu cầu khởi kiện đó.

Bước 2. Nộp đơn khởi kiện.

 • Nơi nộp: Tòa án nhân dân nơi có đất đang tranh chấp.
 • Hình thức nộp: Nộp bằng 1 trong 3 hình thức sau: Nộp trực tiếp tại Tòa án; Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính; Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Bước 3. Tòa thụ lý và giải quyết.

 • Nếu hồ sơ chưa đủ thì Tòa án yêu cầu bổ sung.
 • Nếu hồ sơ đủ:
 1.  Tòa thông báo nộp tạm ứng án phí.
 2.  Người khởi kiện nộp tạm ứng án phí tại cơ quan thi hành án dân sự theo giấy báo tạm ứng án phí và mang biên lai nộp lại cho Tòa.
 3. Sau đó tòa sẽ thụ lý.

Bước 4: Thủ tục chuẩn bị xét xử và xét xử.

 1.  Chuẩn bị xét xử: Thời hạn 04 tháng, vụ việc phức tạp được gia hạn không quá 02 tháng (Tổng 06 tháng – Điều 203 Bộ luật Tố tụng dân sự).
 2.  Trong giai đoạn này Tòa sẽ tổ chức hòa giải tại Tòa, nếu các bên không hòa giải thành thì sẽ Tòa sẽ đưa vụ án tranh chấp ra xét xử sơ thẩm (nếu không thuộc trường hợp tạm đình chỉ hoặc đình chỉ).
 3. Sau khi có bản án sơ thẩm các bên tranh chấp có quyền kháng cáo nếu không đồng ý với bản án và phải có căn cứ.

Luật sư tư vấn khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai

Tư vấn khởi kiện tranh chấp đất đai

Tư vấn khởi kiện tranh chấp đất đai

 Luật sư sẽ tiếp nhận thông tin từ khách hàng và tư vấn chi tiết, cụ thể hơn về việc khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai;

 • Luật sư xem xét các thông tin mà khách hàng cung cấp, sau đó hướng dẫn cụ thể các trình tự, thủ tục khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai đến Tòa án;
 • Luật sư giúp khách hàng soạn thảo các văn bản, chuẩn bị hồ sơ cũng như các giấy tờ pháp lý cần thiết phục vụ giải quyết tranh chấp đất đai như đơn khởi kiện và các văn bản pháp lý liên quan khác;
 • Đại diện theo ủy quyền thay mặt khách hàng tham gia tố tụng, thực hiện các công việc pháp lý, làm việc với cơ quan nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Tham khảo thêm về: Chi phí thuê luật sư giải quyết tranh chấp đất đai

Trên đây là những thông tin liên quan đến mẫu đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai gửi Tòa án. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào khác liên quan đến trình tự, thủ tục, hồ sơ khởi kiện tranh chấp đất đai và các vấn đề pháp lý khác,… cần Luật sư đất đai tư vấn hoặc có nhu cầu sử dụng Dịch vụ luật sư tham gia giải quyết tranh chấp đất đai xin vui lòng liên hệ qua Hotline 038 657 9303 của Luật Kiến Việt để được hỗ trợ một cách nhanh chóng hiệu quả.

Scores: 4.3 (17 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 575 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *