Quyền lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng

Quyền lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng là một quyền lợi quan trọng, được quy định trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản pháp luật liên quan. Quyền này đảm bảo cho người tiêu dùng có thể lựa chọn tòa án có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp giữa khách hàng với đơn vị kinh doanh hàng hóa, dịch vụ một cách công bằng, hiệu quả.

Quyền lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng

Quyền lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng

Quy định của pháp luật về quyền lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng

Theo quy định tại Điều 30 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 về phương thức giải quyết tranh chấp, khi xảy ra tranh chấp với tổ chức, cá nhân kinh doanh, người tiêu dùng có 4 cách để bảo vệ quyền lợi của mình:

 • Thương lượng: Đây là phương thức phổ biến và hiệu quả nhất. Người tiêu dùng có thể gửi yêu cầu đến tổ chức, cá nhân kinh doanh để thương lượng giải quyết khi cho rằng quyền lợi của mình bị xâm phạm. Tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm tiếp nhận và thương lượng trong 7 ngày làm việc;
 • Hòa giải: Nếu thương lượng không thành, người tiêu dùng có thể đề nghị hòa giải tại Hội đồng hòa giải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập;
 • Trọng tài: Người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh có thể thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng tài;
 • Toà án: Người tiêu dùng có thể khởi kiện tại tòa án để giải quyết tranh chấp.

Vì sao phải lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp?

Mặc dù thỏa thuận trọng tài trong hợp đồng theo mẫu có thể mang lại một số lợi ích như thủ tục nhanh gọn, bí mật, và tính chuyên môn cao, tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn nên cân nhắc lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp trong một số trường hợp sau:

 • Theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010, người tiêu dùng có quyền lựa chọn cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Quyền này đảm bảo cho người tiêu dùng có thể lựa chọn cơ quan phù hợp nhất để bảo vệ quyền lợi của mình;
 • Chi phí trọng tài thường cao hơn so với chi phí kiện tại tòa án;
 • Lựa chọn Tòa án giúp đảm bảo tính công bằng và khách quan trong việc giải quyết tranh chấp do Tòa án là cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết tranh chấp theo đúng quy định của pháp luật;
 • Thủ tục tố tụng tại Tòa án thường đơn giản và dễ hiểu hơn so với thủ tục trọng tài. Người tiêu dùng có thể tự mình tham gia tố tụng;
 • Hệ thống Tòa án có mặt trên khắp cả nước, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận để bảo vệ quyền lợi của mình;
 • Phán quyết của Tòa án có hiệu lực pháp luật và buộc các bên phải chấp hành. Việc không chấp hành phán quyết của Tòa án có thể dẫn đến các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Những lợi ích khi được tư vấn về quyền lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng

tòa án giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng

Chọn tòa án giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng

Những lợi ích khi được Luật sư tư vấn về quyền lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng gồm:

 • Khi được tư vấn, người tiêu dùng sẽ được giải thích rõ ràng về quyền lựa chọn toà án giải quyết tranh chấp của mình;
 • Luật sư sẽ giúp người tiêu dùng phân tích vụ việc tranh chấp của họ và lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp nhất;
 • Lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp sẽ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức cho người tiêu dùng;
 • Luật sư sẽ hướng dẫn người tiêu dùng cách thu thập chứng cứ và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật;
 • Hồ sơ khởi kiện đầy đủ và hợp lệ sẽ giúp đảm bảo vụ việc tranh chấp của người tiêu dùng được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả;
 • Luật sư sẽ đại diện cho người tiêu dùng tham gia các phiên hòa giải, trọng tài hoặc phiên tòa, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp;
 • Luật sư sẽ giúp người tiêu dùng hiểu rõ các nội dung tranh luận tại phiên hòa giải, trọng tài hoặc phiên tòa, đồng thời hướng dẫn người tiêu dùng cách trình bày ý kiến và bảo vệ quyền lợi của mình một cách hiệu quả;
 • Nếu người tiêu dùng là bên thắng kiện, luật sư sẽ giúp người tiêu dùng tính toán thiệt hại và yêu cầu bồi thường thiệt hại từ tổ chức, cá nhân kinh doanh;
 • Luật sư sẽ đảm bảo rằng người tiêu dùng được bồi thường đầy đủ thiệt hại mà họ đã phải chịu do hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Thực tiễn về quyền lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng

Án lệ số 42/2021/AL khẳng định quyền lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng trong trường hợp hợp đồng theo mẫu có thỏa thuận trọng tài. Án lệ góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, đảm bảo họ được thông tin đầy đủ và có quyền lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp với bản thân.

Tình huống án lệ:

 • Khách hàng khởi kiện Công ty TNHH Khu du lịch V (Công ty V) ra Tòa án nhân dân quận 1, TP. Hồ Chí Minh để giải quyết tranh chấp về việc vi phạm hợp đồng du lịch.
 • Hợp đồng du lịch do Công ty V cung cấp có điều khoản thỏa thuận trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).
 • Khách hàng cho rằng họ không được thông tin đầy đủ về điều khoản trọng tài và không đồng ý với điều khoản này.

Giải pháp pháp lý: Trường hợp này, phải xác định người tiêu dùng không lựa chọn trọng tài và có quyền lựa chọn Tòa án Việt Nam giải quyết.

Lưu ý:

 • Người tiêu dùng cần lưu ý quyền lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp của mình khi ký kết hợp đồng với doanh nghiệp.
 • Nếu người tiêu dùng không đồng ý với điều khoản trọng tài trong hợp đồng, họ có thể khởi kiện tại Tòa án nhân dân.
 • Doanh nghiệp cần đảm bảo rằng các điều khoản trong hợp đồng theo mẫu được trình bày rõ ràng, đầy đủ, dễ hiểu cho người tiêu dùng, đặc biệt là các điều khoản liên quan đến quyền lợi của người tiêu dùng.

Luật sư tư vấn lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng

Luật sư tư vấn lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp tiêu dùng

Luật sư tư vấn lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp tiêu dùng

Luật sư tư vấn lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan, giúp giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Dưới đây là các công việc chính của luật sư trong lĩnh vực này:

 • Luật sư sẽ tiếp nhận thông tin về vụ việc tranh chấp của người tiêu dùng, bao gồm: Hoàn cảnh xảy ra tranh chấp, Nội dung tranh chấp, Mức độ thiệt hại,…;
 • Hướng dẫn thu thập các bằng chứng liên quan đến vụ việc;
 • Luật sư sẽ lắng nghe cẩn thận và đặt câu hỏi để làm rõ các thông tin cần thiết;
 • Luật sư sẽ phân tích vụ việc tranh chấp dựa trên các thông tin thu thập được;
 • Luật sư có thể sử dụng các kiến thức pháp luật, kinh nghiệm giải quyết các vụ việc tranh chấp tương tự và các công cụ hỗ trợ để phân tích vụ việc một cách chính xác và hiệu quả;
 • Luật sư sẽ tư vấn cho người tiêu dùng về quyền lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp;
 • Luật sư sẽ giải thích ưu và nhược điểm của từng lựa chọn và giúp người tiêu dùng lựa chọn tòa án phù hợp nhất;
 • Luật sư sẽ tư vấn về các thủ tục tố tụng tại từng tòa án và giúp người tiêu dùng chuẩn bị hồ sơ khởi kiện;
 • Luật sư sẽ bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp và giúp người tiêu dùng đạt được kết quả tốt nhất.

Nếu bạn đang gặp khó khăn khi lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp tiêu dùng, hãy liên hệ ngay với dịch vụ luật sư tư vấn hỗ trợ của chúng tôi qua số hotline 0386.579.303. Với dịch vụ luật sư tố tụng và tư vấn tranh chấp hỗ trợ của chúng tôi, bạn hoàn toàn yên tâm để giải quyết vấn đề tranh chấp của mình một cách hiệu quả. .

Scores: 4 (11 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 571 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *