Thủ tục khởi kiện quyết định bồi thường khi thu hồi đất

Các trường hợp Nhà nước thu hồi đất

Theo quy định tại Điều 16 Luật Đất đai 2013, Nhà nước quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

 • Vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;
 • Do vi phạm pháp luật về đất đai;
 • Do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Như vậy, khi người sử dụng đất có đất mà rơi vào các trường hợp trên thì Nhà nước có quyền ra Quyết định thu hồi đất.

>>Xem thêm: Căn cứ tính giá đất khi Nhà nước thu hồi đất

Thủ tục khởi kiện quyết định bồi thường khi thu hồi đất

Bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất 

Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất nếu đáp ứng đủ điều kiện được bồi thường như sau: Căn cứ tại Điều 74, 75 Luật Đất đai năm 2013

– Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm;

– Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

Trừ trường hợp đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp.

Nhà nước bồi thường bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Thời hạn khởi kiện quyết định bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất

Thủ tục khởi kiện quyết định bồi thường khi thu hồi đất

Thủ tục khởi kiện bồi thường khi thu hồi đất

Thời hiệu để hộ gia đình, cá nhân khởi kiện là 01 năm kể từ ngày nhận hoặc biết được quyết định bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất, căn cứ tại điểm a khoản 2 Điều 116 Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

Thành phần hồ sơ khởi kiện quyết định bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân

Hộ gia đình, cá nhân cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như sau:

 • Đơn khởi kiện

Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:

– Ngày, tháng, năm làm đơn;

– Tòa án được yêu cầu giải quyết vụ án hành chính;

– Tên, địa chỉ; số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

– Nội dung quyết định hành chính;

– Yêu cầu đề nghị Tòa án giải quyết;

– Cam đoan về việc không đồng thời khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

 • Các tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm;
 • Bản sao hoặc bản chính quyết định hành chính;
 • Giấy uỷ quyền tham gia tố tụng trong trường hợp có uỷ quyền cho người đại diện tham gia tố tụng;
 • Bản sao y các giấy tờ tuỳ thân như Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ khẩu,…

Thẩm quyền giải quyết khởi kiện quyết định bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất

Khởi kiện quyết định bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất của Hộ gia đình cá nhân là khởi kiện quyết định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án. Theo quy định tại Điều 31 Luật tố tụng hành chính 2015 Thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm của Tòa án cấp huyện đối với các khiếu kiện về:

 • Quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đó, trừ quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp (UBND) huyện, chủ tịch UBND cấp huyện.

Theo Điều 32 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 thì Toà án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm các khiếu kiện về:

 • Quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án và của người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước đó.
 • Quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

Như vậy, tùy trường hợp cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết định bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất mà việc khiếu kiện sẽ do Tòa án cấp huyện hoặc cấp tỉnh giải quyết.

Thủ tục khởi kiện quyết định bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất

Bước 1: Nộp hồ sơ khởi kiện

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên, người khởi kiện gửi hồ sơ đến Tòa án có thẩm quyền để tòa án xem xét giải quyết vụ án bằng một trong những cách sau:

 • Nộp trực tiếp đến Tòa án;
 • Gửi qua dịch vụ bưu chính;
 • Gửi trực tuyến qua cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có). 

Bước 2: Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án:

 • Thẩm phán phải thông báo cho người khởi kiện nộp tiền tạm ứng án phí;
 • Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.
 • Trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí thì Thẩm phán phải thụ lý vụ án khi nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo.

Bước 3: Thẩm phán phải thông báo bằng văn bản cho các đương sự, Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án.

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Chánh án Tòa án quyết định phân công Thẩm phán giải quyết vụ án.
 • Đối với vụ án phức tạp, việc giải quyết có thể phải kéo dài thì Chánh án Tòa án phân công Thẩm phán dự khuyết để bảo đảm xét xử đúng thời hạn theo quy định của Bộ luật này.

 >> Xem thêm: Điều kiện được Nhà nước bồi thường đất đai khi thu hồi đất

Dịch vụ luật sư khởi kiện quyết định bồi thường khi thu hồi đất

Trên đây là nội dung giới thiệu về Khởi kiện quyết định bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân. Mọi nhu cầu về pháp luật, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi – Công ty Luật Kiến Việt để được tư vấn và hướng dẫn.

Thông tin liên hệ Công ty Luật Kiến Việt để được tư vấn khởi kiện quyết định bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất

Liên hệ qua Website: https://luatkienviet.com/

Liên hệ qua điện thoại: 0386 579 303

Liên hệ qua Email: contact@luatkienviet.com

Liên hệ qua Facebook: https://www.facebook.com/luatkienviet

Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ công ty.

 

Scores: 4 (11 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Đỗ Thanh Lâm

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Bất Động Sản, Dự Án Đầu Tư, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân sự, HNGĐ, Lao Động, Hợp Đồng, Hình Sự, Hành Chính và tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, tranh tụng...

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 502 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *