Thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Lâm Đồng

Lâm Đồng là tỉnh có hai thành phố lớn: thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt, với thời tiết mát mẻ, kinh tế đang phát triển năng động đã và đang thu hút số lượng lớn nhà đầu tư cả trong và ngoài nước. Nếu bạn muốn thành lập doanh nghiệp tại Lâm Đồng để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng chưa biết thủ tục thành lập, hãy theo dõi bài viết sau đây, Luật Kiến Việt sẽ giải đáp cho bạn:

Thành lập doanh nghiệp tại Lâm Đồng
Thành lập doanh nghiệp tại Lâm Đồng

 

Ý nghĩa của việc thành lập doanh nghiệp tại Lâm Đồng

Việc thành lập doanh nghiệp mang ý nghĩa không chỉ đối với chủ thể đăng ký doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa đối với nền kinh tế và cơ quan quản lý nhà nước. Cụ thể:

Đối với chủ thể đề nghị đăng ký doanh nghiệp: được thừa nhận về mặt pháp luật, có quyền thực hiện các hoạt động kinh doanh đã đăng ký và được pháp luật bảo hộ.

Đối với nền kinh tế: việc doanh nghiệp  thành lập sẽ thúc đẩy phát triển môi trường kinh doanh trong nền kinh tế.

Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Cơ quan nhà nước sẽ dễ dàng quản lý các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hơn khi doanh nghiệp đăng ký thành lập phù hợp theo quy định pháp luật.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp tại Lâm Đồng

Để thành lập doanh nghiệp tại Lâm Đồng, cần đáp ứng một số điều kiện sau:

Điều kiện về chủ sở hữu khi thành lập doanh nghiệp tại Lâm Đồng

Không phải bất cứ tổ chức, cá nhân nào cũng có quyền thành lập doanh nghiệp. Có nhiều người bị hạn chế trong việc thành lập doanh nghiệp. Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020 quy định tổ chức, cá nhân đứng ra thành lập doanh nghiệp tại Lâm Đồng không được thuộc một trong các trường hợp không được thành lập, quản lý doanh nghiệp sau:

 • Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
 • Cán bộ, công chức, viên chức
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 • Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.
 •  Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Thêm vào đó, nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề mà pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì người quản lý, điều hành doanh nghiệp phải có các chứng chỉ tương ứng, lưu trữ tại trụ sở doanh nghiệp.

Ví dụ: Nếu bạn muốn thành lập doanh nghiệp tại Lâm Đồng kinh doanh thuốc thú y thì bạn phải có chứng chỉ hành nghề thú y về buôn bán thuốc thú y.

Điều kiện về vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiệp tại Lâm Đồng

Để thành lập doanh nghiệp tại Lâm Đồng, thông thường pháp luật không quy định cụ thể về mức vốn điều lệ cần có, tuy nhiên doanh nghiệp nên có một mức vốn điều lệ phù hợp với lĩnh vực, ngành nghề và quy mô kinh doanh của mình.

Mặt khác, nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề thuộc một trong các ngành nghề pháp luật quy định vốn pháp định thì mức vốn điều lệ ban đầu không được thấp hơn mức vốn pháp định này.

Ví dụ: Nếu bạn muốn thành lập doanh nghiệp tại Lâm Đồng kinh doanh bất động sản, ngành nghề này pháp luật yêu cầu mức vốn pháp định không thấp hơn 20 tỉ đồng. Do vậy, doanh nghiệp bạn phải có mức vốn điều lệ 20 tỉ đồng trở lên.

Điều kiện về ngành nghề kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp tại Lâm Đồng

Khoản 1 Điều 7 ghi nhận quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp: doanh nghiệp được tự do kinh doanh ngành nghề mà pháp luật không cấm. Theo đó, doanh nghiệp  được kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm.

Những ngành nghề mà pháp luật cấm kinh doanh theo khoản 1 Điều 6 Luật đầu tư 2020 là:

 • Kinh doanh các chất ma túy
 • Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật
 • Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên
 • Kinh doanh mại dâm;
 •  Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;
 • Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;
 • Kinh doanh pháo nổ;
 • Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Như vậy, ngoài các ngành nghề kinh doanh kể trên thì doanh nghiệp tại Lâm Đồng có thể tự do kinh doanh các ngành nghề khác. Tuy nhiên lưu ý với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện tương ứng theo luật định.

Điều kiện về đặt tên doanh nghiệp tại Lâm Đồng

Tên doanh nghiệp là một trong những vấn đề mà doanh nghiệp cần quan tâm khi tiến hành thành lập doanh nghiệp tại Lâm Đồng. Tên doanh nghiệp góp phần làm khách hàng ấn tượng, dễ nhớ, tạo “thương hiệu” riêng cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhằm tránh các trường hợp đặt tên doanh nghiệp không phù hợp với thuần phong mĩ tục, đạo đức xã hội cũng như tránh việc các doanh nghiệp đặt tên trùng nhau gây nhầm lẫn trên thực tế, Điều 37,38 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về đặt tên doanh nghiệp như sau:

– Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự: “Loại hình doanh nghiệp + Tên riêng.”

– Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu

–  Không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký,

Ví dụ: Một công ty TNHH một thành viên đã thành lập có tên: “Công ty TNHH một thành viên Thanh Lâm”. Theo đó, tên công ty TNHH một thành viên tại Lâm Đồng của bạn không được đặt tên trùng với tên này. Để tra cứu tên công ty đã được đăng ký, các bạn tiến hành tra cứu trên trang Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

Ví dụ: Không được đặt tên doanh nghiệp tại Lâm Đồng là: “Công ty cổ phần Đảng cộng sản Việt Nam.”

– Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Ví dụ: Nếu bạn đặt tên công ty là: “Công ty cổ phần Sung Sướng” thì khả năng cao hồ sơ của bạn sẽ bị trả về.

Trên đây là những điều cần nắm khi đặt tên doanh nghiệp, các bạn muốn thành lập doanh nghiệp tại Lâm Đồng nên lưu ý để tránh trường hợp hồ sơ đăng ý doanh nghiệp bị trả về do đặt tên của doanh nghiệp không phù hợp.

Điều kiện về trụ sở khi thành lập doanh nghiệp tại Lâm Đồng

Trụ sở chính là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp, phải được đặt trên lãnh thổ Việt Nam, được xác định theo địa giới đơn vị hành chính. Do đó, muốn thành lập doanh nghiệp tại Lâm Đồng, trụ sở chính của doanh nghiệp phải được đặt trong địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, một số quy định về đăng ký trụ sở doanh nghiệp tại Lâm Đồng cần lưu ý, như:

–        Trụ sở chính được xác định theo đơn vị địa giới hành chính, số điện thoại, số fax và email (nếu có);

–        Địa chỉ trụ sở chính phải cụ thể, phải xác định rõ 4 cấp đơn vị hành chính.

Ví dụ: Nếu bạn đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Lâm Đồng thì phải đăng ký trụ sở chính trong địa bàn tỉnh Lâm Đồng, và địa chỉ trụ sở phải cụ thể:

–        Nếu trụ sở doanh nghiệp của bạn là nhà nguyên căn, có số nhà cụ thể thì ghi rõ số nhà, ví dụ: 21 Hoàng Hoa Thám, Phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

–        Nếu khu vực đặt trụ sở của bạn không có số nhà thì ghi từ đơn vị hành chính thấp nhất, ví dụ: Thôn 4, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Một lưu ý về việc đặt trụ sở đó là bạn không được đặt trụ sở tại các căn hộ chung cư có mục đích để ở. Vì theo quy định tại khoản 11 Điều 6 Luật Nhà ở năm 2014, không được sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở. Vì vậy, lấy trụ sở doanh nghiệp tại các chung cư để thực hiện hoạt động kinh doanh là không phù hợp theo quy định của pháp luật.

    >>Xem thêm: Cách đăng ký địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp

Điều kiện về hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Lâm Đồng

Doanh nghiệp tại Lâm Đồng muốn đi vào hoạt động kinh doanh hợp pháp, trước tiên phải đăng ký kinh doanh. Để làm được điều đó, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập phù hợp với quy định của pháp luật. Về thành phần hồ sơ cụ thể và quy trình thành lập doanh nghiệp tại Lâm Đồng sẽ có sự khác nhau giữa các loại hình doanh nghiệp. Luật Kiến Việt sẽ trình bày chi tiết sau đây.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại Lâm Đồng
Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại Lâm Đồng

Trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Lâm Đồng

Thành phần hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại Lâm Đồng

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại Lâm Đồng theo từng loại hình doanh nghiệp như sau:

Thứ nhất, đối với doanh nghiệp tư nhân

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân theo mẫu tại Phụ lục I-1Thông tư 01/2021/TTBKHĐT
 • Bản sao chứng minh thư công chứng đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.
 • Bản sao chứng minh thư công chứng trong vòng 6 tháng của người được ủy quyền thực hiện thủ tục và văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu người đại diện không trực tiếp đi thực hiện thủ tục)

Thứ hai, đối với công ty hợp danh

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục I-5 Thông tư 01/2021/TTBKHĐT
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
 • Bản sao chứng minh thư công chứng trong vòng 6 tháng đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 •  Bản sao chứng minh thư công chứng trong vòng 6 tháng đối với thành viên công ty; Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với thành viên là tổ chức; Bản sao chứng minh thư công chứng trong vòng 6 tháng đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Thứ ba, đối với công ty TNHH một thành viên

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục I-2 Thông tư 01/2021/TTBKHĐT;
 • Điều lệ công ty;
 • Bản sao chứng minh thư công chứng trong vòng 6 tháng đối với người đại diện theo pháp luật;
 • Bản sao chứng minh thư công chứng trong vòng 6 tháng đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
 • Bản sao chứng minh thư công chứng trong vòng 6 tháng của người được ủy quyền thực hiện thủ tục và văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu người đại diện không trực tiếp đi thực hiện thủ tục)
 • Đối với trường hợp chủ sở hữu là tổ chức: Nếu công ty tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên nộp bản sao chứng minh thư công chứng trong vòng 6 tháng của người đại diện theo ủy quyền/ Nếu công ty tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên, nộp danh sách người đại diện theo ủy quyền và Bản sao chứng minh thi công chứng trong vòng 6 tháng của từng đại diện theo ủy quyền.

>> Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên tại Lâm Đồng

Thứ tư, đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu tại phụ lục I-3 Thông tư 01/2021/TTBKHĐT
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 • Bản sao chứng minh thư công chứng trong vòng 6 tháng đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 •  Bản sao chứng minh thư công chứng trong vòng 6 tháng đối với thành viên công ty; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với thành viên là tổ chức; Bản sao chứng minh thư công chứng trong vòng 6 tháng đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Thứ năm, đối với công ty cổ phần

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu tại phụ lục I-4 Thông tư 01/2021/TTBKHĐT
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 • Chứng minh thư công chứng trong vòng 6 tháng đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Chứng minh thư công chứng trong vòng 6 tháng đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Chứng minh thư công chứng trong vòng 6 tháng đối với cổ đông sáng lập; Chứng minh thư công chứng trong vòng 6 tháng đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

   >> Xem thêm: Mẫu cổ phiếu của công ty cổ phần

Cách thức thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Lâm Đồng

Nhìn chung, việc thành lập doanh nghiệp tại Lâm Đồng trải qua các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Như đã trình bày, việc chuẩn bị hồ sơ sẽ có sự khác nhau về giấy tờ cần có phụ thuộc vào loại hình công ty. Vì vậy, tùy thuộc vào mục đích thành lập mà chuẩn bị hồ sơ tương ứng.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần có, chủ sở hữu nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Có 2 phương thức nộp hồ sơ: nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua mạng:

Cách 1: Tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng

Cách 2: Nộp hồ sơ qua mạng:

Doanh nghiệp tiến hành scan các văn bản giấy tờ trên và nôp tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: dangkykinhdoanh.gov.vn. Đây là phương thức nộp hồ sơ nhanh chóng, đơn giản, ngày càng được các doanh nghiệp ưa chuộng, nhất là trong thời kỳ dịch bệnh Covid 19 diễn ra phức tạp.

Thời hạn, lệ phí thành lập doanh nghiệp tại Lâm Đồng

Thời gian thành lập doanh nghiệp tại Lâm Đồng

Sau khi nộp hồ sơ , trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ trả kết quả xử lý hồ sơ:

– Nếu hồ sơ có sai sót sẽ có thông báo bổ sung, theo đó doanh nghiệp sẽ sửa hồ sơ và nộp lại từ đầu.

– Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp mang theo giấy biên nhận giải quyết hồ sơ đến nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp theo thông báo.

Như vậy, việc chuẩn bị hồ sơ là hết sức quan trọng, ảnh hưởng đến thời gian được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Để hạn chế kéo dài thời gian này, doanh nghiệp nên chú trọng vào khâu chuẩn bị hồ sơ.

Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Lâm Đồng

– Đối với phương thức nộp hồ sơ trực tiếp: Khi nộp hồ sơ trực tiếp cần nộp đồng thời lệ phí đăng ký doanh nghiệp là 50.000 đồng và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng.

– Đối với phương thức nộp hồ sơ trực tuyến: Khi đăng ký doanh nghiệp qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp không phải nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp, chỉ phải nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng.

>> Có thể bạn thích: Những công việc cần làm trước khi đăng ký thành lập công ty

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Lâm Đồng của Luật Kiến Việt

Trên đây là nội dung giới thiệu về thành lập doanh nghiệp tại Lâm Đồng. Mọi thắc mắc hoặc nhu cầu về pháp luật, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi – Công ty Luật Kiến Việt để được tư vấn và hướng dẫn:

Trân trọng cảm ơn!

Scores: 4.7 (18 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 527 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *