Tư vấn thủ tục yêu cầu thi hành án đòi lại tiền cho vay

Thủ tục yêu cầu thi hành án đòi lại tiền cho vay là thủ tục yêu cầu cơ quan thi hành án thực hiện quyết định của bản án yêu cầu bên vay trả lại tiền cho bên cho vay. Bài viết sau đây, chúng tôi sẽ tư vấn về trình tự, thủ tục yêu cầu thực hiện thi hành án đòi lại tiền cho vay và một số vấn đề khác mà người được thi hành án cần biết.

Thủ tục yêu cầu thi hành án đòi lại tiền cho vayThủ tục yêu cầu thi hành án đòi lại tiền cho vay

Khi nào cần yêu cầu thi hành án đòi lại tiền cho vay?

Căn cứ Điều 30 Luật Thi hành án Dân sự:

 • Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án.
 • Trường hợp thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án, quyết định thì thời hạn 05 năm được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn.
 • Đối với bản án, quyết định thi hành theo định kỳ thì thời hạn 05 năm được áp dụng cho từng định kỳ, kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn.
 • Đối với các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ thi hành án theo quy định của Luật này thì thời gian hoãn, tạm đình chỉ không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án, trừ trường hợp người được thi hành án đồng ý cho người phải thi hành án hoãn thi hành án.
 • Trường hợp người yêu cầu thi hành án chứng minh được do trở ngại khách quan hoặc do sự kiện bất khả kháng mà không thể yêu cầu thi hành án đúng thời hạn thì thời gian có trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án.

Như vậy, trong thời hạn 05 năm kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật thì người được thi hành án (bên cho vay)  được quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án.

Đối tượng được yêu cầu thi hành án đòi lại tiền cho vay

Khoản 1 Điều 4 Nghị định 62/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định 33/2020/NĐ-CP nêu rõ, đương sự là người có quyền yêu cầu thi hành án trong thời hiệu yêu cầu thi hành án. Trong đó, đương sự là người được thi hành án và người phải thi hành án:

 • Người được thi hành án: Cá nhân, cơ quan được hưởng quyền, lợi ích khi bản án hoặc quyết định của Toà án được thi hành.
 • Người phải thi hành án: Cá nhân, tổ chức phải thực hiện những nghĩa vụ được đề cập đến trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

Như vậy, có thể hiểu, đối tượng được yêu cầu thi hành án đòi lại tiền cho vay là người được hưởng quyền, lợi ích theo quyết định hoặc bản án đã có hiệu lực của pháp luật mà hiện tại sau khi yêu cầu thì bản án hoặc quyết định đó sẽ được thi hành trong một khoảng thời hạn nhất định.

Yêu cầu thi hành án đòi lại tiền cho vay ở đâu?

Căn cứ Điều 35 Luật Thi hành án dân sự, thẩm quyền thi hành án thuộc về:

 1. Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện:

 • Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án cấp huyện nơi cơ quan thi hành án dân sự có trụ sở;
 • Bản án, quyết định phúc thẩm của Tòa án cấp tỉnh với bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án cấp huyện nơi cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện có trụ sở.
 • Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án cấp cao với bản án, quyết định của Tòa án cấp huyện đã có hiệu lực nơi cơ quan thi hành án dân sự có trụ sở.
 • Bản án, quyết định do cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện nơi khác hoặc cấp tỉnh hoặc cấp quân khu uỷ thác.

2. Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh:

 • Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án cấp tỉnh cùng địa bàn; của Toà án nhân dân cấp cao; của Tòa án nước ngoài hoặc do cơ quan thi hành án dân sự nơi khác và cấp quân khu uỷ thác hoặc của cấp huyện nếu thấy cần thiết lấy lên để thi hành.
 • Quyết định của Toà án nhân dân tối cao chuyển giao cho cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh.
 • Quyết định của Trọng tài nước ngoài được công nhận và cho thi hành tại Việt Việt hoặc phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại…

Như vậy, đương sự yêu thi hành án đòi lại tiền cho vay tại cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện hoặc cấp tỉnh.

Thủ tục yêu cầu thi hành án đòi lại tiền cho vay

Yêu cầu thi hành án đòi lại tiền cho vay

Yêu cầu thi hành án đòi lại tiền cho vay

Hồ sơ yêu cầu

Theo quy định tại Điều 31 Luật Thi hành án Dân sự thì đương sự yêu cầu thi hành án đòi lại tiền cho vay, cần chuẩn bị hồ sơ sau:

 • Đơn yêu cầu thi hành án dân sự. Trong đó, đơn này có các nội dung: Tên, địa chỉ của người yêu cầu và người được thi hành án, người phải thi hành án; nội dung yêu cầu thi hành án; thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án (nếu có); ngày tháng năm làm đơn; chữ ký/điểm chỉ của người làm đơn…
 • Giấy tờ tùy thân của người yêu cầu và người được thi hành án, người thi hành án (nếu có) gồm Căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân (bản sao)…
 • Thông tin về việc thi hành án: Tài liệu, giấy tờ về tài sản của người thi hành án (nếu có)…

Việc nộp đơn yêu cầu thi hành án được thực hiện bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện.

Thủ tục yêu cầu

Căn cứ theo quy định tại Luật thi hành án dân sự và nghị định 65/2022/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung Nghị định 33/2020/NĐ-CP). Thủ tục yêu cầu thi hành án đòi lại tiền cho vay được thực hiện như sau:

 • Sau khi nhận được yêu cầu thi hành án, cơ quan thi hành án sẽ trả lời về việc có giải quyết yêu cầu và ra quyết định thi hành án trong thời gian 05 ngày làm việc.
 • Sau khi ra quyết định, cơ quan thi hành án sẽ gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn 03 ngày làm việc và thông báo cho đương sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra văn bản.
 • Không chỉ thông báo cho đương sự, cơ quan thi hành án còn phải niêm yết công khai văn bản này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày niêm yết và thông báo 02 lần trên phương tiện thông tin đại chúng.
 • Sau đó, người có nghĩa vụ thi hành án phải thực hiện thi hành án tự nguyện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ về quyết định thi hành án.
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết hạn tự nguyện thi hành án, người thi hành án không tự nguyện thi hành án thì sẽ phải tiến hành xác minh hoặc xác minh ngay nếu thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.
 • Sau đó, hết thời hạn tự nguyện thi hành án, cơ quan thi hành án sẽ tiến hành cưỡng chế thi hành án. Tuy nhiên, việc cưỡng chế này không được thực hiện trong thời gian từ 22 giờ đêm hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau và không thực hiện trong các ngày nghỉ, ngày lễ.

Luật sư tư vấn thủ tục yêu cầu thi hành án đòi lại tiền cho vay

Luật sư tư vấn thủ tục thi hành án đòi lại tiền cho vay

Luật sư tư vấn thủ tục thi hành án đòi lại tiền cho vay

 Luật sư sẽ tiếp nhận thông tin từ khách hàng và tư vấn chi tiết, cụ thể hơn về thủ tục yêu cầu thi hành án đòi lại tiền cho vay;

 • Luật sư xem xét thông tin khách hàng cung cấp, sau đó phân tích cụ thể về trình tự, thủ tục, hồ sơ cần chuẩn bị khi yêu cầu thi hành án đòi lại tiền cho vay;
 • Luật sư giúp khách hàng soạn thảo, thu thập hồ sơ, các giấy tờ pháp lý cần thiết liên quan;
 • Cử đại diện theo ủy quyền thay mặt khách hàng tham gia tố tụng, thực hiện các công việc pháp lý, làm việc với cơ quan nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Trên đây là những thông tin liên quan đến thủ tục yêu cầu thi hành án đòi lại tiền cho vay. Nếu các bạn có bất kỳ vướng mắc nào khác liên quan về trình tự, thủ tục yêu cầu thi hành án đòi lại tiền cho vay, cùng với những vấn đề pháp lý liên quan khác muốn sử dụng Dịch vụ yêu cầu thi hành án dân sự, xin vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn thông qua hotline 0386579303 để được hỗ trợ một cách nhanh chóng.

Scores: 4 (10 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 529 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *