chồng đứng tên tài sản, vợ có quyền gì hay không?

Tình huống pháp lý: Trong trường hợp người chồng muốn đứng tên tất cả tài sản trong gia đình. Theo quy định pháp luật, người vợ có quyền quyết định gì đối với các tài sản đó hay không?

Chồng đứng tên tất cả tài sản, vợ có quyền sở hữu ?

Theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, tài sản chung của vợ chồng sẽ thuộc quyền sở hữu của cả vợ và chồng. Tài sản riêng chỉ thuộc quyền sở hữu của vợ hoặc chồng.

Khi chồng đứng tên tất cả tài sản trong gia đình, sẽ có hai trường hợp xảy ra:

Thứ nhất, tài sản được hình thành theo căn cứ là tài sản chung của vợ chồng. Ví dụ như đó là tài sản  được tạo ra từ lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác của vợ và chồng. Thì đó là tài sản chung của vợ chồng, người vợ vẫn có quyền sở hữu tài sản dù chỉ có người chồng đứng tên.

Thứ hai, đối với những tài sản xác định là tài sản riêng của chồng. Ví dụ tài sản được hình thành trước hôn nhân, tài sản được hình thành từ tài sản riêng của chồng. Hoặc người chồng được tặng cho, thừa kế riêng đối với tài sản đó,… Thì người chỉ có người chồng mới được quyền sở hữu tài sản.

Như vậy, việc đứng tên tài sản không phải là yếu tố duy nhất, bắt buộc hay quan trọng nhất để xác định tài sản đó chỉ thuộc sở hữu của người chồng hay thuộc sở hữu của cả vợ chồng. Mà cần dựa vào những điều kiện mà pháp luật quy định để xác định tài sản chung hay tài sản riêng của vợ chồng.

Thông tin liên hệ công ty Luật Kiến Việt để được tư vấn pháp luật về tài sản vợ chồng:

Liên hệ qua Website: https://luatkienviet.com/

Liên hệ qua điện thoại: 0386 579 303

Liên hệ qua Email: contact@luatkienviet.com

Liên hệ qua Facebook: https://www.facebook.com/luatkienviet

Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ công ty

Xem thêm:

Tư vấn luật Hôn nhân Gia đình

Luật sư tư vấn ly hôn của Luật Kiến Việt

Scores: 4.4 (19 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Đỗ Thanh Lâm

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Bất Động Sản, Dự Án Đầu Tư, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân sự, HNGĐ, Lao Động, Hợp Đồng, Hình Sự, Hành Chính và tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, tranh tụng...

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 504 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *