Dịch vụ thay đổi trụ sở công ty tại TP.HCM nhanh chóng trọn góI

Dịch vụ thay đổi trụ sở công ty tại TP.HCM là dịch vụ thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc chuyển đổi địa điểm kinh doanh của công ty. Thủ tục thay đổi trụ sở công ty bao gồm nhiều quy trình phức tạp và đòi hỏi sự hiểu biết về các quy định của pháp luật. Bài viết sau đây sẽ cung cấp một số thông tin về việc thực hiện dịch vụ thay đổi trụ sở công ty nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Dịch vụ thay đổi trụ sở công ty tại TPHCM

Dịch vụ thay đổi trụ sở công ty tại TP.HCM

Khi nào cần thay đổi trụ sở công ty?

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc thay đổi trụ sở công ty, có thể kể đến như:

 • Doanh nghiệp muốn mở rộng thị trường sang khu vực mới;
 • Trụ sở công ty hiện tại không đáp ứng được nhu cầu hoạt động ngày càng tăng của doanh nghiệp;
 • Khi hai hoặc nhiều doanh nghiệp hợp nhất hoặc sáp nhập, trụ sở công ty mới sẽ được đặt tại vị trí phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp sau khi sáp nhập;
 • Đối với các công ty đang gặp khó khăn tài chính, việc chuyển đến một vị trí có chi phí thấp hơn có thể giúp tiết kiệm chi phí hoạt động;
 • Thay đổi địa chỉ công ty theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài.

Điều kiện thay đổi trụ sở công ty

Theo quy định tại Điều 42 Luật Doanh nghiệp năm 2020, trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Ngoài ra, trụ sở công ty phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 3 Luật Nhà ở 2023 sau:

 • Không được đặt trụ sở tại chung cư, đất dự án chưa xin được dự án, đất nông nghiệp và một số trường hợp khác.
 • Tại địa chỉ đăng ký, công ty phải treo biển, trên biển công ty ghi rõ các thông tin: tên công ty, mã số doanh nghiệp và địa chỉ xác định theo quy định tại khoản 4 điều 37 Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Địa chỉ công ty không được phép đặt tại nhà tập thể, chung cư theo quy định tại Điều 6 Luật Nhà ở 2023.
 • Với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện (như dịch vụ lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh), ngoài việc đáp ứng về việc địa chỉ công ty phải được xác định rõ ràng, không đặt tại nhà chung cư, tập thể thì còn phải đáp ứng về các điều kiện khác như quy mô, diện tích, khoảng cách,… theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trình tự thủ tục thay đổi trụ sở công ty tại TP.HCM

Trình tự thủ tục thay đổi trụ sở công ty tại TP.HCM

Trình tự thủ tục thay đổi trụ sở công ty tại TP.HCM

Thay đổi trụ sở công ty cùng quận, huyện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa chỉ kinh doanh. Hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, công ty sang một nơi khác cùng nằm trên quận, huyện, hiện tại.
 • Quyết định về việc thay đổi và di dời trụ sở kinh doanh của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Nếu là doanh nghiệp có từ hai thành viên trở lên (Công ty hợp danh; Công ty TNHH 2 thành viên trở lên; Công ty cổ phần) thì phải nhận được sự đồng thuận của các thành viên về việc điều chỉnh, di dời trụ sở chính. Nó được thể hiện qua biên bản cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị.
 • Trong trường hợp Đại diện pháp luật uỷ quyền cho một cá nhân hay dịch vụ thì cần phải có giấy uỷ quyền.
 • Các văn bản khác có liên quan.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Người nộp thực hiện kê khai thông tin, tải văn bản và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của người ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử.

Bước 3: Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và trả kết quả:

 • Trường hợp 1: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.
 • Trường hợp 2: Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp.
 • Trường hợp 3: Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì sẽ thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Thay đổi trụ sở công ty khác quận, huyện

Doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế có liên quan đến việc chuyển địa điểm dựa theo quy định của pháp luật về thuế trước khi thực hiện đổi địa chỉ công ty, trụ sở chính khác quận, huyện, tỉnh thành phố Theo Điều 47 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ lên Chi cục thuế cũ. Hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau theo khoản 2 Điều 10 Thông tư 105/2020/TT-BTC:

 • Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.
 • Công văn đề nghị chốt thuế chuyển địa chỉ trụ sở chính khác quận, huyện, tỉnh, thành phố.
 • Quyết định của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên/hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ Công ty.
 • Biên bản họp hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ Công ty.
 • Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty.
 • Giấy ủy quyền nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp đi nộp hồ sơ mà ủy quyền cho người khác.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan thuế chuyển tới.

Bước 3: Cơ quan thuế tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

 • Chậm nhất không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế công bố biên bản, kết luận kiểm tra (đối với hồ sơ thuộc diện phải kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế).
 • 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế (đối với hồ sơ thuộc diện không phải kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế).

Vì sao cần luật sư hỗ trợ khi thay đổi trụ sở công ty?

Thay đổi trụ sở công ty là một quyết định pháp lý quan trọng và ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh khác nhau của hoạt động kinh doanh. Việc lựa chọn luật sư hỗ sợ vì một số lý do sau:

 • Luật sư am hiểu luật pháp về đăng ký doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện đầy đủ và chính xác các thủ tục thay đổi trụ sở công ty, đảm bảo tính hợp pháp của quá trình chuyển đổi.
 • Luật sư tư vấn lập hồ sơ, hỗ trợ khách hàng chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, giấy tờ cần thiết và hợp pháp, tuân thủ các quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp khi muốn thay đổi trụ sở công ty có thể ủy quyền cho luật sư là người đại diện thực hiện việc thay đổi trụ sở công ty khi không thể tự mình thực hiện.
 • Luật sư tư vấn công ty xác định và quản lý các rủi ro pháp lý liên quan đến việc thay đổi trụ sở, bao gồm các vấn đề như chuyển đổi giấy tờ pháp lý, thủ tục đăng ký, phê duyệt từ các cơ quan chức năng,…
 • Trong quá trình thay đổi trụ sở công ty, có thể xảy ra một số tranh chấp hoặc mâu thuẫn với các bên liên quan. Luật sư sẽ bảo vệ quyền lợi của bạn và giúp bạn giải quyết các tranh chấp một cách thỏa đáng.

Dịch vụ tư vấn thay đổi trụ sở công ty tại TP.HCM

Dịch vụ tư vấn thay đổi trụ sở công ty tại TPHCM

 Dịch vụ tư vấn thay đổi trụ sở công ty tại TP.HCM

Với đội ngũ luật sư giàu kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn, Luật Kiến Việt cung cấp các dịch vụ sau:

 • Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến việc thay đổi trụ sở công ty.
 • Soạn thảo hồ sơ cần thiết để thực hiện thay đổi trụ sở công ty.
 • Thay mặt doanh nghiệp nộp hồ lên cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 • Tư vấn giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện thay đổi trụ sở công ty.
 • Tư vấn các thủ tục pháp lý cho doanh nghiệp sau thay khi đã thay đổi trụ sở công ty.

Trên đây các các thông tin pháp lý cần thiết về dịch vụ thay đổi trụ sở công ty. Nếu quý khách có nhu cầu thực hiện việc thay đổi trụ sở công ty một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 0386579303 để được sử dụng dịch vụ tư vấn một cách tốt nhất.

Scores: 4.5 (16 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 571 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *