Doanh nghiệp trả lương cho người lao động như thế nào?

Trong quan hệ lao động, ở bất cứ lĩnh vực nào tiền lương luôn là nội dung mà các bên đặc biệt quan tâm, quyết định đến sự ổn định, bền vững của mối quan hệ. Trong quan hệ về lợi ích giữa người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ), tiền lương vừa có sự mâu thuẫn vừa có sự thống nhất, đòi hỏi sự điều chỉnh của pháp luật. Để làm rõ vấn đề pháp lý về tiền lương Luật Kiến Việt sẽ làm rõ qua bài viết sau:

Doanh nghiệp trả lương cho người lao động như thế nào?

Căn cứ pháp lý trả lương cho người lao động

Thế nào là tiền lương ?

Có nhiều học thuyết, quan điểm về khái niệm và cơ cấu tiền lương với nội dung khác nhau ở nhiều quốc gia khác nhau. Ở Việt Nam, khái niệm tiền lương được tiếp cận đơn giản trong quy định Bộ luật lao động năm 2019 tại:

Điều 90. Tiền lương

1. Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

2. Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

3. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.

Theo định nghĩa, bản chất tiền lương là giá cả của sức lao động trên cơ sở thoả thuận cho việc thực hiện công việc. Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Đây là những bộ phận cấu thành tiền lương.

>> Chủ đề liên quan: Tiền lương làm thêm của người lao động được tính như thế nào

Mức lương doanh nghiệp trả cho người lao động

Mức tiền lương doanh nghiệp trả cho người lao động được quy định trong hợp đồng lao động và các quy định nội bộ của doanh nghiệp (như: quy chế trả lương, quy chế phụ cấp lương…). 

Ngoài những khoản người lao động phải đóng góp theo quy định của pháp luật như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thuế thu nhập cá nhân… còn lại người sử dụng lao động có nghĩa vụ thanh toán đủ cho người lao động khi họ hoàn thành công việc, nghĩa vụ lao động của mình. 

Theo Khoản 3 Điều 102 Bộ luật lao động năm 2019 thì người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ vào tiền lương của người lao động trong những trường hợp pháp luật quy định và chỉ được khấu trừ không quá 30% tiền lương hàng tháng (so với mức tiền lương sau khi đã khấu trừ tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và thuế thu nhập cá nhân của người lao động).

Hình thức trả lương cho người lao động

Điều 96. Hình thức trả lương

1. Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán.

2. Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng.

Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn cụ thể về hình thức trả lương cho NLĐ như sau:

– Tiền lương theo thời gian được trả cho NLĐ hưởng lương theo thời gian, căn cứ vào thời gian làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ theo thỏa thuận trong HĐLĐ, cụ thể:

Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc;

Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc. Trường hợp HĐLĐ thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương tuần được xác định bằng tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;

Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc; trong đó:

Trường hợp HĐLĐ thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn. Trường hợp HĐLĐ thỏa thuận tiền lương theo tuần thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tuần chia cho số ngày làm việc trong tuần theo thỏa thuận trong HĐLĐ;

Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc; trong đó:

Trường hợp HĐLĐ thỏa thuận tiền lương theo tháng hoặc theo tuần hoặc theo ngày thì tiền lương giờ được xác định bằng tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 105 của Bộ luật Lao động 2019.

– Tiền lương theo sản phẩm được trả cho NLĐ hưởng lương theo sản phẩm, căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.

– Tiền lương khoán được trả cho NLĐ hưởng lương khoán, căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.

Lưu ý:

– Tiền lương của NLĐ theo các hình thức trả lương theo quy định nêu trên được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của NLĐ được mở tại ngân hàng.

– Người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương khi chọn trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động.

Doanh nghiệp trả lương cho người lao động như thế nào?

Thời gian trả lương cho người lao động

Điều 97. Kỳ hạn trả lương

1. Người lao động hưởng lương theo giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 15 ngày phải được trả gộp một lần.

2. Người lao động hưởng lương theo tháng được trả một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một thời điểm có tính chu kỳ.

3. Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

4. Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.

>> Dịch vụ luật sư lao động

Liên hệ luật sư hỗ trợ tư vấn về tiền lương

Bài viết trên đây đã cung cấp đầy đủ thông tin về trả lương cho người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành, nếu Quý khách hàng có thắc mắc bất kỳ vấn đề liên quan hoặc nhu cầu tư vấn về trên, vui lòng liên hệ Luật Kiến Việt để được:

  • Tư vấn hình thức trả lương;
  • Tư vấn trả lương trong trường hợp ngừng việc;
  • Tư vấn chế độ phụ cấp lương, thưởng, chế độ nâng lương cho người lao động;
  • Tư vấn tạm ứng lương cho người lao động.
  • Tư vấn pháp luật lao động
  • Tư vấn pháp luật hợp đồng lao động
  • Tư vấn tranh chấp về tiền lương
  • Tư vấn tranh chấp hợp đồng lao động

Thông tin liên hệ Công ty Luật Kiến Việt để được tư vấn luật:

Website: luatkienviet.com

Phone: 0386 579 303·       

Email: contact@luatkienviet.com

Facebook: https://www.facebook.com/luatkienviet

Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ công ty.

Xin cảm ơn!

Scores: 4.2 (13 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Đỗ Thanh Lâm

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Bất Động Sản, Dự Án Đầu Tư, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân sự, HNGĐ, Lao Động, Hợp Đồng, Hình Sự, Hành Chính và tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, tranh tụng...

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 509 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *