Khi nào được hưởng lương tháng 13?

Gần kết thúc năm 2021, sẽ có những quyền lợi được hưởng mà người lao động đang quan tâm. Trong đó có vấn đề về hưởng lương tháng 13. Vậy trong những trường hợp nào người lao động được hưởng lương tháng 13?

Khi nào được hưởng lương tháng 13?

Đầu tiên, theo Bộ luật Lao động năm 2019, lương tháng 13 được xem là tiền thưởng, là khoản tiền người sử dụng lao động chi trả cho người lao động sau khi căn cứ vào điều kiện hoạt động kinh doanh, các khoảng lợi nhuận và hiệu suất lao động.

Dựa trên khái niệm này có thể nhận định: Tiền lương tháng 13 không phải là khoảng tiền bắt buộc mà người lao động phải chi trả cho người lao động. Và không phải mọi trường hợp người lao động đều được hưởng khoảng tiền này.

Để được hưởng lương tháng 13 phải rơi vào các trường hợp sau:

Thứ nhất, hợp đồng lao động có ghi nhận thỏa thuận về người sử dụng lao động sẽ chi trả cho người lao động tiền lương tháng 13. Trường hợp này, việc thưởng lương tháng 13 là nghĩa vụ của người sử dụng lao động và phải thực hiện theo điều khoản hợp đồng lao động.

Thứ hai, người sử dụng lao động tự chia trả tiền lương tháng 13 cho người lao động. Căn cứ vào hiệu suất công việc, lợi nhuận thu được trong quá trình sản xuất kinh doanh, người sử dụng lao động tự trả lương tháng 13 như một phần khích lệ cho người lao động tuy người sử dụng lao động không có nghĩa vụ phải chi trả tiền thưởng đó.

Thứ ba, thỏa ước lao động tập thể ghi nhận những thỏa thuận của người sử dụng lao động và người lao động trong quá trình thương lượng tập thể. Đây là văn bản có giá trị ràng buộc quyền, nghĩa vụ các bên. Cho nên nếu thỏa ước lao động tập thể có ghi nhận người sử dụng lao động phải chi trả tiền lương tháng 13 cho người lao động, thì người sử dụng lao động phải trả tiền lương tháng 13 cho người lao động.

Xem thêm:

Doanh nghiệp trả lương cho người lao động như thế nào?

Tiền lương làm thêm của người lao động được tính như thế nào?

Scores: 5 (15 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Đỗ Thanh Lâm

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Bất Động Sản, Dự Án Đầu Tư, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân sự, HNGĐ, Lao Động, Hợp Đồng, Hình Sự, Hành Chính và tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, tranh tụng...

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 502 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *