Luật sư tư vấn xử lý các vi phạm về quản lý, sử dụng chung cư

Luật sư tư vấn xử lý các vi phạm về quản lý, sử dụng chung cư là một dịch vụ pháp lý quan trọng, giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư. Luật sư có thể tư vấn các quy định pháp luật như: nội quy quản lý sử dụng chung cư, trách nhiệm của các chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư, các hành vi vi phạm về quản lý sử dụng chung cư, thẩm quyền xử phạt vi phạm về quản lý, sử dụng chung cư, thủ tục xử phạt vi phạm về quản lý, sử dụng chung cư,…

tư vấn xử lý các vi phạm về quản lý, sử dụng chung cư

tư vấn xử lý các vi phạm về quản lý, sử dụng chung cư

Quy định về các hành vi nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư

Các hành vi nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư được quy định tại Điều 35 Nghị định 99/2015/NĐ-CP như sau:

 • Sử dụng kinh phí quản lý vận hành, kinh phí bảo trì phần sở hữu chung không đúng quy định pháp luật;
 • Gây thấm, dột;
 • Gây tiếng ồn quá mức quy định của pháp luật hoặc xả rác thải, nước thải, khí thải, chất độc hại không đúng quy định của pháp luật hoặc nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư;
 • Chăn, thả gia súc, gia cầm trong khu vực nhà chung cư;
 • Sơn, trang trí mặt ngoài căn hộ, nhà chung cư không đúng quy định về thiết kế, kiến trúc;
 • Tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung của nhà chung cư;
 • Tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần diện tích không phải để ở trong nhà chung cư có mục đích hỗn hợp so với thiết kế đã được phê duyệt hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận;
 • Cấm kinh doanh các ngành nghề, hàng hóa: Vật liệu gây cháy nổ và các ngành nghề gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người sử dụng nhà chung cư theo quy định của pháp luật phòng cháy, chữa cháy; Kinh doanh vũ trường; sửa chữa xe có động cơ; giết mổ gia súc; các hoạt động kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
 • Trường hợp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, karaoke, quán bar thì phải bảo đảm cách âm, tuân thủ yêu cầu về phòng, chống cháy nổ, có nơi thoát hiểm và chấp hành các điều kiện kinh doanh khác theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện các hành vi nghiêm cấm khác.

Xử phạt phạt vi phạm về quản lý sử dụng nhà chung cư

Đối với chủ đầu tư

Theo quy định tại Điều 67 Nghị định 16/2022/NĐ-CP về xử phạt chủ đầu tư, tùy trường hợp vi phạm mà mức phạt tiền phạt sẽ khác nhau:

 • Mức 1: Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng;
 • Mức 2: Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng;
 • Mức 3: Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 260.000.000 đồng;
 • Mức 4: Phạt tiền từ 260.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng .

Đối với người sử dụng nhà chung cư

Theo quy định tại Điều 70 Nghị định 16/2022/NĐ-CP về xử phạt người sử dụng nhà chung cư, tùy trường hợp vi phạm mà mức phạt tiền phạt sẽ khác nhau:

 • Mức 1: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng;
 • Mức 2: Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng;

Xử phạt phạt vi phạm về quản lý sử dụng nhà chung cư

Xử phạt phạt vi phạm về quản lý sử dụng nhà chung cư

Biện pháp khắc phục hậu quả khi phạt vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư

Tuỳ vào hành vi vi phạm, người sử dụng nhà chung cư phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 5 Điều 67 Nghị định 16/2022/NĐ-CP:

 • Buộc phải kinh doanh đúng quy định;
 • Buộc mở tài khoản kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư đúng quy định;
 • Buộc có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lại hội nghị nhà chung cư theo quy định;
 • Buộc có văn bản thông báo đầy đủ thông tin về mở tài khoản gửi tiền kinh phí bảo trì theo quy định;
 • Buộc lập kế hoạch bảo trì hằng năm đúng quy định;
 • Buộc có văn bản thông báo cho Sở Xây dựng nơi có nhà chung cư biết để theo dõi sau khi đã bàn giao đầy đủ kinh phí bảo trì cho Ban quản trị nhà chung cư;
 • Buộc tính toán kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư đúng quy định;
 • Buộc ghi trong hợp đồng thông tin về tài khoản kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định;
 • Buộc gửi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư đúng quy định;
 • Buộc đóng tài khoản kinh phí bảo trì theo quy định;
 • Buộc công khai, minh bạch việc sử dụng kinh phí quản lý vận hành, kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định;
 • Buộc bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định;
 • Buộc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư đủ điều kiện, năng lực theo quy định;
 • Buộc bán, cho thuê chỗ để xe ô tô trong nhà chung cư đúng quy định;
 • Buộc bố trí diện tích để làm nhà sinh hoạt cộng đồng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định;
 • Buộc quản lý, sử dụng kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư đúng quy định;
 • Buộc tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu theo quy định;
 • Buộc lập biên bản quyết toán số liệu kinh phí bảo trì theo quy định;
 • Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm
 • Buộc áp dụng cách tính diện tích căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư thuộc sở hữu riêng theo quy định
 • Buộc đóng đầy đủ kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư vào tài khoản đã lập theo quy định
 • Buộc bàn giao đầy đủ hoặc bàn giao đúng thời hạn hồ sơ nhà chung cư cho ban quản trị nhà chung cư theo quy định;
 • Buộc sử dụng kinh phí bảo trì đúng quy định;

Người sử dụng nhà chung cư phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 3 Điều 70 Nghị định 16/2022/NĐ-CP:

 • Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;
 • Buộc chuyển kinh doanh hàng hóa nguy hiểm gây cháy nổ ra khỏi địa bàn dân cư hoặc buộc không sử dụng dịch vụ sửa chữa xe có động cơ hoặc buộc không kinh doanh dịch vụ giết mổ gia súc ở khu vực nhà chung cư;
 • Buộc đảm bảo yêu cầu về cách âm, phòng cháy, chữa cháy theo quy định;
 • Buộc sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích để ở;
 • Buộc trả lại phần diện tích và các trang thiết bị thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung;
 • Buộc sử dụng đúng phần diện tích thuộc sở hữu chung hoặc phần diện tích làm dịch vụ trong nhà chung cư hỗn hợp.

Vì sao cần  tư vấn xử lý các vi phạm về quản lý, sử dụng chung cư

 • Việc tư vấn xử lý các vi phạm này sẽ giúp cư dân bảo vệ được quyền lợi chính đáng của mình;
 • Việc tư vấn xử lý các vi phạm này sẽ giúp đảm bảo an toàn cho chung cư, hạn chế những rủi ro tiềm ẩn;
 • Việc tư vấn xử lý các vi phạm này sẽ giúp đảm bảo mỹ quan chung cư, tạo cảnh quan đẹp, sạch, an toàn;
 • Việc tư vấn xử lý các vi phạm này sẽ giúp đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường sống lành mạnh, văn minh cho cư dân;
 • Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ đầu tư;
 • Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Ban quản trị;
 • Để đảm bảo sự thống nhất trong việc xử lý các vi phạm: việc xử lý các vi phạm về quản lý, sử dụng chung cư cần được thực hiện thống nhất giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Biện pháp khắc phục hậu quả khi phạt vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư

Biện pháp khắc phục hậu quả khi phạt vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư

Dịch vụ luật sư tư vấn xử lý các vi phạm về quản lý, sử dụng chung cư

 • Tư vấn về các quy định pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng chung cư;
 • Tư vấn soạn thảo quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư;
 • Tư vấn về việc lập, sửa đổi, bổ sung nội quy quản lý, sử dụng chung cư;
 • Tư vấn về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban quản trị;
 • Tư vấn về việc tổ chức hội nghị cư dân;
 • tư vấn soạn thảo quy chế tổ chức hội nghị nhà chung cư;
 • Tư vấn về việc thu, quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì nhà chung cư;
 • Tư vấn về việc xử lý các vi phạm về quản lý, sử dụng chung cư;
 • Tư vấn về việc khởi kiện vụ án dân sự về quản lý, sử dụng chung cư;
 • Tư vấn về việc giải quyết tranh chấp về quản lý, sử dụng chung cư;
 • Tư vấn về việc giải quyết khiếu nại về quản lý, sử dụng chung cư;
 • Tư vấn về các vấn đề pháp lý khác liên quan đến quản lý, sử dụng chung cư.

Nếu bạn có thắc mắc hay bất cứ vấn đề nào cần tư vấn xử lý các vi phạm về quản lý, sử dụng chung cư, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0386.579.303 để được luật sư bất động sản tư vấn, hướng dẫn cụ thể.

Scores: 4.4 (15 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 575 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *