Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn đăng ký nhu cầu kế hoạch sử dụng đất

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt: Thể hiện qua việc UBND cấp huyện triển khai chuyển mục đích sử dụng đất của từng diện tích, thửa đất cụ thể trong năm đó. Thông thường hàng năm UBND cấp huyện ở các địa phương sẽ thông báo để người dân đăng ký kế hoạch sử dụng đất của người sử dụng đất trong năm đó hoặc năm tiếp theo để làm cơ sở nắm diện tích chuyển mục đích và đăng ký kế hoạch, dự định chuyển mục đích sử dụng đất tổ chức, cá nhân. Do đó người dân cần theo dõi và đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trong năm đó để tiến hành đăng ký phục vụ cho nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất sắp tới.

Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

>> Xem Viewer mẫu Đơn đăng ký nhu cầu kế hoạch sử dụng đất

>> Tải mẫu Đơn đăng ký nhu cầu kế hoạch sử dụng đất

Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

Khi chuyển mục đích sử dụng đất, Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hồ sơ gồm:

a) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu 01 kèm theo Thông tư Số: 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bản chính).

Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

>> Xem Viewer Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

>> Tải Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

 

>>  Xem thêm: Điều kiện, quy trình, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất cá nhân

Scores: 4.6 (19 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 529 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *