Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất ở Bình Dương

Hiện nay, khi quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa càng được đẩy mạnh, thì nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất tại các đô thị đang phát triển của Bình Dương như Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một, Bến Cát… ngày một tăng cao. Tuy nhiên, không phải trong trường hợp nào người dân cũng có quyền được chuyển mục đích sử dụng đất theo nguyện vọng của mình. Bên cạnh đó, thủ tục này khá phức tạp, nhiều người dân không thể tự mình thực hiện và khi chuyển mục đích thường phải nộp nhiều tiền sử dụng đất, thậm chí lên đến hàng trăm triệu đồng. 

Để giúp người dân hiểu rõ hơn về điều kiện và trình tự thủ tục chuyển đổi mục đích đất tại Bình Dương, Luật Kiến Việt sẽ giải đáp các thắc mắc về vấn đề trên trong bài viết này.

Chuyển mục đích sử dụng đất ở Bình Dương

Chuyển mục đích sử dụng đất ở Bình Dương

Chuyển mục đích SD đất tại Bình Dương là gì? 

Luật Đất đai 2013 không đưa ra định nghĩa cụ thể về thuật ngữ “chuyển mục đích sử dụng đất“, tuy nhiên có thể hiểu như sau: 

Chuyển mục đích sử dụng đất là sự thay đổi về mục đích sử dụng đất so với loại đất ban đầu bằng quyết định hành chính trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép hoặc việc đăng ký biến động đất đai trong trường hợp không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

>>Xem thêm: Thủ tục đăng ký biến động đất đai khi chuyển mục đích sử dụng đất

Khi nào được chuyển mục đích sử dụng đất tại Bình Dương?

Theo Điều 6 Luật đất đai năm 2013 về nguyên tắc sử dụng đất, người sử dụng đất bắt buộc phải sử dụng đất đúng mục đích đất được giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất. 

Để biết khi nào việc xin chuyển mục đích sử dụng đất sẽ cần hoặc không cần phải xin phép cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ tùy vào từng trường hợp cụ thể. Việc cơ quan có thẩm quyền quyết định có cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất hay không sẽ phụ thuộc vào 3 yếu tố gồm:

 • Thứ nhất, phụ thuộc vào kế hoạch sử đụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Thứ hai, phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng đất được thể hiện trong đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất của chủ sở hữu mảnh đất đó.
 • Thứ ba, phụ thuộc vào quy hoạch sử dụng đất của cơ quan nhà nước.

5 trường hợp không phải xin phép khi chuyển mục đích sử dụng đất

Khoản 2 Điều 5 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT (có hiệu lực từ ngày 01/9/2021) quy định các trường hợp chuyển mục đích không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm:

 1. Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: Đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm
 2. Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm
 3. Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm
 4. Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở
 5. Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang các loại đất khác thuộc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.

7 trường hợp không được tự ý chuyển mục đích sử dụng đất 

Căn cứ khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013, nếu thuộc một trong những trường hợp dưới đây thì người dân chỉ được chuyển mục đích sử dụng đất khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý:

 • Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.
 • Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm.
 • Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp.
 • Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.
 • Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất.
 • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.
 •   7. Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất tại Bình Dương 

Để thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Bình Dương, chủ sở hữu cần phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ:

– Đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sổ hồng mẫu cũ) hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng mẫu mới hiện hành).

Lưu ý:

Đối với trường hợp không phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì không cần viết đơn xin chuyển đổi mà phải nộp Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK (ban hành kèm Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT); 

Đối với hộ gia đình, cá nhân cần nộp kèm giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu…)

Đối với tổ chức cần nộp kèm Văn bản thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở; dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản… (nếu có/đối với tổ chức)

Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất tại Bình Dương   

Nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất tại Bình Dương

Sau khi đã hoàn thiện việc chuẩn bị các giấy tờ trong hồ sơ, chủ sở hữu đất đem nộp hồ sơ (1 bộ) tại:

Đối với hộ gia đình, cá nhân thì nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Đối với tổ chức thì nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Lưu ý: Địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính thì nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa lĩnh vực đất đai của từng cấp.

Nều hồ sơ đầy đủ hợp lệ sẽ được tiếp nhận và hẹn trả kết quả ngay tại nơi nộp hồ sơ. Ngược lại, nếu hồ sơ còn thiếu sót hoặc không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận sẽ thông báo và hướng dẫn người sử dụng đất bổ sung hồ sơ. 

Xử lý & giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất ở Bình Dương

– Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thẩm tra, xác minh hồ sơ và thẩm định thực địa, mục đích sử dụng đất. Sau đó trình UBND cấp huyện (cấp tỉnh nếu là tổ chức) quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

(Chú ý: Trường hợp cá nhân, hộ gia đình xin chuyển mục đích đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ diện tích từ 0,5 ha trở lên thì UBND cấp huyện phải trình xin phép UBND cấp tỉnh) 

– Cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính và hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trả kết quả thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất ở Bình Dương

Cơ quan có thẩm quyền cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho cá nhân/ tổ chức sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Cụ thể:

– Không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).

– Không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn.

(Lưu ý: Thời gian không tính các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.)

Lưu ý, thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính (lệ phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất) sẽ không được tính vào thời hạn này. 

Mức tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất tại Bình Dương

Nghĩa vụ tài chính phải thực hiện khi chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm: Tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ. 

Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, với từng loại đất khác nhau thì sẽ có mức thu tiền sử dụng đất khác nhau khi thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng. Người sử dụng đất cần xác định rõ loại đất trước và sau khi chuyển đổi để tính toán được mức chi phí phải nộp này. Trong trường hợp người sử dụng đất không làm thủ tục chuyển đổi, không thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng mà vẫn tự ý sử dụng đất vào mục đích khác thì sẽ bị xử lý hành chính theo quy định của pháp luật. 

Lưu ý: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có nguồn gốc là đất ở sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

Chuyển mục đích sử dụng đất tại Bình Dương

Chuyển mục đích sử dụng đất tại Bình Dương

Dịch vụ tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất tại Bình Dương

Bài viết trên đây đã cung cấp đầy đủ thông tin về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, hy vọng bạn đọc có được những thông tin hữu ích trước khi thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Nếu Quý khách hàng ở Bình Dương có thắc mắc bất kỳ vấn đề liên quan vui lòng liên hệ Luật Kiến Việt để được:

– Tư vấn soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, tiết kiệm thời gian, chi phí;

– Cung cấp dịch vụ chuyển mục đích nhanh theo nhu cầu của khách hàng;

– Tư vấn thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất ở Bình Dương;

– Tư vấn khởi kiện tranh chấp đất đai tại Bình Dương;

– Tư vấn đền bù giải tỏa, bồi thường đất đai tại Bình Dương;

– Tư vấn thủ tục hành chính liên quan đến đất đai tại Bình Dương;

– Tư vấn thủ tục khiếu kiện đất đai tại Bình Dương;

– Tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp đất đai tại Bình Dương;

– Luật sư soạn thảo hợp đồng nhà đất tại Bình Dương.

Thông tin liên hệ tư vấn pháp luật đất đai ở Bình Dương:

Công ty Luật TNHH Kiến Việt

Website: luatkienviet.com

Phone: 0386 579 303·       

Email: contact@luatkienviet.com

Facebook: https://www.facebook.com/luatkienviet 

Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ công ty.

Xin cảm ơn!

 

Scores: 4.3 (15 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 527 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *