Thủ tục đăng bộ sang tên nhà đất tại Đồng Nai

Pháp luật đã quy định chung cho trình tự, thủ tục để đăng bộ sang tên nhà đất, tuy nhiên ở mỗi địa bàn, mỗi tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương sẽ có những đặc trưng khác nhau. Vậy thủ tục đăng bộ sang tên nhà đất tại Đồng Nai sẽ được thực hiện như thế nào? Hãy cùng Luật Kiến Việt tìm hiểu các vấn đề liên quan đến thủ tục đăng bộ sang tên nhà đất tại Đồng Nai qua bài viết sau đây.

Thủ tục đăng bộ sang tên nhà đất tại Đồng Nai

Thủ tục đăng bộ sang tên nhà đất ở Đồng Nai

Đăng bộ sang tên nhà đất là gì? 

Đăng bộ sang tên nhà đất là thuật ngữ mà người dân hay sử dụng, chứ không có trong quy định của pháp luật. Căn cứ theo Điều 3 Luật Đất đai 2013 thì đăng ký đất đai, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất là việc kê khai và ghi nhận tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và quyền quản lý đất đối với một thửa đất vào hồ sơ địa chính.  Căn cứ theo Điều 95 Luật Đất đai 2013 thì đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gồm đăng ký lần đầu và đăng ký biến động. Như vậy, đăng bộ sang tên nhà đất được hiểu là một phần của thủ tục đăng ký đất đai, cụ thể là đăng ký biến động về chủ thể có quyền sử dụng đất (sang tên nhà đất). 

Vì sao phải đăng bộ sang tên nhà đất tại Đồng Nai? 

Sau khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hoặc nhận tặng cho quyền sử dụng đất thì chủ thể có quyền sử dụng đất bắt buộc phải đăng ký biến động đất đai. Hơn nữa, việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất có hiệu lực từ thời điểm đăng ký đất đai, có nghĩa là người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất chỉ có quyền sau khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai. 

Trình tự thủ tục đăng bộ sang tên nhà đất tại Đồng Nai? 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp cho UBND xã, phường, thị trấn, thành phố nơi có đất tại tỉnh Đồng Nai, hoặc nộp cho Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện, thị trấn, thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai. 

Bước 2: Sau khi nộp đầy đủ hồ sơ thì người chuyển nhượng sẽ nhận được thông báo Nộp thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ. 

Bước 3: Sau khi người chuyển nhượng cũng như người nhận chuyển nhượng hoàn tất các thủ tục trên thì cơ quan nhà nước sẽ trả kết quả cho người dân. 

Hồ sơ đăng bộ sang tên nhà đất tại Đồng Nai? 

Thủ tục đăng bộ sang tên nhà đất tại Đồng Nai

Hồ sơ đăng bộ sang tên nhà đất tại Đồng Nai 

Hồ sơ đăng bộ sang tên nhà đất tại Đồng Nai bao gồm:

– Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu;

– Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng theo quy định.

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

– Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư;

– Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất;

– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân;

– Tờ khai lệ phí trước bạ;

– Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (nếu đăng bộ sang tên đất phi nông nghiệp);

– Giấy tờ chứng minh đối tượng được miễn giảm thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, thuế đất phi nông nghiệp (nếu có).

>> Có thể bạn cần: Các mẫu tờ khai trong hồ sơ đăng bộ sang tên nhà đất cá nhân

Thời gian giải quyết đăng bộ sang tên nhà đất tại Đồng Nai? 

Căn cứ theo quy định tại khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì thời hạn thực hiện thủ tục đăng ký khi chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, góp vốn bằng bất động sản là không quá 10 ngày. 

Mức phí đăng bộ sang tên nhà đất tại Đồng Nai? 

Khi thực hiện thủ tục đăng bộ sang tên nhà đất tại Đồng Nai thì các khoản phí và lệ phí bao gồm: 

– Lệ phí trước bạ: bằng 0,5% giá trị quyền sử dụng đất 

– Thuế thu nhập cá nhân: 2% trên giá trị quyền sử dụng đất

– Lệ phí cấp sổ: Theo Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND:

 

Số TT

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu

Cấp giấy chứng nhận (CN)

Công việc địa chính khác

Giấy CN chỉ có quyền sử dụng đất

Giấy CN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất

I

Cấp mới giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

1

Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

Đồng/giấy

100.000

500.000

 

2

Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân có đất thuộc các phường thành phố Long Khánh và Biên Hòa

Đồng/giấy

25.000

100.000

 

3

Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân có đất thuộc các địa bàn còn lại.

Đồng/giấy

12.500

50.000

 

II

Cấp đổi, cấp lại, chỉnh lý trên Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

1

Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

Đồng/giấy

50.000

50.000

 

2

Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân có đất thuộc các phường thành phố Long Khánh và Biên Hòa

Đồng/giấy

20.000

50.000

 

3

Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân có đất thuộc các địa bàn còn lại.

Đồng/giấy

10.000

25.000

 

III

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

1

Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

Đồng/lần

 

 

30.000

2

Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân có đất thuộc các phường thành phố Long Khánh và Biên Hòa

Đồng/lần

 

 

28.000

3

Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân có đất thuộc các địa bàn còn lại.

Đồng/lần

 

 

14.000

IV

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

1

Tổ chức

Đồng/lần

 

 

30.000

2

Hộ gia đình, cá nhân

Đồng/lần

 

 

15.000

 

Đối tượng miễn nộp lệ phí trên bao gồm: Người có công với cách mạng; các hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh Đồng Nai; người cao tuổi, người khuyết tật, hộ có người khuyết tật nặng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

>> Xem thêm: Dịch vụ đăng bộ sang tên nhà đất tại Đồng Nai

Tư vấn thủ tục đăng bộ sang tên nhà đất tại Đồng Nai

Thủ tục đăng bộ sang tên nhà đất tại Đồng Nai tương đối phức tạp, để được soạn hồ sơ nhanh chóng, kịp thời và có kết quả như ý thì người dân nên chọn dịch vụ của luật sư. Công ty Luật TNHH Kiến Việt (Kienviet law Firm) là công ty chuyên về lĩnh vực đất đai, lĩnh vực đăng bộ sang tên nhà đất. Công ty Luật TNHH Kiến Việt có những Luật sư am hiểu kiến thức pháp luật và kinh nghiệm nhiều năm hành nghề luật trong lĩnh vực đất đai. 

Trên đây là nội dung giới thiệu về thủ tục đăng bộ sang tên nhà đất tại Đồng Nai. Mọi nhu cầu dịch vụ pháp lý về “Thủ tục đăng bộ sang tên nhà đất tại Đồng Nai” vui lòng liên hệ với công ty luật Kiến Việt để được cung cấp.

Thông tin liên hệ Công ty Luật Kiến Việt:

Liên hệ qua Website: https://luatkienviet.com/

Liên hệ qua điện thoại: 0386 579 303

Liên hệ qua Email: contact@luatkienviet.com

Liên hệ qua Facebook: https://www.facebook.com/luatkienviet

Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ công ty. 

 

Scores: 4.2 (20 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 529 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *