Thủ tục tách thửa đất đai tại Bình Dương

Trên cơ sở các quy định của Luật Đất đai 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Nghị định 01/2017/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan, các chủ thể muốn thực hiện việc tách thửa đất đai tại Bình Dương một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất cần phải tuân thủ các quy định pháp luật về điều kiện để tách thửa đất đai, hồ sơ tách thửa đất đai, trình tự thủ tục tách thửa đất đai… 

Thủ tục tách thửa đất đai tại Bình Dương

Tách thửa đất đai tại Bình Dương

Điều kiện để tách thửa đất đai tại Bình Dương

Căn cứ khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, tách thửa đất đai cần những điều kiện sau:

 • Đáp ứng được điều kiện về diện tích và kích thước chiều cạnh tối thiểu.
 • Có Giấy chứng nhận.
 • Đất không có tranh chấp.
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
 • Trong thời hạn sử dụng đất.

Lưu ý:

 • Diện tích tối thiểu được phép tách thửa là diện tích mà thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa không được nhỏ hơn.
 • Nếu tách thửa mà tạo thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu nhưng xin hợp thửa với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu thì được phép tách thửa.

Hồ sơ tách thửa đất đai tại Bình Dương

Theo quy định tại khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT thì chủ thể sử dụng đất có yêu cầu tách thửa đất đai cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ:

 • Đơn đề nghị tách thửa theo mẫu. 
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. 

Thủ tục tách thửa đất đai tại Bình Dương

Bước 1: Nộp hồ sơ

Cách 1: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư muốn tách thửa đất đai thì nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất.

Cách 2: Không nộp tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất.

 • Nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện) hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nếu địa phương chưa tổ chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
 • Đối với nơi đã thành lập bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính thì nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

 • Theo quy định tại Khoản 4 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP: nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung.
 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ, trao phiếu tiếp nhận cho người nộp hồ sơ (trong đó ghi ngày hẹn trả kết quả).

Bước 3: Giải quyết yêu cầu

Tách thửa đất đai khi chuyển nhượng, tặng cho một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc theo quy định tại khoản 3 Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khoản 49 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP:

 • Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất và chuyển bản trích đo thửa đất mới tách cho người sử dụng đất để thực hiện ký kết hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng một phần thửa đất mới tách.
 • Thực hiện thủ tục đăng ký biến động đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền.
 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Bước 4: Trả kết quả

 • Kết quả phải trả cho người sử dụng đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
 • Thời gian giải quyết: 

Theo điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời gian thực hiện thủ tục tách thửa không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện thủ tục được tăng thêm 10 ngày. 

Thời gian quy định được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Thủ tục tách thửa đất đai tại Bình Dương

Điều kiện tách thửa đất đai tại Bình Dương

Tư vấn pháp luật về “Thủ tục tách thửa đất đai tại Bình Dương”

 • Tư vấn về diện tích, chiều cạnh tối thiểu được tách thửa trong từng trường hợp cụ thể
 • Tư vấn về các điều kiện cần có để được tách thửa đất đai tại Bình Dương 
 • Tư vấn về trình tự thủ tục tách thửa đất đai tại Bình Dương
 • Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ tách thửa đất đai, đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ tách thửa đất đai tại Bình Dương
 • Luật sư tư vấn, hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan trong quá trình chuẩn bị, thực hiện thủ tục tách thửa đất đai tại Bình Dương

Thông tin liên hệ Công ty Luật TNHH Kiến Việt để được tư vấn pháp luật:

Scores: 5 (19 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 529 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *