Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh là đầu tàu phát triển kinh tế khu vực phía Nam, với dân cư đông đúc, cơ sở hạ tầng phát triển, kinh tế phát triển năng động với đa dạng ngành nghề. Nếu bạn và các cộng sự muốn thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên để kinh doanh sản xuất tại Hồ Chí Minh nhưng chưa biết trình tự, thủ tục thành lập. Đừng lo lắng, Luật Kiến Việt sẽ giải đáp cho các bạn thông qua bài viết sau:

Tổng quan về công ty TNHH 2 thành viên

Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại Hồ Chí Minh
Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Theo Điều 46 Luật doanh nghiệp 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên có một số đặc điểm cơ bản sau:

        Công ty TNHH 2 thành viên là pháp nhân

        Công ty TNHH 2 thành viên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên (thành viên là tổ chức hoặc cá nhân).

        Chế độ chịu trách nhiệm của các thành viên là hữu hạn trong phạm vi số vốn góp vào doanh nghiệp

        Được phát hành trái phiếu để huy động vốn, không được phát hành cổ phần

Điều kiện thành lập công ty công ty TNHH 2 thành viên tại Hồ Chí Minh

Để thành lập công ty TNHH hai thành viên tại thành phố Hồ Chí Minh, cần đáp ứng một số điều kiện sau:

Thứ nhất, điều kiện về chủ sở hữu công ty TNHH 2 thành viên tại Hồ Chí Minh:

Chủ sở hữu công ty TNHH 2 thành viên là cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên, không phải bất cứ tổ chức, cá nhân nào cũng có quyền thành lập công ty TNHH 2 thành viên. Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020 quy định tổ chức, cá nhân đứng ra thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại Hồ Chí Minh không được thuộc một trong các trường hợp không được thành lập, quản lý doanh nghiệp sau:

        Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.

 Như vậy, nếu các đơn vị, tổ chức này sử dụng tài sản khác ngoài nhà nước để thành lập doanh nghiệp thì sẽ phù hợp với quy định pháp luật.

        Cán bộ, công chức, viên chức.

Như vậy, nếu muốn thành lập doanh nghiệp thì các đối tượng này phải thôi cán bộ, công chức, viên chức.

        Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

        Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác.

Pháp luật không có định nghĩa về “ cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp” mà chỉ có quy định về “người quản lý doanh nghiệp” tại khoản 24 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020. Như vậy, nếu Điều lệ doanh nghiệp nhà nước quy định chức danh lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ đến đâu thì sẽ bị cấm thành lập công ty TNHH  2 thành viên đến đó.

        Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

Như vậy, chỉ có cá nhân và pháp nhân mới được quyền thành lập công ty TNHH 2 thành viên.

        Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

         Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Thêm vào đó, nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề mà pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì người quản lý, điều hành doanh nghiệp phải có các chứng chỉ tương ứng, lưu trữ tại trụ sở doanh nghiệp.

Ví dụ: Nếu bạn muốn thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại thành phố Hồ Chí Minh kinh doanh thuốc thú y thì bạn phải có chứng chỉ hành nghề thú y về buôn bán thuốc thú y.

Thứ hai, điều kiện về tên công ty TNHH 2 thành viên tại Hồ Chí Minh:

Tên công ty là một trong những vấn đề mà doanh nghiệp cần quan tâm khi tiến hành thành lập công ty TNHH hai thành viên tại thành phố Hồ Chí Minh. Tên công ty góp phần làm khách hàng ấn tượng, dễ nhớ, tạo “thương hiệu” riêng cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc đặt tên công ty không được tùy tiện mà cần tuân thủ quy định của pháp luật. Điều 37 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về đặt tên công ty như sau:

– Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự: “Loại hình doanh nghiệp + Tên riêng.”

 Như vậy, ngoài các từ chỉ loại hình doanh nghiệp thì các từ ngữ còn lại đều được hiểu là tên riêng của doanh nghiệp. Ví dụ : Công ty TNHH hai thành viên kinh doanh thương mại và dịch vụ dịch vụ Trang Lâm. Thì tên riêng không chỉ là “ Trang Lâm” mà là cả cụm “kinh doanh thương mại và dịch vụ dịch vụ Trang Lâm”

– Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Điều 38 Luật doanh nghiệp 2020 quy định cấm đặt tên doanh nghiệp trong 3 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký,

Ví dụ: Một công ty hợp danh đã thành lập có tên: “Công ty TNHH hai thành viên Trang Lâm”. Theo đó, tên công ty TNHH hai thành viên tại thành phố Hồ Chí Minh của bạn không được đặt tên trùng với tên này. Để tra cứu tên công ty đã được đăng ký, các bạn tiến hành tra cứu trên trang Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp 2Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

Ví dụ: Không được đặt tên công ty TNHH hai thành viên tại thành phố Hồ Chí Minh là: “Công ty TNHH hai thành viên Mặt trận tổ quốc Việt Nam.”

Trường hợp 3: Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Điều 2 Thông tư số 10/2014/TT-BVHTTDL có quy định những trường hợp đặt tên doanh nghiệp vi phạm truyền thống lịch sử của dân tộc:

1. Sử dụng tên trùng tên danh nhân (trừ trường hợp người thành lập doanh nghiệp khi đặt tên doanh nghiệp theo tên riêng của mình nhưng trùng một phần hoặc toàn bộ tên danh nhân thì phải đặt đầy đủ họ, tên theo đúng tên ghi trong Giấy khai sinh của người thành lập doanh nghiệp; Trường hợp đặt tên riêng doanh nghiệp bằng cách sử dụng tên ghép của tổ chức, cá nhân sáng lập nhưng trùng với tên danh nhân thì phải có dấu gạch nối (-) giữa các tên tổ chức, cá nhân sáng lập được ghép).

2. Sử dụng tên đất nước, địa danh trong các thời kỳ bị xâm lược và tên những nhân vật trong lịch sử bị coi là phản chính nghĩa, kìm hãm sự tiến bộ.

3. Sử dụng tên của những nhân vật lịch sử là giặc ngoại xâm hoặc những người có tội với đất nước, với dân tộc.

Ví dụ: Nếu bạn đặt tên công ty là: “Công ty TNHH hai thành viên Hồ Chí Minh” thì hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của bạn sẽ bị trả về.

Trên đây là những điều cần nắm khi đặt tên doanh nghiệp, các bạn muốn thành lập công ty TNHH hai thành viên tại thành phố Hồ Chí Minh nên lưu ý để tránh trường hợp hồ sơ đăng ý doanh nghiệp bị trả về do đặt tên công ty không phù hợp.

>> Xem ngay: Đặt tên của doanh nghiệp như thế nào

Thứ ba, điều kiện về trụ sở công ty TNHH 2 thành viên tại Hồ Chí Minh:

Trụ sở chính là địa chỉ liên lạc của công ty TNHH 2 thành viên. Việc đặt địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH 2 thành viên tại Hồ Chí Minh cần lưu ý các điểm sau:

        Trụ sở chính được xác định theo đơn vị địa giới hành chính, số điện thoại, số fax và email (nếu có);

        Địa chỉ trụ sở chính phải cụ thể, phải xác định rõ 4 cấp đơn vị hành chính.

Nếu bạn đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh thì phải đăng ký trụ sở chính trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, và địa chỉ trụ sở phải cụ thể. Ví dụ :17 Đường số 2, Khu Phố 3, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Nếu trụ sở của bạn thuộc một tòa nhà nhiều tầng, để tránh nhầm lẫn với trụ sở của các doanh nghiệp khác cũng đặt trong tòa nhà đó, nên ghi cụ thể. Ví dụ: P802, lầu 8, tòa nhà Vietnam Business Center, 57-59 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Một lưu ý về việc đặt trụ sở công ty đó là bạn không được đặt trụ sở công ty tại các căn hộ chung cư có mục đích để ở. Vì theo quy định tại khoản 11 Điều 6 Luật Nhà ở năm 2014, không được sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở. Vì vậy, lấy trụ sở công ty tại các chung cư để thực hiện hoạt động kinh doanh là không phù hợp theo quy định của pháp luật.

Thứ tư, điều kiện về ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên tại Hồ Chí Minh:

Khoản 1 Điều 7 ghi nhận quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp: doanh nghiệp được tự do kinh doanh ngành nghề mà pháp luật không cấm. Theo đó, công ty TNHH hai thành viên không được kinh doanh những ngành nghề pháp luật cấm tại khoản 1 Điều 6 Luật đầu tư 2020:

– Kinh doanh các chất ma túy: Pháp luật có quy định một số danh mục chất ma túy và tiền chất, trong đó các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng và được sử dụng hạn chế.  Pháp luật Đầu tư quy định cấm đầu tư kinh doanh 47 chất ma túy, quy định cụ thể tại Phụ lục I ban hành kèm Luật đầu tư 2020.

Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật: Pháp luật đầu tư quy định cấm đầu tư, kinh doanh đối với 18 loại, nhóm hóa chất, khoáng vật, quy định cụ thể tại Phụ lục II ban hành kèm Luật đầu tư 2020.

– Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên: Pháp luật đầu tư quy định cấm đầu tư, kinh doanh đối với 258 loại động thực vật hoang dã, quy định cụ thể tại Phụ lục III ban hành kèm Luật đầu tư 2020.

– Kinh doanh mại dâm: Các hành vi mại dâm bị nghiêm cấm theo Pháp luật phòng chấm ngoại dâm: mua dâm, bán dâm, chứa mại dâm, tổ chức hoạt động mại dâm, cưỡng bức mại dâm …

– Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người: Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực này được quy định cụ thể gồm 10 nhóm tại Điều 11 trong Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác; 12 nhóm tại Điều 3 trong Luật phòng chông, mua bán người.

– Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người:Luật Hôn nhân gia đình 2014 cũng nghiêm cấm hành vi này, theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 5 Luật này.

– Kinh doanh pháo nổ: Luật đầu tư 2014 quy định kinh doanh pháo nổ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, kể từ khi Luật đầu tư được sửa đổi, từ ngày 1/1/2017 đã cấm kinh doanh ngành nghề này. Quy định cấm kinh doanh pháo nổ vẫn được duy trì tại Luật đầu tư 2020.

– Kinh doanh dịch vụ đòi nợ: Từ năm 2015 đến trước khi Luật đầu tư 2020 có hiệu lực thì kinh doanh dịch vụ đòi nợ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên Luật đầu tư 2020 đã cấm kinh doanh ngành nghề này vì lý do dễ bị lợi dụng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Các hành vi vi phạm về ngành nghề cấm kinh doanh có thể bị xử lý theo 3 loại chế tài: dân sự, hành chính và hình sự. Các giao dịch đối với các ngành nghề bị cấm sẽ bị vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật theo Điều 123 Bộ luật dân sự 2015. Việc kinh doanh dịch vụ thuộc danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 60 đến 80 triệu đồng. Thêm đó, nếu hành vi vi phạm với mức độ nghiêm trọng thì có thể bị xử phạt hình sự về các tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm theo quy định tại Điều 190 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Như vậy, ngoài 8 ngành nghề kinh doanh kể trên thì công ty TNHH hai thành viên tại Hồ Chí Minh có thể tự do kinh doanh các ngành nghề khác. Tuy nhiên lưu ý với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện tương ứng theo luật định.

Thứ năm, điều kiện về vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên tại Hồ Chí Minh:

Theo khoản 1 Điều 47 Luật doanh nghiệp 2020, vốn điều lệ công ty TNHH  hai thành viên trở lên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ.

Để thành lập công ty TNHH hai thành viên tại thành phố Hồ Chí Minh, thông thường pháp luật không quy định cụ thể về mức vốn điều lệ cần có, tuy nhiên công ty nên có một mức vốn điều lệ phù hợp với lĩnh vực, ngành nghề và quy mô kinh doanh của mình.

Mặt khác, nếu công ty kinh doanh ngành nghề thuộc một trong các ngành nghề pháp luật quy định vốn pháp định thì mức vốn điều lệ ban đầu không được thấp hơn mức vốn pháp định này.

Ví dụ: Nếu bạn muốn thành lập công ty TNHH hai thành viên tại thành phố Hồ Chí Minh kinh doanh bất động sản, ngành nghề này pháp luật yêu cầu mức vốn pháp định không thấp hơn 20 tỉ đồng. Do vậy, công ty bạn phải có mức vốn điều lệ 20 tỉ đồng trở lên.

Thứ sáu, điều kiện về hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại Hồ Chí Minh:

Công ty TNHH hai thành viên tại thành phố Hồ Chí Minh muốn đi vào hoạt động kinh doanh hợp pháp, trước tiên phải đăng ký kinh doanh. Để làm được điều đó, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập phù hợp với quy định của pháp luật, nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Về thành phần hồ sơ cụ thể và quy trình thành lập công ty TNHH hai thành viên tại thành phố Hồ Chí Minh, Luật Kiến Việt sẽ trình bày chi tiết tại mục 3 sau đây.

thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại Hồ Chí Minh
Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại Hồ Chí Minh

Trình tự, thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại Hồ Chí Minh

Việc thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại Hồ Chí Minh trải qua 2 bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại Hồ Chí Minh

Dù là khâu chuẩn bị nhưng bước này rất quan trọng và cần người soạn hồ sơ có kiến thức về pháp luật doanh nghiệp để chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, điền hồ sơ chính xác. Hồ sơ thành lập Công ty TNHH 2 thành viên bao gồm các giấy tờ sau:

1.    Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu tại phụ lục I-3 Thông tư 01/2021/TTBKHĐT

2.    Điều lệ công ty.

3.    Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

4.    Bản sao chứng minh thư chứng thực trong vòng 6 tháng đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

5.    Bản sao chứng minh thư chứng thực trong vòng 6 tháng đối với thành viên công ty; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với thành viên là tổ chức; Bản sao chứng minh thư chứng thực trong vòng 6 tháng đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại Hồ Chí Minh

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần có, chủ sở hữu nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Có 2 phương thức nộp hồ sơ: nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua mạng:

Cách 1: Tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Cách 2: Nộp hồ sơ qua mạng:

Doanh nghiệp tiến hành scan các văn bản giấy tờ trên và nôp tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: dangkykinhdoanh.gov.vn. Đây là phương thức nộp hồ sơ nhanh chóng, đơn giản, ngày càng được các doanh nghiệp ưa chuộng, nhất là trong thời kỳ dịch bệnh Covid 19 diễn ra phức tạp.

 

>>Xem ngay: Những công việc cần làm trước khi đăng ký thành lập công ty

 

Thời gian và lệ phí thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên tại thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian thành lập công ty TNHH hai thành viên tại thành phố Hồ Chí Minh:

Sau khi nộp hồ sơ, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ trả kết quả xử lý hồ sơ:

– Nếu hồ sơ có sai sót sẽ có thông báo bổ sung, theo đó doanh nghiệp sẽ sửa hồ sơ và nộp lại từ đầu.

– Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp mang theo giấy biên nhận giải quyết hồ sơ đến nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp theo thông báo.

Như vậy, việc chuẩn bị hồ sơ là hết sức quan trọng, ảnh hưởng đến thời gian được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Để hạn chế kéo dài thời gian này, doanh nghiệp nên chú trọng vào khâu chuẩn bị hồ sơ.

Lệ phí đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên tại thành phố Hồ Chí Minh:

– Đối với phương thức nộp hồ sơ trực tiếp: Khi nộp hồ sơ trực tiếp cần nộp đồng thời lệ phí đăng ký doanh nghiệp là 50.000 đồng và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng.

– Đối với phương thức nộp hồ sơ trực tuyến: Khi đăng ký doanh nghiệp qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp không phải nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp, chỉ phải nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng

>>Xem thêm: Cách định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ pháp lý của Luật Kiến Việt

Trên đây là nội dung giới thiệu về thành lập công ty TNHH hai thành viên tại Hồ Chí Minh. Mọi thắc mắc hoặc nhu cầu về thành lập công ty TNHH hai thành viên tại Hồ Chí Minh, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi – Công ty Luật Kiến Việt để được tư vấn và hướng dẫn:

Scores: 4.9 (13 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 571 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *