Thử việc sao cho hợp pháp

 

Thử việc là khoảng thời gian đa số người lao động sẽ trải qua để xem xét bản thân có phù hợp với vị trí của công việc hay không. Vì thử việc cũng là quan hệ lao động cho nên người sử dụng lao động và người lao động cần nắm rõ các vấn đề pháp lý phát sinh xoay quanh chủ đề này.

 

Thử việc sao cho hợp pháp

(Thử việc sao cho hợp pháp)

Thử việc là gì?

Bộ luật Lao động năm 2019 (sau đây gọi tắt là BLLĐ) không quy định về thử việc là gì. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tiễn, thử việc có thể hiểu là người lao động thực hiện công việc trong một thời gian ngắn nhất định. Thông qua đó, người sử dụng lao động và người lao động xác định tính chất, chất lượng, đối chiếu với yêu cầu để đánh giá người thử việc có phù hợp với công việc và cân nhắc để ký kết hợp đồng lao động.

Thử việc không phải là hoạt động bắt buộc phải thực hiện khi giao kết hợp đồng lao động. Tuy nhiên dựa trên thực tế, hoạt động này lại được thực hiện khá phổ biến vì nó tạo điều kiện cho các bên chủ thể trong quan hệ lao động dựa trên kết quả công việc và có thời gian để cân nhắc ký kết hợp đồng lao động.

Thử việc phải ký hợp đồng hay không

BLLĐ không quy định người sử dụng lao động và người lao động bắt buộc phải ký hợp đồng thử việc khi xác lập quan hệ thử việc. Tuy nhiên dù có ký hợp đồng hay không thì quan hệ thử việc này vẫn phải tuân theo các nội dung mà BLLĐ quy định như thời gian thử việc, tiền lương thử việc, các vấn đề khi kết thúc thử việc,…Và để đảm bảo cho nội dung thử việc được tuân theo theo quy định pháp luật và quan hệ này được xác lập bởi căn cứ chắc chắn, người sử dụng lao động và người lao động nên tiến hành lập hợp đồng lao động để ghi nhận quyền, nghĩa vụ các bên và các thông tin cần thiết khác.

Theo khoản 1 Điều 24 BLLĐ, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc và ghi chúng ở hai dạng: Trong hợp đồng lao động hoặc có thể giao kết hợp đồng thử việc riêng.

Về nội dung của hợp đồng thử việc, theo khoản 2 Điều 24,  khoản 1 Điều 21 BLLĐ; nội dung của hợp đồng thử việc cần đáp ứng các nội dung cơ bản sau:

– Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng bên phía người sử dụng lao động;

– Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng bên phía người lao động;

– Công việc và địa điểm làm việc;

– Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

– Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

– Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động trong quá trình thử việc;

Ngoài những nội dung nêu trên, người lao động và người sử dụng lao động có thể thỏa thuận thêm những thông tin khác mà cả hai cho là cần thiết.

>> Xem thêm: Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng lao động

Thời gian thử việc

Việc xác định thời gian thử việc là vấn đề khá quan trọng, vì thời gian thử việc sẽ ảnh hưởng đến quá trình xem xét kết quả làm việc của người lao động hoặc những khoảng phúc lợi mà người lao động nhận được trong và sau thời gian thử việc. Về vấn đề này, BLLĐ đã quy định như sau:

Theo Điều 25 BLLĐ, về nguyên tắc thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc. Nhưng BLLĐ cũng giới hạn thời gian thử việc trong từng trường hợp cụ thể:

– Đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; thời gian thử việc không quá 180 ngày.

– Đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên; thời gian thử việc không quá 60 ngày.

– Đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ; thời gian thử việc không quá 30 ngày.

– Đối với công việc khác; thời gian thử việc không quá 06 ngày làm việc .

Tiền lương trong thời gian thử việc

Về vấn đề tiền lương trong thời gian thử việc, pháp luật trên nguyên tắc tôn trọng ý chí của các bên trong quan hệ thử việc. Theo Điều 26 BLLĐ, tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng mức lương thử việc bị giới hạn ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

>> Xem thêm: Tiền lương làm thêm của người lao động được tính như thế nào

Cần làm gì khi hết thời gian thử việc

Bản chất của thử việc là tạo điều kiện để các bên xem xét công việc, môi trường làm có việc có phù hợp với họ không. Cho nên khi hết thời gian thử việc, người sử dụng phải đưa ra quyết định để người lao động tiếp tục làm việc hay kết thúc quan hệ lao động.

Theo khoản 1 Điều 27 BLLĐ, khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.

Trường hợp 1, nếu hoạt động thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc.

Trường hợp 2, nếu hoạt động thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.

Một số lưu ý về vấn đề thử việc trong lao động

Thứ nhất, về nguyên tắc giao kết hợp đồng thử việc, các bên giao kết hợp đồng thử việc dựa trên tinh thần tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.

Thứ hai, nội dung của hợp đồng thử việc được các bên thỏa thuận nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

Thứ ba, để bảo vệ quyền lợi cho người lao động, pháp luật quy định người sử dụng lao động không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.

Thứ tư, trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

Thứ năm, nếu người sử dụng vi phạm quy định về thử việc, trong một số trường hợp có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Theo Điều 9 Nghị định số 28/2020/NĐ – CP quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, quy định về vi phạm quy định thử việc như sau:

Điều 9. Vi phạm quy định về thử việc

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Yêu cầu thử việc đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ;

b) Không thông báo kết quả công việc người lao động đã làm thử theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Yêu cầu người lao động thử việc quá 01 lần đối với một công việc;

b) Thử việc quá thời gian quy định;

c) Trả lương cho người lao động trong thời gian thử việc thấp hơn 85% mức lương của công việc đó;

d) Kết thúc thời gian thử việc, người lao động vẫn tiếp tục làm việc mà người sử dụng lao động không giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc trả đủ tiền lương của công việc đó cho người lao động đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1, điểm a, b, c, d khoản 2 Điều này;

b) Buộc giao kết hợp đồng lao động với người lao động đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 2 Điều này”.

>> Xem thêm: Xử lý kỷ luật lao động theo quy định hiện nay

Tư vấn về thử việc trong lao động

 

Thử việc sao cho hợp pháp

(Thử việc sao cho hợp pháp)

Trên đây là nội dung giới thiệu về “Thử việc sao cho hợp pháp”. Mọi thắc mắc hoặc nhu cầu về lĩnh vực lao động. Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi – Công ty Luật Kiến Việt để được tư vấn về:

 • Tư vấn hợp đồng thử việc
 • Tư vấn điều kiện thử việc
 • Tư vấn hợp đồng lao động
 • Tư vấn đăng ký nội quy lao động
 • Tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể
 • Tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp lao động cá nhân
 • Tư vấn trình tự thủ tục xử lý kỷ luật lao động người lao động
 • Tư vấn các hình thức xử lý kỷ luật lao động với người lao động vi phạm
 • Tư vấn các loại hợp đồng lao động hiện nay
 • Tư vấn thẩm quyền ký hợp đồng lao động
 • Tư vấn hợp đồng thử việc ở TP HCM
 • Tư vấn hợp đồng thử việc ở Lâm Đồng
 • Tư vấn hợp đồng thử việc ở Bình Thuận
 • Tư vấn hợp đồng thử việc ở Đồng Nai

Thông tin liên hệ công ty Luật Kiến Việt để được tư vấn pháp luật về thử việc trong lao động:

Liên hệ qua Website: https://luatkienviet.com/

Liên hệ qua điện thoại: 0386 579 303

Liên hệ qua Email: contact@luatkienviet.com

Liên hệ qua Facebook: https://www.facebook.com/luatkienviet

Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ công ty

 LUẬT KIẾN VIỆT

Scores: 4.5 (14 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Đỗ Thanh Lâm

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Bất Động Sản, Dự Án Đầu Tư, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân sự, HNGĐ, Lao Động, Hợp Đồng, Hình Sự, Hành Chính và tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, tranh tụng...

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 509 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *