Trách nhiệm của cha mẹ khi trẻ em gây thiệt hại cho người khác

Trẻ em trong giai đoạn phát triển thường có xu hướng tò mò và chưa có khả năng hiểu rõ hậu quả của hành động mình làm. Điều này dẫn đến việc trẻ em có thể làm hỏng tài sản của người khác một cách vô tình. Trường hợp này thường xuyên xảy ra trong giai đoạn đầu đời của trẻ, khi chúng thường hay chơi đùa chẳng hạn bằng việc vẽ bậy lên tường, đập vỡ đồ vật hay ngã vào vật dụng của người khác. Cha mẹ thường dùng lý do “Trẻ con mà, có biết gì đâu” để tránh né việc bồi thường thiệt hại dân sự. Vậy cha mẹ có trách nhiệm như thế nào khi trẻ em gây thiệt hại cho người khác? Bài viết sau đây sẽ giải đáp vấn đề này.

Trách nhiệm của cha mẹ khi trẻ em gây thiệt hại cho người khác

Trách nhiệm của cha mẹ khi trẻ em gây thiệt hại cho người khác

>> Có thể bạn quan tâm: Trẻ em có được đứng tên nhà đất không?

Trẻ em gây ra thiệt hại thì có phải bồi thường không?

Theo quy định tại Điều 586 Bộ Luật dân sự 2015:

“Điều 586. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân

1. Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường.

2. Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 của Bộ luật này.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

…”

Như vậy, khi con chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại thì cha mẹ phải bồi thường thiệt hại. Do lúc này người con vẫn chịu sự giám sát quản lý của cha mẹ nên khi con gây thiệt hại thì cha mẹ được xem là có lỗi trong việc quản lý nên cha mẹ phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Trường hợp tài sản của cha mẹ không đủ mà con có tài sản riêng thì cha mẹ được lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu.

Ngoài ra, nếu con  từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi gây thiệt hại mà không đủ tài sản để bồi thường thì cha mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

Có phải trong mọi trường hợp con gây ra thiệt hại thì cha mẹ đều phải bồi thường?

Theo quy định tại Điều 584 Bộ luật dân sự 2015:

“584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.””

Như vậy, khi trẻ em gây thiệt hại cho người khác thì cha mẹ trẻ phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Cha mẹ không cần phải bồi thường thiệt hại do con mình gây ra trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại.

Trách nhiệm của cha mẹ khi trẻ em gây thiệt hại cho người khác

Trách nhiệm của cha mẹ khi trẻ em gây thiệt hại cho người khác

>> Có thể bạn quan tâm: Đăng tải hình ảnh trẻ em lên mạng xã hội theo quy định pháp luật

Cha mẹ có phải bồi thường toàn bộ giá trị tài sản mà con gây thiệt hại?

Theo quy định tại Điều 585 Bộ luật dân sự 2015:

“Điều 585. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

1. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

4. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

5. Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình..”

Như vậy cha mẹ có thể được giảm mức bồi thường nếu con của mình gây thiệt hại trong trường hợp không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

Dịch vụ tư vấn pháp luật về bồi thường thiệt hại do trẻ em gây ra

Trên đây là nội dung trả lời cho câu hỏi Trách nhiệm của cha mẹ khi trẻ em gây thiệt hại cho người khác? Mọi nhu cầu dịch vụ pháp lý về pháp luật dân sự vui lòng liên hệ với công ty luật Kiến Việt để được cung cấp.

Thông tin liên hệ Công ty Luật Kiến Việt:

Liên hệ qua Website: https://luatkienviet.com/

Liên hệ qua điện thoại: 0386 579 303

Liên hệ qua Email: contact@luatkienviet.com

Liên hệ qua Facebook: https://www.facebook.com/luatkienviet

Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ công ty.

 

Scores: 4.8 (18 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Đỗ Thanh Lâm

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Bất Động Sản, Dự Án Đầu Tư, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân sự, HNGĐ, Lao Động, Hợp Đồng, Hình Sự, Hành Chính và tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, tranh tụng...

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 504 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *