Xử lý Kỷ luật lao động theo quy định hiện nay

 

Bạn là người sử dụng lao động đang gặp vấn đề trong quá trình ban hành nội quy lao động? Bạn đang lo lắng những hành vi bị xử lý kỷ luật lao động đơn vị mình đưa ra có trái với quy định của pháp luật không? Còn nếu bạn là người lao động đang gặp vướng mắc khi đứng trước những hình thức kỷ luật nơi mình làm việc. Bạn không biết chắc chắn là mình bị xử lý kỷ luật như vậy có đúng với quy định không? Luật Kiến Việt xin chia sẻ những quy định của pháp luật liên quan đến xử lý kỷ luật lao động theo quy định hiện nay của pháp luật để bạn có thể tìm ra câu trả lời cho chính mình.

 

https://lh4.googleusercontent.com/NGgThTL3_uHowm_KmGOfoFQQg9apPnjQoY6SLhhAbS65CZM94nqgxmNAfbNFOiGikZ1F7ayPAvQ2PJ4RA8r3uPKdILCxeziTVYIQPdXrHT3LRWbIWrAASTFPIveM-HHPf1sje_Lt=s1600

Xử lý kỷ luật sao cho hợp pháp?

Kỷ luật lao động là gì?

Cơ sở pháp lý kỷ luật lao động: theo quy định tại Bộ luật Lao động số: 45/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (sau đây gọi là BLLĐ 2019).

>> Xem thêm: Tổng hợp văn bản pháp luật về lao động

Theo đó, kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh do người sử dụng lao động ban hành trong nội quy lao động và do pháp luật quy định.

Nội quy lao động do người sử dụng lao động ban hành không trái với quy định của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản và đăng ký tại Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, nếu sử dụng dưới 10 người lao động thì không bắt buộc ban hành nội quy lao động bằng văn bản nhưng phải thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động.

Như vậy, người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động và phải có phần kỷ luật lao động trong nội dung. Khi ban hành kỷ luật lao động, người sử dụng lao động lao động không được đưa ra những nội quy kỷ luật trái với quy định của pháp luật. Đối với người  lao động, việc bị xử lý kỷ luật cần có hai căn cứ là hành vi vi phạm kỷ luật lao động và lỗi của người vi phạm.

Hình thức kỷ luật lao động

BLLĐ 2019 quy định kỷ luật lao động có các hình thức sau:

– Khiển trách

– Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng

– Cách chức

– Sa thải.

https://lh4.googleusercontent.com/Dq0J4GYBe7DSyseXDi7urDxckmkB-e0hOS3NhBjHjddITHpXAWucbXPLu6IFx4E3oRjvwKLgYLfYojYtxdXmMpirYTEAdn7NkJboSJy0srP6F0oXMkmOghGkkYmnvEqvo1rKNB5Y=s1600

Hình thức kỷ luật lao động hiện nay như thế nào?

>> Xem thêm: Quyền lợi của người lao động khi ngừng việc vì covid 19

Trường hợp không được khi xử lý kỷ luật lao động

Theo quy định tại BLLĐ 2019 thì người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động trong các trường hợp sau:

– Người sử dụng lao động không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động. Cho nên trong trường hợp này người sử dụng lao động phải xem xét hành vi, mức độ ảnh hưởng và đưa ra hình thức xử lý kỷ luật lao động phù hợp nhất.

– Trường hợp khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.

– Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:

Thứ nhất, người lao động nghỉ do ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động.

Thứ hai, người lao động đang bị tạm giữ, tạm giam.

Thứ ba, người lao động đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm trong hai trường hợp sau:

+ Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc.

+ Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động.

Thứ tư, người lao động nữ mang thai, người lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

– Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

https://lh6.googleusercontent.com/Zox9DCrcPUfY79tdEijVbNqpruMqeCCMqD_DQ4SuN6lveHWPJkFPdHYDyavMc2MPFkgwn5D_QyC79ABuluhpWho-vXm8eSMA77TcOUvBHUdJaBcwRNXreISCiOtcw6j8rHZTPs2Y=s1600

Trường hợp nào không được xử lý kỷ luật lao động?

Các hành vi bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động

Khi xử lý kỷ luật lao động, lưu ý các hành vi sau sẽ bị nghiêm cấm theo quy định của BLLĐ 2019:

– Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao động.

– Phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

– Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không có quy định.

Như vậy, ngoài việc lập ra kỷ luật lao động để người lao động thực hiện theo mang lại những lợi ích nhất định cho người sử dụng lao động thì Bộ luật lao động cũng đưa những quy định nhằm bảo vệ người lao động, tạo nên một môi trường lao động có sự cân bằng về quyền và nghĩa vụ của các bên.

>> Văn bản thỏa thuận làm việc có phải là hợp đồng lao động không?

https://lh4.googleusercontent.com/5uwU24maJxWkBCApb1uuq6TpZq12oqGQhFcgDySbYWy8TQFi0Zgzvo1tK-To0sC32SdGeUXjVvB3NN07bnnvByiJ6azQEYSyzs43Qi5V0u99YnIc8h9l3WaRXFFRIriuIGxL0MPH=s1600

Trình tự thủ tục kỷ luật lao động

Trình tự thủ tục xử lý kỷ luật lao động

Cơ sở pháp lý: theo quy định tại Nghị định số: 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.

Trình tự thủ tục kỷ luật lao động:

– Khi phát hiện người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm, người sử dụng lao động tiến hành lập biên bản vi phạm và thông báo đến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên, người đại diện theo pháp luật của người lao động chưa đủ 15 tuổi.

Trường hợp người sử dụng lao động phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao động sau thời điểm hành vi vi phạm đã xảy ra thì thực hiện thu thập chứng cứ chứng minh lỗi của người lao động.

– Người sử dụng lao động tiến hành xử lý kỷ luật người lao động trong thời hiệu xử lý kỷ luật lao động được quy định trong BLLĐ 2019 như sau:

+ Ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động, người sử dụng lao động thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, họ tên người bị xử lý kỷ luật lao động, hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật lao động đến các thành phần phải tham dự họp.

Thành phần tham gia cuộc họp xử lý kỷ luật lao động:

Người sử dụng lao động phải bảo đảm các thành phần sau đây nhận được thông báo trước khi diễn ra cuộc họp:

Thứ nhất, phải có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xử lý kỷ luật là thành viên.

Thứ hai, người lao động phải có mặt. Người lao động có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc tổ chức đại diện người lao động bào chữa; trường hợp là người chưa đủ 15 tuổi thì phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật.

+ Khi nhận được thông báo của người sử dụng lao động, các thành phần phải tham dự họp trên phải xác nhận tham dự cuộc họp với người sử dụng lao động. Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự không thể tham dự họp theo thời gian, địa điểm đã thông báo thì người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận việc thay đổi thời gian, địa điểm họp. Trong trường hợp các bên không thỏa thuận được thì người sử dụng lao động quyết định thời gian, địa điểm họp.

+ Người sử dụng lao động tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động theo thời gian, địa điểm đã thông báo trên. Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự họp quy định tại không xác nhận tham dự cuộc họp hoặc vắng mặt thì người sử dụng lao động vẫn tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động.

– Nội dung cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản, thông qua trước khi kết thúc cuộc họp và có chữ ký của người tham dự cuộc. Trường hợp có người không ký vào biên bản thì người ghi biên bản nêu rõ họ tên, lý do không ký (nếu có) vào nội dung biên bản.

– Trong thời hiệu xử lý kỷ luật lao động, người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động và gửi đến các thành phần phải tham dự.

 Tư vấn pháp luật về kỷ luật lao động

Trên đây là nội dung bài viết giới thiệu về Xử lý kỷ luật lao động theo quy định hiện nay. Mọi thắc mắc hoặc nhu cầu tư vấn về kỷ luật lao động, Quý khách vui lòng liên hệ Luật Kiến Việt để được tư vấn về các vấn đề như:

– ­Tư vấn Xác định hành vi vi phạm kỷ luật lao động;

– Tư vấn Xác định lỗi của người vi phạm kỷ luật lao động;

– Tư vấn Nội quy lao động;

– Tư vấn Hồ sơ đăng ký nội quy lao động;

– Tư vấn Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động;

– Tư vấn Áp dụng hình thức kỷ luật sa thải khi nào;

– Tư vấn Thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động;

– Tư vấn Xóa kỷ luật, giảm thời hạn chấp hành kỷ luật lao động.

– Tư vấn pháp luật lao động

>> Xem thêm: Dịch vụ tư vấn pháp luật đầu tư ở TP. Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ Công ty Luật Kiến Việt để được tư vấn về kỷ luật lao động:

Liên hệ qua Website: https://luatkienviet.com/

Liên hệ qua điện thoại: 0386 579 303

Liên hệ qua Email: contact@luatkienviet.com 

Liên hệ qua Facebook: https://www.facebook.com/luatkienviet

Hoặc liên hệ trực tiếp tại địa chỉ công ty.

Scores: 4.2 (13 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Đỗ Thanh Lâm

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Bất Động Sản, Dự Án Đầu Tư, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân sự, HNGĐ, Lao Động, Hợp Đồng, Hình Sự, Hành Chính và tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, tranh tụng...

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 502 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *