Căn cứ tính giá đất khi nhà nước thu hồi đất

Khi nhà nước thu hồi đất đai, rất nhiều người dân có những băn khoăn về các vấn đề như: giá đất được bồi thường sẽ phụ thuộc vào những yếu tố nào; người có thẩm quyền quyết định giá đất khi bồi thường đất đai; nếu không hài lòng với giá đất bồi thường người dân được làm gì để đòi hỏi quyền lợi của mình… Trong bài viết “Căn cứ tính giá đất khi nhà nước thu hồi đất đai”, Luật Kiến Việt sẽ đưa ra những tư vấn giúp Quý khách hàng giải đáp những thắc mắc trên.  

căn cứ tính giá đất

Giá đất khi bồi thường như thế nào?

Khi nhà nước thu hồi đất đai sẽ bồi thường bằng các cách sau (khoản 2 Điều 74 Luật đất đai 2013)

  • Giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi cho người có đất bị thu hồi;
  • Nếu không có đất để giao như trên thì bồi thường bằng tiền.

Trong trường hợp bồi thường bằng tiền thì giá đất bồi thường trong trường hợp nhà nước thu hồi đất được xác định theo điểm đ khoản 4 Điều 114 Luật đất đai 2013: người dân sẽ được bồi thường theo giá đất cụ thể. 

Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. (khoản 3 Điều 114 Luật đất đai 2013)

>> Xem thêm: Thủ tục nhà nước thu hồi đất

Người có thẩm quyền quyết định giá đất khi bồi thường đất cho người dân 

Căn cứ vào điểm đ khoản 4, khoản 3 Điều 114 Luật đất đai năm 2013; khoản 1, 2 Điều 15 Nghị định 44/2014/NĐ-CP thì:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể.

Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất.

 

Người dân có thể làm gì khi không đồng ý với giá đất được bồi thường

Nếu người bị thu hồi đất cho rằng mức giá bồi thường là không thỏa đáng thì có quyền khiếu nại đến người đã ra quyết định hành chính về giá đất bồi thường khi nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại TAND đối với quyết định hành chính theo quy định của Luật Tố tụng Hành chính.

căn cứ tính giá đất khi thu hồi đất

Tư vấn pháp luật về “Căn cứ tính giá đất khi nhà nước thu hồi đất đai”:

  • Tư vấn về căn cứ tính giá đất được bồi thường trong trường hợp cụ thể 
  • Soạn thảo đơn khiếu nại, đơn khởi kiện khi người dân cho rằng giá đất bồi thường chưa thỏa đáng
  • Tư vấn về việc nộp đơn khiếu nại, đơn khởi kiện ở đâu trong từng trường hợp cụ thể
  • Đại diện theo ủy quyền thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ, nộp đơn khiếu nại, đơn khởi kiện, tham gia tố tụng
  • Luật sư tư vấn, hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan trong quá trình khiếu nại, khởi kiện.

>> Xem thêm: Tư vấn pháp luật bất động sản

Thông tin liên hệ Công ty Luật TNHH Kiến Việt để được tư vấn pháp luật:

 

Scores: 4.2 (14 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Đỗ Thanh Lâm

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Bất Động Sản, Dự Án Đầu Tư, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân sự, HNGĐ, Lao Động, Hợp Đồng, Hình Sự, Hành Chính và tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, tranh tụng...

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 434 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *