Có được phép xây nhà ở trên đất nông nghiệp không?

Đất nông nghiệp gồm những loại đất gì?

Theo khoản 1 Điều 10 Luật đất đai 2013 thì nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau:

Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;

Đất trồng cây lâu năm;

Đất rừng sản xuất;

Đất rừng phòng hộ;

Đất rừng đặc dụng;

Đất nuôi trồng thủy sản;

Đất làm muối;

Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh;

Như vậy, các loại đất được bao gồm trong nhóm trên được coi là đất nông nghiệp. Và câu hỏi đặt ra là có được xây nhà ở trên đất nông nghiệp.

Có được xây nhà ở trên đất nông nghiệp?

Điều 6 Luật đất đai có quy định về nguyên tắc sử dụng đất phải theo đúng mục đích sử dụng đất. Ngoài ra tại Điều 12 Luật đất đai 2013 cũng có quy định nghiêm cấm hành vi sử dụng đất không đúng mục đích.

Như vậy, việc xây nhà trên ở trên đất nông nghiệp là không được phép. Bởi vì pháp luật đã quy định đất nông nghiệp phải sử dụng đúng mục đích. Ví dụ: đất trồng cây hàng năm thì phải trồng cây hàng năm như lúa và các loại cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm thì phải dùng để trồng cây lâu năm… Việc xây nhà ở trên đất nông nghiệp là không hợp pháp.

Có được phép xây nhà ở trên đất nông nghiệp không?

Xây nhà ở trên đất nông nghiệp là không được phép

Mức phạt khi xây nhà trên đất nông nghiệp

Xây nhà ở trên đất nông nghiệp là tự ý chuyển mục đích sử dụng mà không được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Mức phạt đối với hành vi xây nhà ở trên đất nông nghiệp được quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Mức phạt khi xây nhà trên đất trồng lúa ở nông thôn

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép dưới 0,01 héc ta;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép từ 0,01 héc ta đến dưới 0,02 héc ta;

c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng nếu diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép từ 0,02 héc ta đến dưới 0,05 héc ta;

d) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta;

đ) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;

e) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng nếu diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

g) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng nếu diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép từ 01 héc ta đến dưới 03 héc ta;

h) Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng nếu diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép từ 03 héc ta trở lên.

 Mức phạt khi xây nhà trên đất rừng

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép dưới 0,02 héc ta;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép từ 0,02 héc ta đến dưới 0,05 héc ta;

c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng nếu diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta;

d) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;

đ) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

e) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng nếu diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép từ 01 héc ta đến dưới 05 héc ta;

g) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng nếu diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép từ 05 héc ta trở lên.

Trường hợp chuyển đất rừng đặc dụng là rừng tự nhiên, đất rừng phòng hộ là rừng tự nhiên, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên sang mục đích khác thì hình thức và mức xử phạt được thực hiện bằng 02 lần.

Có được phép xây nhà ở trên đất nông nghiệp không?

Mức phạt đối với việc xây nhà ở trên đất nông nghiệp

 Mức phạt khi xây nhà trên đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác ở nông thôn

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép dưới 0,02 héc ta;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng nếu diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép từ 0,02 héc ta đến dưới 0,05 héc ta;

c) Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng nếu diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta;

d) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;

đ) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

e) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng nếu diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép từ 01 héc ta đến dưới 03 héc ta;

g) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng nếu diện tích đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép từ 03 héc ta trở lên.

Mức phạt khi xây nhà trên đất nông nghiệp tại khu vực đô thị

Hình thức và mức xử phạt bằng 02 lần mức phạt so với quy định về đất ở khu vực nông thôn khi xây nhà ở trên đất nông nghiệp.

Như vậy việc xây nhà ở trên đất nông nghiệp tùy theo diện tích sử dụng trái phép và tùy theo khu vực và mức phạt đối với việc xây nhà ở trên đất nông nghiệp có thể lên đến 500.000.000 đồng.

Cách thức để xây nhà trên đất nông nghiệp

Pháp luật đã quy định người sử dụng đất nông nghiệp phải thực hiện đúng mục đích sử dụng đất. Vì vậy, người sử dụng đất muốn xây nhà ở trên đất nông nghiệp thì phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để có thể xây nhà ở trên đất nông nghiệp.

Luật sư tư vấn về việc xây nhà ở trên đất nông nghiệp

Trên đây là nội dung giới thiệu về xây nhà ở trên đất nông nghiệp. Mọi nhu cầu về pháp luật, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi – Công ty Luật Kiến Việt để được tư vấn và hướng dẫn.

Thông tin liên hệ Công ty Luật Kiến Việt để được tư vấn luật về xây nhà ở trên đất nông nghiệp:

Liên hệ qua Website: https://luatkienviet.com/

Liên hệ qua điện thoại: 0386 579 303

Liên hệ qua Email: contact@luatkienviet.com

Liên hệ qua Facebook: https://www.facebook.com/luatkienviet

Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ công ty.

Scores: 4.7 (13 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Đỗ Thanh Lâm

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Bất Động Sản, Dự Án Đầu Tư, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân sự, HNGĐ, Lao Động, Hợp Đồng, Hình Sự, Hành Chính và tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, tranh tụng...

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 504 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *