Nhà đất đang thế chấp thì có bị kê biên để thi hành án không?

Nhà đất đang thế chấp thì có bị kê biên để thi hành án không là vấn đề pháp lý mà nhiều người thắc mắc, bởi nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, đặc biệt là bên nhận thế chấp. Theo đó, đối với tài sản đang bị thế chấp tại ngân hàng sẽ bị hạn chế một số đặc quyền hoặc giao dịch vì đang phải thực hiện nghĩa vụ tài sản. Hãy cùng  chúng tôi tìm hiểu và kiểm tra việc có hay không việc được kê biên tài sản là nhà đất đang thế chấp để thi hành án trong bài viết sau đây.

Kê biên tài sản đang thế chấp để thi hành án

Kê biên tài sản đang thế chấp để thi hành án

Quy định của pháp luật về kê biên tài sản để thi hành án

 • Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015, kê biên tài sản là một trong những biện pháp cưỡng chế thi hành án được quy định tại Điều 71 Luật Thi hành án dân sự 2008, theo đó Tòa án thực hiện để ngăn cản những hành vi trái pháp luật đối với tài sản trong quá trình giải quyết tranh chấp dân sự.
 • Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015, kê biên là một trong những biện pháp cưỡng chế được áp dụng đối với bị can, bị cáo mà theo quy định của Bộ luật hình sự có thể bị phạt tiền hoặc phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
 • Theo quy định tại khoản 1 Điều 90 Luật thi hành án dân sự 2008 thì Trường hợp người phải thi hành án không còn tài sản nào khác hoặc có tài sản nhưng không đủ để thi hành án, Chấp hành viên có quyền kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án đang cầm cố, thế chấp nếu giá trị của tài sản đó lớn hơn nghĩa vụ được bảo đảm và chi phí cưỡng chế thi hành án.

Nhà đất đang thế chấp thì có bị kê biên để thi hành án không

Đối với việc kê biên và xử lý tài sản thế chấp, khoản 1 Điều 90 của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định như sau: “1. Trường hợp người phải thi hành án không còn tài sản nào khác hoặc có tài sản nhưng không đủ để thi hành án, Chấp hành viên có quyền kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án đang cầm cố, thế chấp nếu giá trị của tài sản đó lớn hơn nghĩa vụ được bảo đảm và chi phí cưỡng chế thi hành án”.

Như vậy, rất rõ ràng, căn cứ vào quy định trên thì tài sản là nhà đất đang thế chấp hoàn toàn có thể được sử dụng để kê biên thi hành án nếu người bị thi hành án không có tài sản khác hoặc tài sản của người này không đủ để thi hành án và giá trị của tài sản thế chấp lớn hơn nghĩa vụ được bảo đảm và chi phí cưỡng chế thi hành án.

Tài sản thế chấp sau khi bị cưỡng chế kê biên được xử lý thế nào?

Xử lý tài sản đang thế chấp để thi hành án

Xử lý tài sản đang thế chấp để thi hành án

 • Thứ nhất, cơ quan thi hành án dân sự sau khi kê biên tài sản phải tiến hành việc xác định giá trị của tài sản kê biên. Theo đó, việc xác định giá trị tài sản kê biên có thể được tiến hành theo sự thỏa thuận của các đương sự thông qua tổ chức thẩm định giá hoặc có thể do chấp hành viên tự xác định theo quy định của pháp luật.
 • Thứ hai, chấp hành viên tiến hành xử lý tài sản kê biên sau khi định giá tài sản. Cụ thể, căn cứ vào Điều 100 và Điều 104 Luật Thi hành án dân sự 2008 được tiến hành như sau:

Trường hợp 1: Trường hợp đương sự thỏa thuận: hai bên thỏa thuận để người được thi hành án nhận tài sản đã kê biên để trừ vào số tiền được thi hành án thì Chấp hành viên lập biên bản về việc thỏa thuận trong thời hạn không quá 05 ngày.

Trường hợp 2: Trường hợp bán đấu giá tài sản: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức bán đấu giá về việc tài sản đưa ra bán đấu giá lần đầu nhưng không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành thì Chấp hành viên thông báo và yêu cầu đương sự thỏa thuận về mức giảm giá tài sản. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, nếu đương sự không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không được về mức giảm giá thì Chấp hành viên quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá. Từ sau lần giảm giá thứ hai trở đi mà không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành thì người được thi hành án có quyền nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án. Cuối cùng, sau khi đưa ra bán đấu giá nhưng tài sản kê biên không thể bán được và người thi hành án không đồng ý nhận tài sản để thi hành án thì cơ quan thi hành án sẽ áp dụng trả lại tài sản kê biên cho người phải thi hành án.

Một số lưu ý khi kê biên nhà đất đang thế chấp để thi hành án

 • Thứ nhất, căn cứ quy định tại Điều 88 của Luật Thi hành án dân sự năm 2008, Chấp hành viên phải thông báo cho đại diện chính quyền cấp xã hoặc đại diện tổ dân phố tại địa điểm tổ chức cưỡng chế trước khi thực hiện việc kê biên tài sản, ít nhất 03 ngày làm việc.

Bên cạnh đó, chấp hành viên phải thông báo cho đương sự và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Thông báo này sẽ đề cập đến thông tin về thời gian, địa điểm, và tài sản sẽ được kê biên.

 • Thứ hai, chấp hành viên phải thông báo cho ngân hàng biết về quá trình kê biên tài sản trước khi tiến hành kê biên đối với nhà đất đang thế chấp. Trong quá trình xử lý tài sản kê biên, ngân hàng sẽ được ưu tiên thanh toán theo các quy định đã được trình bày trước đó.
 • Thứ ba, cần lưu ý phải mời người làm chứng nếu đương sự vắng mặt. Theo đó, cần ghi rõ chi tiết của sự vắng mặt này vào biên bản kê biên.
 • Thứ tư, biên bản kê biên phải được lập thành văn bản, ghi rõ thông tin như giờ, ngày, tháng, năm kê biên, tên của Chấp hành viên, đương sự, người lập biên bản, người làm chứng, và những người có liên quan. Đặc biệt cần mô tả chi tiết về diễn biến và tình trạng của từng tài sản được kê biên.

Luật sư tư vấn về việc kê biên tài sản đang thế chấp để thi hành án

Luật sư tư vấn pháp lý nhà đất bị kê biên để thi hành án

Luật sư tư vấn pháp lý nhà đất bị kê biên để thi hành án

 • Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan đến việc tài sản đang thế chấp ngân hàng bị kê biên, giúp khách hàng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và hợp pháp.
 • Hỗ trợ thu thập thông tin, tài liệu, lập hồ sơ pháp lý, chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp cho việc giải quyết tranh chấp liên quan đến tài sản đang thế chấp bị kê biên.
 • Đại diện cho khách hàng tham gia hòa giải, thương lượng hoặc khởi kiện tại Tòa án .

Từ các phân tích trên, có thể hiểu rằng tài sản đang thế chấp có thể được sử dụng kê biên để thi hành án, đặc biệt khi người bị thi hành án không có tài sản khác hoặc tài sản của họ không đủ để thi hành án. Theo đó, đối với trường hợp này, giá trị của tài sản thế chấp cần phải lớn hơn nghĩa vụ được bảo đảm và cộng thêm chi phí cưỡng chế thi hành án. Nếu có bất kỳ thắc mắc về hồ sơ, thủ tục hay nhu cầu Luật sư tư vấn về thế chấp bất động sản, các vấn đề pháp lý liên quan để giải quyết vấn đề nêu trên, hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline 0386579303 để được hỗ trợ.

Scores: 4.6 (17 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Đỗ Thanh Lâm

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Bất Động Sản, Dự Án Đầu Tư, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân sự, HNGĐ, Lao Động, Hợp Đồng, Hình Sự, Hành Chính và tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, tranh tụng...

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 504 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *