Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trọn gói, uy tín

Dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trọn gói của các công ty Luật Kiến Việt, đơn vị tư vấn chuyên nghiệp là giải pháp tối ưu giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian, chi phí và đảm bảo tính hợp pháp của hồ sơ, thủ tục. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là điều kiện bắt buộc để nhà đầu tư nước ngoài được thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có thể khá phức tạp và tốn thời gian, đặc biệt đối với các nhà đầu tư nước ngoài chưa có kinh nghiệm. Do đó, việc sử dụng dịch vụ này là rất cần thiết.

Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trọn gói

Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trọn gói

Khi nào cần xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho nhà đầu tư, xác nhận nhà đầu tư được thực hiện dự án đầu tư đã đăng ký. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là điều kiện bắt buộc để nhà đầu tư được thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Đầu tư.

Cụ thể, các trường hợp cần xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tư, cụ thể là dự án đầu tư (i) của tổ chức kinh tế mà đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; (ii) của tổ chức kinh tế mà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác và (iii) của tổ chức kinh tế đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Như vậy, đối với các dự án đầu tư không thuộc các trường hợp nêu trên, nhà đầu tư có thể lựa chọn không xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, việc xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vẫn được khuyến khích để nhà đầu tư được hưởng các quyền lợi và ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc các trường hợp không bắt buộc phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Việc này sẽ giúp nhà đầu tư được bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình trong quá trình thực hiện dự án đầu tư.

Lợi ích của dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trọn gói

Lợi ích của dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trọn gói

Lợi ích của dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trọn gói

Sử dụng dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trọn gói mang lại cho nhà đầu tư nhiều lợi ích, cụ thể như sau:

 • Đảm bảo hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được chuẩn bị đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật: Để xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, quy định về hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là khá phức tạp và có nhiều thay đổi theo thời gian. Do đó, nếu không có kinh nghiệm, nhà đầu tư có thể dễ dàng mắc sai sót trong quá trình chuẩn bị hồ sơ.

Với đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm, am hiểu pháp luật, dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trọn gói sẽ giúp nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật. Điều này giúp nhà đầu tư tăng cơ hội được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và tránh được các rủi ro pháp lý trong quá trình thực hiện dự án đầu tư.

 • Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có thể kéo dài từ 15 đến 30 ngày làm việc, tùy thuộc vào tính chất của dự án đầu tư. Nếu không có kinh nghiệm, nhà đầu tư có thể mất nhiều thời gian để tìm hiểu quy định pháp luật, chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ.

Với dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trọn gói, nhà đầu tư có thể rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đội ngũ chuyên viên tư vấn của dịch vụ sẽ thay mặt nhà đầu tư thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian và tập trung vào các hoạt động kinh doanh khác.

 • Tiết kiệm chi phí cho nhà đầu tư: Chi phí thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm các khoản phí nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các khoản chi phí khác (chi phí dịch vụ tư vấn, chi phí đi lại,…). Nếu không có kinh nghiệm, nhà đầu tư có thể tốn kém chi phí cho các khoản chi phí không cần thiết.

Với dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trọn gói, nhà đầu tư sẽ được tư vấn về các khoản phí cần thiết phải nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đội ngũ chuyên viên tư vấn của dịch vụ sẽ giúp nhà đầu tư tiết kiệm chi phí cho các khoản chi phí khác.

Ngoài ra, dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trọn gói còn mang lại cho nhà đầu tư một số lợi ích khác như:

 • Tăng cơ hội được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với các điều kiện ưu đãi;
 • Được tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam;
 • Được giải đáp các thắc mắc liên quan đến thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nội dung dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trọn gói cung cấp

Nội dung dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trọn gói cung cấp thường bao gồm các công việc sau:

 • Tư vấn pháp lý: Chuyên viên tư vấn của dịch vụ sẽ tư vấn cho nhà đầu tư về các quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư tại Việt Nam, bao gồm:

(i) Các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

(ii) Các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

(iii) Các vấn đề pháp lý có thể phát sinh trong quá trình xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

(iv) Soạn thảo hồ sơ

Chuyên viên tư vấn của dịch vụ sẽ soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật. Văn bản thỏa thuận hợp tác (nếu có);

 • Nộp hồ sơ và giải quyết các vấn đề phát sinh

Chuyên viên tư vấn của dịch vụ sẽ thay mặt nhà đầu tư nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong quá trình xét duyệt hồ sơ, nếu có vấn đề phát sinh, chuyên viên tư vấn sẽ đại diện nhà đầu tư giải quyết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • Theo dõi và nhận kết quả

Chuyên viên tư vấn của dịch vụ sẽ theo dõi quá trình xét duyệt hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và nhận kết quả cho nhà đầu tư.

Ngoài các công việc nêu trên, dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trọn gói còn có thể cung cấp thêm một số dịch vụ khác như:

 • Tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam;
 • Giải đáp các thắc mắc liên quan đến thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nhà đầu tư có thể lựa chọn sử dụng toàn bộ các dịch vụ do dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trọn gói cung cấp hoặc chỉ lựa chọn một số dịch vụ cụ thể.

>>> Tham khảo thêm về: xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới nhất

Quy trình thực hiện dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trọn gói

dịch vụ tư vấn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

dịch vụ tư vấn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Quy trình thực hiện dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trọn gói thường bao gồm các bước sau:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin và yêu cầu của nhà đầu tư

Chuyên viên tư vấn của dịch vụ sẽ tiếp nhận thông tin và yêu cầu của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Nhà đầu tư cần cung cấp cho chuyên viên tư vấn các thông tin cơ bản về dự án đầu tư, bao gồm:

 • Tên dự án đầu tư;
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
 • Ngành, nghề đầu tư;
 • Vốn đầu tư;
 • Quy mô dự án;
 • Thời hạn hoạt động của dự án;
 • Các điều kiện khác theo yêu cầu của pháp luật.

Bước 2: Tư vấn pháp lý

Chuyên viên tư vấn của dịch vụ sẽ tư vấn cho nhà đầu tư về các quy định của pháp luật liên quan đến dự án đầu tư, bao gồm:

 • Các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Các vấn đề pháp lý có thể phát sinh trong quá trình xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ

Chuyên viên tư vấn của dịch vụ sẽ soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thường bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đăng ký đầu tư;
 • Điều lệ công ty;
 • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Văn bản thỏa thuận hợp tác (nếu có);
 • Các văn bản khác theo quy định của pháp luật.

Bước 4: Nộp hồ sơ và giải quyết các vấn đề phát sinh

Chuyên viên tư vấn của dịch vụ sẽ thay mặt nhà đầu tư nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong quá trình xét duyệt hồ sơ, nếu có vấn đề phát sinh, chuyên viên tư vấn sẽ đại diện nhà đầu tư giải quyết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bước 5: Theo dõi và nhận kết quả

Chuyên viên tư vấn của dịch vụ sẽ theo dõi quá trình xét duyệt hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và nhận kết quả cho nhà đầu tư.

Nhà đầu tư có thể lựa chọn sử dụng dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trọn gói của các công ty luật, đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để đảm bảo hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được chuẩn bị đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục và tiết kiệm chi phí.

Chi phí dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trọn gói

Chi phí dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trọn gói thường bao gồm hai loại chi phí chính:

 • Phí dịch vụ tư vấn: Đây là khoản phí mà nhà đầu tư phải trả cho công ty luật, đơn vị tư vấn để thực hiện các công việc tư vấn pháp lý, soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Mức phí dịch vụ tư vấn thường dao động từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tùy thuộc vào tính chất của dự án đầu tư và quy mô của công ty luật, đơn vị tư vấn.
 • Phí nhà nước: Đây là khoản phí mà nhà đầu tư phải nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tổng chi phí dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trọn gói thường dao động từ 20 triệu đồng đến 70 triệu đồng, tùy thuộc vào tính chất của dự án đầu tư và quy mô của công ty luật, đơn vị tư vấn.

Nhà đầu tư có thể lựa chọn sử dụng dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trọn gói của các công ty luật, đơn vị tư vấn pháp luật đầu tư chuyên nghiệp để đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình trong quá trình thực hiện dự án đầu tư. Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trọn gói là giải pháp tối ưu giúp nhà đầu tư thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư một cách nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả.

Thông tin liên hệ Công ty Luật Kiến Việt:

Liên hệ qua Website: https://luatkienviet.com/

Liên hệ Tư vấn luật đầu tư dự án qua điện thoại: 0386 579 303

Liên hệ qua Email: contact@luatkienviet.com

Liên hệ qua Facebook: https://www.facebook.com/luatkienviet

Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ công ty.

Scores: 4.6 (13 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 574 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *