Điều kiện kinh doanh môi giới bất động sản

Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. Hiện nay, dịch vụ này rất phổ biến cũng như mang một khoản thù lao khá thu hút trong các ngành dịch vụ. Tuy nhiên, để kinh doanh môi giới bất động sản thì cá nhân, tổ chức cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Điều kiện kinh doanh môi giới bất động sản

Chủ thể kinh doanh môi giới bất động sản

Theo quy định Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 thì chủ thể được quyền môi giới bất động sản gồm:

 • Cá nhân
 • Tổ chức

Điều kiện của tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

 • Phải thành lập doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản hoặc dùng doanh nghiệp có sẵn bổ sung ngành nghề.
 • Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Hai người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản này có thể là chủ doanh nghiệp, có thể là quản lý hoặc nhân viên được chủ doanh nghiệp bổ nhiệm và doanh nghiệp phải bảo đảm duy trì điều kiện này trong suốt quá trình còn hoạt động môi giới bất động sản của doanh nghiệp.

Điều kiện của cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Đối với cá nhân:

 • Có thể thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản như đã phân tích đối với tổ chức.
 • Hoặc kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập với tư cách cá nhân nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Đồng thời, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

Điều kiện kinh doanh môi giới bất động sản

Theo quy định, tổ chức, cá nhân kinh dịch vụ môi giới bất động sản phải có chứng chỉ môi giới bất động sản do Sở Xây dựng tỉnh, thánh phố cấp

Điều kiện, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Như vậy, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản đều có yêu cầu về chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được cấp cho cá nhân khi cá nhân có đủ các điều kiện:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;
 • Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản.

Thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

 • Người có nhu cầu cấp chứng chỉ nộp đơn đăng ký  và tham gia dự thi kỳ thi sát hạch do Sở Xây dụng tổ chức;
 • Chủ tịch Hội đồng thi báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng về quá trình tổ chức kỳ thi và phê duyệt kết quả thi theo đề nghị của đơn vị tổ chức kỳ thi;
 • Trên cơ sở báo cáo của Chủ tịch Hội đồng thi và kết quả thi do Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt, Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ.
 • Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ, đơn vị tổ chức kỳ thi sát hạch có trách nhiệm chuyển bản phô tô bài thi và hồ sơ của các cá nhân đó về Sở Xây dựng để cấp chứng chỉ.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tổ chức in và ký phát hành chứng chỉ.
 • Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản có thời hạn sử dụng là 05 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ.

Ngoài ra, trên thực tế hiện nay nhà môi giới chuyên nghiệp hoạt động thường xuyên tại các sàn giao dịch, người có chứng chỉ môi giới bất động sản chiếm một tỷ lệ khá nhỏ. Theo thống kê chỉ chiếm khoảng mười mấy phần trăm tổng số người hoạt động môi giới bất động sản trên cả nước hiện nay. Phần còn lại hầu hết là không có chứng chỉ. Những cá nhân không có chứng chỉ môi giới nhưng vẫn hoạt động môi giới thường thông qua hợp đồng dịch vụ hoặc ủy quyền. Khi đó,  quyền và nghĩa vụ của họ được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự.

Điều kiện kinh doanh môi giới bất động sản

Thực tế hiện nay phần lớn người hoạt động môi giới bất động sản hiện nay không có chứng chỉ môi giới bất động sản

Scores: 4.1 (10 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Đỗ Thanh Lâm

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Bất Động Sản, Dự Án Đầu Tư, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân sự, HNGĐ, Lao Động, Hợp Đồng, Hình Sự, Hành Chính và tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, tranh tụng...

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 502 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *