Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

Sàn giao dịch bất động sản là nơi diễn ra các giao dịch về mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. Để hoạt động hợp pháp thì các cá nhân, tổ chức cần đáp ứng các điều kiện và thủ tục thành lập sàn giao dịch theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản.

Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

Mô hình tổ chức Sàn giao dịch bất động sản

  • Sàn giao dịch bất động sản là doanh nghiệp độc lập hoặc là đơn vị thuộc doanh nghiệp, mọi hoạt động của sàn giao dịch phải chịu sự chỉ đạo của doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải chịu trách nhiệm về hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.
  • Người quản lý điều hành sàn do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bổ nhiệm, được ủy quyền quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản, chịu trách nhiệm trước người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và trước pháp luật về hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.
  • Cơ cấu tổ chức của sàn giao dịch bất động sản gồm người quản lý điều hành sàn (Giám đốc sàn) và các bộ phận chuyên môn phù hợp với quy mô hoạt động của sàn.

Điều  kiện thành lập và hoạt động sàn giao dịch bất động sản

  • Phải thành lập doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ bất động sản (cụ thể là sàn giao dịch bất động sản) hoặc dùng doanh nghiệp có sẵn bổ sung ngành nghề.
  • Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
  • Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động. Mặc dù vậy các quy định trước đây như Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích tối thiểu là 50m2, Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ giao dịch ổn định trên 12 tháng… hiện nay đã được bãi bỏ. Nghĩa là Các sàn tự xác định điều kiện của mình sao cho phục vụ được nhu cầu hoạt động và thông báo những nội dung tới cơ quan về xây dựng theo quy định.
  • Sau khi thành lập sàn giao dịch bất động sản, đơn vị thành lập sàn cung cấp các thông tin của sàn đến Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi sàn hoạt động hoặc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản. Các Sở Xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm đăng tải công khai các thông tin của sàn do đơn vị thành lập sàn cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình để phục vụ công tác quản lý.
  • Nội dung thông tin cung cấp để đăng tải bao gồm:

          – Tên doanh nghiệp thành lập sàn; họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp;

          – Tên sàn; ngày thành lập sàn; địa điểm của sàn; số điện thoại liên lạc của sàn; họ và tên người quản lý điều hành sàn.

Khi có thay đổi một trong các thông tin quy định nêu trên hoặc khi sàn chấm dứt hoạt động hoặc khi bị giải thể, phá sản, đơn vị thành lập sàn có trách nhiệm thông báo đến cơ quan đăng tải thông tin quy định để điều chỉnh hoặc xóa thông tin.

Ngoài ra, sàn giao dịch bất động sản được xếp vào hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản, do đó không yêu cầu vốn pháp định 20 tỷ như kinh doanh bất động sản.

Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

Các bước thành lập sàn giao dịch bất động sản

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh dịch vụ bất động sản

Lưu ý: Nếu có nhà đầu tư nước ngoài (tổ chức, cá nhân) thì được coi là đầu tư nước ngoài, phải lập dự án đầu tư và thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư

Bước 2: Sau khi thành lập sàn, doanh nghiệp cung cấp các thông tin của sàn đến Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản. Nội dung thông tin cung cấp để đăng tải bao gồm.

          a) Tên doanh nghiệp thành lập sàn; họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp;

          b) Tên sàn; ngày thành lập sàn; địa điểm của sàn; số điện thoại liên lạc của sàn; họ và tên người quản lý điều hành sàn.

Bước 3: Sàn giao dịch bất động sản tự xây dựng quy chế hoạt động, cơ cấu tổ chức để đáp ứng được nhu cầu kinh doanh và khách hàng. Khi có thay đổi một trong các thông tin quy định nêu trên hoặc khi sàn chấm dứt hoạt động hoặc khi bị giải thể, phá sản, đơn vị thành lập sàn có trách nhiệm thông báo đến cơ quan đăng tải thông tin quy định để điều chỉnh hoặc xóa thông tin.

Cơ sở pháp lý: Điều 60, 62, 69, 70, 71, 72, 73 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, Văn bản số 04/VBHN-BXD ngày 20/12/2016

 

Scores: 4.7 (18 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Đỗ Thanh Lâm

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Bất Động Sản, Dự Án Đầu Tư, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân sự, HNGĐ, Lao Động, Hợp Đồng, Hình Sự, Hành Chính và tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, tranh tụng...

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 502 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *