Hướng dẫn sử dụng IICA để đầu tư tại Việt Nam

Hướng dẫn sử dụng IICA để đầu tư tại Việt Nam hiện nay được quy định tại Thông tư 05/2014/TT-NHNN, đây là nền tảng pháp lý quan trọng giúp các doanh nghiệp mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp trong quá trình thực hiện các hoạt động đầu tư. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn đọc các nội dung liên quan đến hình thức đầu tư, đối tượng phải đăng ký và hướng dẫn để sử dụng IICA.

Hướng dẫn sử dụng IICA để đầu tư tại Việt Nam

Hướng dẫn sử dụng IICA để đầu tư tại Việt Nam

IICA là gì?

IICA là viết tắt của Indirect Investment Capital Account, có nghĩa là Tài Khoản Vốn Đầu Tư Gián Tiếp.

Thông tư 06/2019/TT-NHNN quy định doanh nghiệp có DICA đóng DICA nếu không còn đáp ứng các điều kiện của doanh nghiệp có DICA. Các nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp này sẽ cần phải mở IICA.

Theo khoản 4 Điều 3 Thông tư 05/2014/TT-NHNN thì IICA là tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu chi được phép liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Các hình thức đầu tư gián tiếp tại Việt Nam

Các hình thức đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam theo Điều 5 Thông tư 05/2014/TT-NHNN (sửa đổi tại Thông tư 06/2019/TT-NHNN) như sau:

 • Góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-NHNN (doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài) và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán;
 • Góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp của NĐTNN vào doanh nghiệp có cổ phiếu niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán;
 • Mua, bán trái phiếu và các loại chứng khoán khác;
 • Mua bán các giấy tờ có giá khác bằng đồng Việt Nam do người cư trú là tổ chức được phép phát hành trên lãnh thổ Việt Nam;
 • Ủy thác đầu tư bằng đồng Việt Nam thông qua công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán và các tổ chức được phép thực hiện nghiệp vụ ủy thác đầu tư;
 • Ủy thác đầu tư bằng đồng Việt Nam thông qua TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép thực hiện nghiệp vụ ủy thác đầu tư;
 • Góp vốn, chuyển nhượng vốn góp NĐTNN trong các quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ;
 • Các hình thức đầu tư gián tiếp khác theo quy định của pháp luật.

Đối tượng phải đăng ký và sử dụng IICA

Theo khoản 6 Điều 5 Thông tư 06/2019/TT-NHNN, đối tượng phải đăng ký và sử dụng IICA là nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú có sở hữu cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp để thực hiện các giao dịch thu, chi theo quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong các trường hợp sau:

 • Sau khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp hoặc phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ tại doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp này xuống dưới 51%;
 • Sau khi doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

Lưu ý, trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài sử dụng IICA để góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên, nhà đầu tư nước ngoài bắt buộc phải chuyển đổi tài khoản từ IICA sang DICA.

Hướng dẫn sử dụng IICA để đầu tư tại Việt Nam

sử dụng IICA để đầu tư tại Việt Nam

Hướng dẫn sử dụng IICA để đầu tư tại Việt Nam

Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp được sử dụng để thực hiện các giao dịch thu chi liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam quy định tại Điều 7 Thông tư 05/2014/TT-NHNN:

Thứ nhất, phần thu bao gồm:

 • Thu từ bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép;
 • Thu từ chuyển nhượng vốn góp, cổ phần, bán chứng khoán và các giấy tờ có giá khác, nhận cổ tức, lãi từ trái phiếu và giấy tờ có giá phát sinh bằng đồng Việt Nam từ hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam;
 • Thu chuyển khoản từ tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép;
 • Thu chuyển khoản từ tài khoản của công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép thực hiện nghiệp vụ ủy thác đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài (áp dụng trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư gián tiếp tại Việt Nam dưới hình thức ủy thác đầu tư);
 • Các giao dịch thu hợp pháp khác bằng đồng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Thứ hai, phần chi bao gồm:

 • Chi thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam dưới các hình thức quy định tại Điều 5 của Thông tư này;
 • Chi mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép để chuyển vốn, lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài;
 • Chi thanh toán các chi phí hợp pháp phát sinh tại Việt Nam;
 • Chi chuyển sang tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép;
 • Chi chuyển khoản sang tài khoản của các công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán và các tổ chức được phép thực hiện nghiệp vụ ủy thác đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài (áp dụng trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư gián tiếp tại Việt Nam dưới hình thức ủy thác đầu tư);
 • Các giao dịch chi hợp pháp khác liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Luật sư tư vấn sử dụng IICA để đầu tư tại Việt Nam

Luật sư tư vấn sử dụng IICA để đầu tư tại Việt Nam

Luật sư tư vấn sử dụng IICA để đầu tư tại Việt Nam

Sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn sử dụng IICA để đầu tư tại Việt Nam sẽ giúp NĐTNN tiết kiệm thời gian, công sức và đảm bảo an toàn cho hoạt động đầu tư của mình. Luật sư tư vấn sử dụng IICA sẽ giúp khách hàng:

 • Hiểu và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về đầu tư, chứng khoán và ngoại hối.
 • Cập nhật thông tin về thị trường chứng khoán và các quy định liên quan để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.
 • Thực hiện các thủ tục mở và sử dụng IICA một cách nhanh chóng.
 • Giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến IICA một cách kịp thời và hiệu quả.

Đầu tư tại Việt Nam tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là đối với nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, việc lựa chọn luật sư tư vấn đầu tư uy tín là vô cùng quan trọng để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho hoạt động đầu tư của bạn. Luật Kiến Việt tự hào là công ty luật hàng đầu chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay nhu cầu tư vấn pháp lý liên quan đến vấn đề này, hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline 0386579303 để được hỗ trợ.

Một số bài viết liên quan có thể bạn đọc quan tâm:

Scores: 4 (18 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 571 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *