Lương công nhân có tăng theo mức lương cơ sở không?

Vừa qua, theo Nghị quyết số 69/2022/QH15, Quốc hội đã đồng ý tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên thành 1,8 triệu đồng/tháng. Vậy lương công nhân có được tăng theo mức lương cơ sở hay không?

Lương công nhân có tăng theo mức lương cơ sở không?

Lương công nhân có tăng theo mức lương cơ sở không?

Lương cơ sở là gì?

Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ để tính mức lương của cán bộ, công chức, viên chức… trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác. Ngoài ra, lương cơ sở còn dùng để tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật.

Làm thế nào để tính lương nhận theo mức lương cơ sở?

– Lương nhận của các cán bộ, công chức, viên chức… được tính như sau:

Lương nhận = mức lương cơ sở x hệ số lương

– Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở được tính như sau:

Mức phụ cấp = mức lương cơ sở x hệ số phụ cấp hiện hưởng

Lương công nhân có bắt buộc tăng theo mức lương cơ sở không?

Căn cứ Nghị định 24/2023/NĐ-CP, mức lương cơ sở mới chỉ được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động. Trong khi đó, tiền lương của công nhân là tiền lương do doanh nghiệp chi trả cho công nhân theo thỏa thuận, vì vậy doanh nghiệp chỉ cần đảm bảo tiền lương trả cho công nhân sẽ không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Do đó, khi tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2023, doanh nghiệp không nhất thiết phải tăng lương cho công nhân.

Với bài viết trên, chúng tôi hi vọng sẽ cung cấp được thêm thông tin hữu ích đối với bạn đọc.

>> Có thể bạn quan tâm: Một số quy định về tiền lương người lao động cần phải biết

Scores: 4.1 (14 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Đỗ Thanh Lâm

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Bất Động Sản, Dự Án Đầu Tư, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân sự, HNGĐ, Lao Động, Hợp Đồng, Hình Sự, Hành Chính và tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, tranh tụng...

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 504 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *