Phân chia đất hộ gia đình

Hộ gia đình là một trong những người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo sự điều chỉnh của Luật Đất đai 2013. Vì vậy việc phân chia đất hộ gia đình cũng là trường hợp phổ biến có liên quan đến lĩnh vực đất đai hiện nay. Vậy đất hộ gia đình là gì? Thủ tục phân chia đất hộ gia đình ra sao? Hãy cùng Công ty Luật Kiến Việt tìm hiểu qua bài viết sau đây.

Đất hộ gia đình là gì?

Phân chia đất hộ gia đình

Đất hộ gia đình là gì?

Hiện nay Luật Đất đai năm 2013 có quy định đất hộ gia đình hay có thể gọi là hộ gia đình sử dụng đất. Cụ thể căn cứ tại khoản 29 điều 3 thì hộ gia đình sử dụng đất là “những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất”. Như vậy có thể hiểu rằng đất hộ gia đình là đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình. Tin chắc rằng hiện nay có không ít người vẫn còn nhầm lẫn giữa việc người có tên chung trên sổ hộ khẩu thì sẽ mặc nhiên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình. Tuy nhiên về khía cạnh pháp lý, muốn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình cần phải đáp ứng đủ các điều kiện tại quy định trên bao gồm: 

  • Các thành viên phải là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.
  • Đang sống cùng nhau;
  • Phải có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất

Vì sao phải phân chia đất hộ gia đình?

Việc phân chia đất hộ gia đình có thể xảy ra do nhiều lý do khác nhau. Về cơ bản, đất hộ gia đình là tài sản chung của các thành viên trong hộ, do đó nếu các thành viên có nhu cầu thì có thể phân chia. Ngoài ra việc phân chia đất hộ gia đình còn xuất phát từ các vấn đề như ly hôn, thừa kế, tặng cho,…Phân chia đất hộ gia đình dù trong trường hợp nào cũng phải đảm bảo được lợi ích của mỗi thành viên có quyền sử dụng đất trong hộ gia đình

Thủ tục phân chia đất hộ gia đình.

Việc cần làm khi phân chia đất hộ gia đình

Việc tách thửa, phân chia đất hộ gia đình phải đáp ứng điều kiện tại Điều 188, đồng thời tại Điều 167 Luật Đất đai năm 2013 như sau: “Trường hợp nhóm người sử dụng đất mà quyền sử dụng đất phân chia được theo phần cho từng thành viên trong nhóm, nếu từng thành viên của nhóm muốn thực hiện quyền đối với phần quyền sử dụng đất của mình thì phải thực hiện thủ tục tách thửa theo quy định, làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và được thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của Luật này”. Như vậy có 2 việc cần phải làm khi muốn phân chia đất hộ gia đình là:

  • Làm thủ tục tách thửa theo quy định của Luật Đất đai
  • Sau đó làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được chia theo quy định của pháp luật.

Thủ tục phân chia đất hộ gia đình như sau:

Phân chia đất hộ gia đình

Trình tự, thủ tục phân chia đất hộ gia đình như thế nào?

Bước 1:  Nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa tại UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn) nơi có đất. Hoặc nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh (cấp huyện) hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nếu địa phương chưa tổ chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

>> Xem thêm: Thủ tục tách thửa đất cho cá nhân

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

–  Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

–  Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

–  Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

–  Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

–  Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:

–  Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;

–  Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Bước 2: Trả kết quả

Cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả cho người sử dụng đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Bước 3: Sau khi có kết quả tách thửa, các thành viên sử dụng đất của hộ gia đình ra tổ chức hành nghề công chứng hoặc UBND cấp xã/phường để công chứng hợp đồng/văn bản phân chia quyền sử dụng đất cho các thành viên hộ gia đình đối với các thửa đất đã được tách.

Bước 4: Đăng bộ sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thành viên theo hợp đồng/văn bản đã được công chứng

>> Có thể bạn cần: Sang tên nhà đất mất bao lâu?

Ai được quyền phân chia đất hộ gia đình

Hiện nay theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, các thành viên của hộ gia đình sử dụng đất từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền quyết định quyền sử dụng đất của Hộ gia đình. Do đó những thành viên tử đủ 18 tuổi trở lên trong gia đình có quyền phân chia quyền sử dụng đất của hộ mình. Việc đo đạc địa chính để chia tách thửa đất và sang tên quyền sử dụng đất do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất thực hiện.

Luật sư tư vấn phân chia đất hộ gia đình

Trên đây là nội dung giới thiệu về Phân chia đất hộ gia đình. Mọi nhu cầu về Phân chia đất hộ gia đình, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi – Công ty Luật Kiến Việt để được tư vấn và hướng dẫn.

Thông tin liên hệ Công ty Luật Kiến Việt để được Phân chia đất hộ gia đình:

Liên hệ qua Website: https://luatkienviet.com/

Liên hệ qua điện thoại: 0386 579 303

Liên hệ qua Email: contact@luatkienviet.com

Liên hệ qua Facebook: https://www.facebook.com/luatkienviet

Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ công ty.

Scores: 4.6 (19 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Đỗ Thanh Lâm

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Bất Động Sản, Dự Án Đầu Tư, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân sự, HNGĐ, Lao Động, Hợp Đồng, Hình Sự, Hành Chính và tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, tranh tụng...

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 504 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *