Quy định phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế hiện hành

Tháng 2 năm 2023 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 05/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập. Theo đó, mức phụ cấp đã có sự điều chỉnh, thay đổi tuỳ vào các công việc cán bộ y tế thực hiện. Bài viết dưới đây của Luật Kiến Việt sẽ làm rõ vấn đề này.

Quy định phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế hiện hành

Phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế hiện hành

Phụ cấp ưu đãi nghề là gì

Phụ cấp ưu đãi nghề được hiểu là loại phụ cấp lương mà Nhà nước dùng để khuyến khích, động viên đối với cán bộ, công chức, viên chức làm những nghề hoặc công việc có điều kiện lao động cao hơn bình thường.

Theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 6 Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thì phụ cấp ưu đãi theo nghề áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm những nghề hoặc công việc có điều kiện lao động cao hơn bình thường, có chính sách ưu đãi của Nhà nước mà chưa được xác định trong mức lương. 

Phụ cấp gồm 10 mức: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45% và 50% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

>> Có thể bạn quan tâm: Luật sư lao động

Đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề cán bộ y tế

  • Công chức, viên chức, cán bộ y tế xã, phường, thị trấn (đang làm việc theo chế độ hợp đồng theo Quyết định số 58/TTg ngày 03/02/1994) trực tiếp làm chuyên môn y tế;
  • Công chức, viên chức làm công tác quản lý, phục vụ không trực tiếp làm chuyên môn y tế taijcacs chuyên khoa HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh lý, pháp y trong các cơ sở sự nghiệp y tế công lập.

Nguyên tắc áp dụng và cách tính phụ cấp ưu đãi nghề y tế

Căn cứ theo Điều 2 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP và được hướng dẫn bởi Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC quy định về nguyên tắc áp dụng và cách tính phụ cấp ưu đãi nghề y tế như sau:

Nguyên tắc áp dụng

Mỗi công chức, viên chức chỉ được áp dụng một mức phụ cấp ưu đãi nghề cao nhất. Trường hợp công chức, viên chức chuyên môn y tế thuộc đối tượng được hưởng các mức phụ cấp ưu đãi theo nghề khác nhau thì được hưởng một mức phụ cấp ưu đãi theo nghề cao nhất.

Cách tính phụ cấp

Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề được tính trên mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), được xác định bằng công thức sau:

Mức tiền phụ cấp ưu đãi theo nghề được hưởng

=

Mức lương tối thiểu chung

x

Hệ số lương ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

x

Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề được hưởng

Ví dụ: Bà Trần Thị A là điều dưỡng trưởng khoa của bệnh viện Tâm thần TW2, đang hưởng lương ngạch điều dưỡng trung cấp, mã số ngạch 16b.121, bậc 12, hệ số lương 4,06 và hưởng 7% phụ cấp thâm niên vượt khung, hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,4. Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề tháng 09/2011 của bà A như sau:

Tiền phụ cấp ưu đãi theo nghề 1 tháng

=

830.000 đồng

x

4,06+0,4+(4,06 x 7%)

x

70%

=

2.756.802 đồng

Tuy nhiên cần lưu ý rằng, phụ cấp ưu đãi theo nghề được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Các mức phụ cấp ưu đãi nghề y tế theo quy định mới nhất

Quy định phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế hiện hành

Các mức phụ cấp ưu đãi nghề y tế theo quy định mới nhất

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP và Điều 1 Nghị định 05/2023/NĐ-CP thì các mức phụ cấp ưu đãi nghề y tế hiện nay như sau:

  • Mức phụ cấp 70% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc người bệnh HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần; giám định pháp y, pháp y tâm thần, giải phẫu bệnh lý.
  • Mức phụ cấp 60% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc người bệnh cấp cứu, hồi sức cấp cứu, cấp cứu 115, truyền nhiễm; xét nghiệm, phòng chống bệnh truyền nhiễm; kiểm dịch y tế biên giới.
  • Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc, phục vụ người bệnh gây mê hồi sức, điều trị tích cực, nhi, chống độc, bỏng và da liễu.
  • Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng; xét nghiệm; khám bệnh, chữa bệnh; kiểm soát nhiễm khuẩn, chăm sóc người bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa; y dược cổ truyền; dược, mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm, trang thiết bị y tế; sức khỏe sinh sản tại các cơ sở sự nghiệp y tế công lập và tại các cơ sở điều dưỡng thương binh, bệnh binh, người khuyết tật đặc biệt, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này.
  • Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế để thực hiện các công việc: truyền thông giáo dục sức khỏe; dân số – kế hoạch hóa gia đình; quản lý, phục vụ không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các cơ sở, viện, bệnh viện chuyên khoa, các trung tâm: HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh lý, pháp y.
  • Mức phụ cấp do thủ trưởng đơn vị quyết định áp dụng đối với công chức, viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế; công chức, viên chức y tế làm công tác quản lý, phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp y tế nói chung (trừ đối tượng quy định tại điểm b khoản 5 Điều này), viên chức làm công tác chuyên môn y tế tại cơ quan, đơn vị, trường học căn cứ vào đặc thù công việc và nguồn thu để xem xét, quyết định nhưng không vượt quá mức 20% so với mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng.
  • Mức phụ cấp 100% áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng (bao gồm cả kiểm dịch y tế biên giới); làm chuyên môn y tế tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và bệnh viện tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

Trong thời gian áp dụng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở thì không áp dụng quy định tại điểm c khoản 2 Nghị định 56/2011/NĐ-CP và quy định đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP.

Theo đó, có thể thấy mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã tăng lên thành 100% chứ không còn là 60% hay 40% như trước nữa. 

>> Xem thêm: Trường hợp được nâng lương trước thời hạn theo quy định năm 2023

Nguồn kinh phí dùng để chi trả phụ cấp ưu đãi nghề y tế

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP thì nguồn kinh phí để chi trả phụ cấp ưu đãi nghề y tế do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành, nguồn thu của các cơ sở y tế từ các hoạt động sự nghiệp của đơn vị theo quy định và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Dịch vụ luật sư tư vấn 

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật Kiến Việt về quy định phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế hiện hành. Nếu có bất kỳ thắc mắc, câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ bên dưới.

Thông tin liên hệ Công ty Luật Kiến Việt:

Liên hệ qua Website: https://luatkienviet.com/

Liên hệ qua điện thoại: 0386 579 303

Liên hệ qua Email: contact@luatkienviet.com

Liên hệ qua Facebook: https://www.facebook.com/luatkienviet

Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ công ty.

 

Scores: 5 (13 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Đỗ Thanh Lâm

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Bất Động Sản, Dự Án Đầu Tư, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân sự, HNGĐ, Lao Động, Hợp Đồng, Hình Sự, Hành Chính và tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, tranh tụng...

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 509 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *