Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty cổ phần

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty cổ phần

Thành lập văn phòng đại diện là hoạt động quen thuộc trong thời gian kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, vì nhiều lý do khác nhau, các công ty có thể sẽ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của mình. Thông qua bài viết dưới đây, Công ty Luật Kiến Việt sẽ trình bày những nội dung liên quan đến thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của công ty nói chung và công ty cổ phần nói riêng:

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty cổ phần

Thủ tục chấm dứt văn phòng đại diện công ty cổ phần

Quy định về văn phòng đại diện của công ty cổ phần

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, văn phòng đại diện của công ty cổ phần là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. 

Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.

>> Xem thêm: Các bước thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại TP.HCM 

Quy định về hoạt động của văn phòng đại diện công ty cổ phần

Điều 30 Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định về nội dung hoạt động của văn phòng đại diện như sau: Văn phòng đại diện thực hiện chức năng văn phòng liên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh của thương nhân mà mình đại diện, không bao gồm ngành dịch vụ mà việc thành lập Văn phòng đại diện trong lĩnh vực đó được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

Như vậy, văn phòng đại diện có thể thực hiện một số chức năng như sau:

 • Thực hiện chức năng của một văn phòng liên lạc.
 • Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường mới, thực hiện công việc phát triển các ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Thực hiện báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Nghiên cứu thị trường để thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hoá, cung ứng và tiêu dùng dịch vụ thương mại của thương nhân mà mình đại diện.
 • Xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
 • Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết với các đối tác Việt Nam hoặc liên quan đến thị trường Việt Nam của thương nhân nước ngoài mà mình đại diện.

Các trường hợp chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty cổ phần

Điều 213 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện như sau:

“Điều 213. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

1. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Như vậy, công ty sẽ chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện trong hai trường hợp:

 • Một là, theo quyết định của doanh nghiệp.
 • Hai là, theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty cổ phần

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Theo quy định tại Điều 77 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, văn phòng đại diện bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện trong các trường hợp sau đây:

 • Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện là giả mạo;
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế;
 • Theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.

Thủ tục chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện công ty cổ phần 

Điều 72 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện như sau:

Trước khi thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện thì doanh nghiệp, văn phòng đại diện phải đăng ký với Cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt văn phòng đại diện. Trường hợp chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, kèm theo thông báo phải có nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của văn phòng đại diện đến Phòng đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện.

Luật sư tư vấn thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty

Trên đây là nội dung tư vấn liên quan đến thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của công ty cổ phần. Mọi nhu cầu pháp lý liên quan đến thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty vui lòng liên hệ với Công ty Luật Kiến Việt để được cung cấp.

>> Xem thêm: Luật sư doanh nghiệp 

Thông tin liên hệ Công ty Luật Kiến Việt:

Liên hệ qua Website: https://luatkienviet.com/

Liên hệ qua điện thoại: 0386 579 303

Liên hệ qua Email: contact@luatkienviet.com

Liên hệ qua Facebook: https://www.facebook.com/luatkienviet

Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ công ty.

 

Scores: 5 (12 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 575 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *