Trường hợp được nâng lương trước hạn theo quy định năm 2023?

Nâng lương trước hạn là chế độ được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi họ thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao cũng như đáp ứng các điều kiện được nâng lương trước hạn. Trong bài viết này, Luật Kiến Việt sẽ chia sẻ về vấn đề Trường hợp được nâng lương trước hạn theo quy định năm 2023.

Trường hợp được nâng lương trước hạn theo quy định năm 2023?

Trường hợp người lao động được nâng lương trước thời hạn 2023

>> Có thể bạn quan tâm: Luật sư lao động

Đối tượng được nâng lương trước thời hạn

Như đã nêu ở trên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là những đối tượng được áp dụng quy định nâng lương trước thời hạn. Cụ thể được quy định tại Điều 1 Thông tư 08/2013/TT-BNV, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 03/2021/TT-BNV như sau:

 • Cán bộ, công chức, viên chức xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao cấp, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ làm việc trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cấp xã và trong các đơn vị sự nghiệp công lập;
 • Những người xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao cấp, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ do Nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền quyết định đến làm việc tại các dự án và các cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam mà vẫn thuộc danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị;
 • Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo quy định của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
 • Những người xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định thuộc chỉ tiêu biên chế được ngân sách nhà nước cấp kinh phí trong các hội có tính chất đặc thù về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và về việc quy định hội có tính chất đặc thù.

Tuy nhiên, không phải tất cả các đối tượng trên đều được nâng lương trước thời hạn, mà còn phải phụ thuộc vào điều kiện cũng như các tiêu chí phù hợp thì mới được xét duyệt để nâng lương trước thời hạn.

Điều kiện được hưởng nâng lương trước thời hạn

Điều kiện được hưởng nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV như sau:

Đối với cán bộ, công chức:

 • Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên
 • Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

Đối với viên chức, người lao động:

 • Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;
 • Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng hai điều kiện trên và đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản. Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này như sau:

 • Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp, thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng một bậc lương;
 • Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương;
 • Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

Tiêu chuẩn để xét nâng lương trước thời hạn

Trường hợp được nâng lương trước hạn theo quy định năm 2023?

Tiêu chuẩn để xét nâng lương trước thời hạn

 

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV, Tiêu chuẩn và thời gian để xét nâng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý trao đổi với cấp uỷ và Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp quy định cụ thể trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị. Do đó, tuỳ theo quy định của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mà người lao động sẽ được xét duyệt để nâng lương trước thời hạn.

Theo đó, căn cứ vào Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đó mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện xét nâng bậc lương trước thời hạn hằng năm do tập thể bình chọn. Tuy nhiên, mỗi năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trường hợp người lao động được nâng lương trước hạn theo quy định năm 2023

Vậy trường hợp nào người lao động được nâng lương trước hạn theo quy định năm 2023? Ngoài phải đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn xét nâng lương trước hạn, người lao động còn phải xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc theo quy định Thông tư 08/2013/TT-BNV:

 • Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Riêng trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (6 năm và 4 năm) đã quy định thì không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.

 • Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được căn cứ vào thành tích cao nhất đạt được của người lao động; nếu thành tích cao nhất bằng nhau thì xét đến các thành tích khác; trường hợp có nhiều người có thành tích như nhau thì thực hiện ưu tiên theo quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, theo như quy định tại điểm d Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV, không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh. Tuy nhiên, điểm này đã được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV như sau, bỏ đi ý trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh. Tức là, có thể hiểu rằng, số lần được nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ không được thực hiện trong hai lần liên tiếp, không kể đến có cùng ngạch hay cùng chức danh hay không. Dù có ở ngạch hay chức danh nào khi người lao động cũng không được nâng lương trước thời hạn hai lần liên tiếp do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Dịch vụ luật sư tư vấn luật lao động

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật Kiến Việt chúng tôi. Chắc hẳn qua bài chia sẻ trên, quý bạn đọc đã phần nào nắm được các trường hợp nào người lao động được nâng lương trước hạn theo quy định năm 2023. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến người lao động, hãy liên hệ chúng tôi theo thông tin bên dưới để được giải đáp thắc mắc.

>> Xem thêm: Một số quy định về tiền lương người lao động cần biết

Thông tin liên hệ Công ty Luật Kiến Việt:

Liên hệ qua Website: https://luatkienviet.com/

Liên hệ qua điện thoại: 0386 579 303

Liên hệ qua Email: contact@luatkienviet.com

Liên hệ qua Facebook: https://www.facebook.com/luatkienviet

Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ công ty.

 

Scores: 4.4 (16 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Đỗ Thanh Lâm

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Bất Động Sản, Dự Án Đầu Tư, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân sự, HNGĐ, Lao Động, Hợp Đồng, Hình Sự, Hành Chính và tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, tranh tụng...

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 433 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *