Viên chức nhà nước có thể đầu tư kinh doanh không?

Nhà nước luôn khuyến khích và tạo các điều kiện thuận lợi cho mọi cá nhân, tổ chức mong muốn làm giàu từ việc đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, nhà nước cũng có những quy định về việc tham gia vào các hoạt động thành lập và quản lý doanh nghiệp, đầu tư kinh doanh của một số chủ thể bị hạn chế. Trong bài viết này, Luật Kiến Việt giải đáp thắc mắc về vấn đề viên chức nhà nước có thể đầu tư kinh doanh không:

Viên chức nhà nước có thể đầu tư kinh doanh không?

Viên chức là ai?

Theo Điều 2 Luật Viên chức năm 2010 quy định như sau: “Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công”

Theo đó:

  • Vị trí việc làm: theo quy định tại  Điều 7 Luật Viên chức 2010 thì vị trí việc làm là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng; là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
  • Đơn vị sự nghiệp công lập: theo quy định tại Điều 9 Luật Viên chức 2010 thì đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý Nhà nước.

>> Xem thêm: Dịch vụ tư vấn hướng dẫn đăng ký kinh doanh online cho doanh nghiệp

Quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định

Theo Điều 14 Luật Viên chức 2010, viên chức được thực hiện hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định như sau:

  • Được hoạt động nghề nghiệp ngoài thời gian làm việc quy định trong hợp đồng làm việc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Được ký hợp đồng vụ, việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không cấm nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.
  • Được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

 

Viên chức nhà nước có thể đầu tư kinh doanh không?


Viên chức nhà nước có thể đầu tư kinh doanh không?

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 20 Luật phòng chống tham nhũng 2018 thì Cán bộ, công chức, viên chức không được: 

“d) Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật này có quy định khác.”

Mặc dù không được thành lập doanh nghiệp nhưng viên chức được quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh trong điều kiện:

  • Không tham gia quản lý, điều hành công ty (Khoản 2 Điều 20 Luật Phòng chống tham nhũng 2018)
  • Nếu bản thân là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước thì không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề do người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước. (Khoản 4, Điều 20, Luật Phòng chống tham nhũng 2018)

Như vậy, viên chức nhà nước có thể đầu tư kinh doanh bằng cách góp vốn vào công ty, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty. Tuy nhiên, không được thành lập hoặc quản lý doanh nghiệp. Người quản lý doanh nghiệp bao gồm thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.

Tại sao pháp luật có một số hạn chế đối với việc đầu tư kinh doanh của viên chức

Viên chức là người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập. Họ được hưởng lương theo chế độ chính sách riêng của Nhà nước. Vậy nên, pháp luật phải có quy định hạn chế họ tham gia vào các hoạt động thành lập và quản lý doanh nghiệp để hạn chế tình trạng tham nhũng có thể xảy ra. Hoặc tình trạng này có thể do sự không minh bạch trong các hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, việc đan xen với việc thực hiện nhiệm vụ của mình trong cơ quan nhà nước, sự lơ là nhiệm vụ do tư lợi cá nhân, thậm chí có thể dẫn đến sự vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Dịch vụ luật sư tư vấn viên chức nhà nước có được đầu tư kinh doanh không?

Từ những nội dung tư vấn trên, các bạn có thể hình dung được viên chức nhà nước có thể đầu tư kinh doanh không? Vấn đề này còn khá phức tạp, nếu bạn còn thắc mắc vui lòng liên hệ với công ty luật Kiến Việt để được cung cấp.

>> Xem thêm: Kinh doanh pháo nổ có phải chịu trách nhiệm hình sự

Thông tin liên hệ Công ty Luật Kiến Việt:

Liên hệ qua Website: https://luatkienviet.com/

Liên hệ qua điện thoại: 0386 579 303

Liên hệ qua Email: contact@luatkienviet.com

Liên hệ qua Facebook: https://www.facebook.com/luatkienviet

Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ công ty.

 

Scores: 4.7 (19 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 515 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *