Cần làm gì khi bị công ty cho thôi việc khi chưa hết hạn hợp đồng

Quan hệ lao động là mối quan hệ phổ biến trong xã hội, các bên trong mối quan hệ này hỗ trợ nhau cùng phát triển, tạo ra thu nhập. Tuy nhiên, trong mối quan hệ này thường phát sinh nhiều vấn đề dẫn đến xảy ra trường hợp người lao động bị kỷ luật, sa thải, người lao động bị công ty cho thôi việc khi chưa hết hạn hợp đồng. Vậy khi bị công ty chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì người lao động phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình. Hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bên dưới nhé.

Công ty cho thôi việc khi chưa hết hạn hợp đồng

Công ty cho thôi việc khi chưa hết hạn hợp đồng

Bị công ty cho thôi việc khi chưa hết hạn hợp đồng có đúng luật không?

Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp sau đây:

 • Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của người sử dụng lao động. Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc do người sử dụng lao động ban hành nhưng phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;
 • Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 06 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục. Khi sức khỏe của người lao động bình phục thì người sử dụng lao động xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động với người lao động;
 • Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc;
 • Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 31 của Bộ luật này;
 • Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;
 • Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên;
 • Người lao động cung cấp không trung thực thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Bộ luật này khi giao kết hợp đồng lao động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động.

Như vậy, người sử dụng lao động chỉ được cho người lao động thôi việc khi chưa hết hạn hợp đồng nếu thuộc trong các trường hợp buộc thôi việc nêu trên và phải đảm bảo thời gian báo trước cho người lao động theo quy định của khoản 2, khoản 3 Điều 36 Bộ luật lao động năm 2019.

Người sử dụng lao động không được buộc nhân viên nghỉ việc khi chưa hết hợp đồng trong trường hợp sau:

 • Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo quy định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 Bộ luật lao động 2019.
 • Người lao động đang nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng và trường hợp nghi khác được người sử dụng lao động đồng ý.
 • Người lao động nữ mang thai.
 • Người lao động đang nghỉ thai sản hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Người lao động không đồng ý buộc thôi việc thì nên làm gì?

Khiếu nại

Khiếu nại khi không đồng ý buộc thôi việc

Khiếu nại khi không đồng ý buộc thôi việc

Khiếu nại lần đầu tới người sử dụng lao động

 • Người lao động cho rằng việc công ty chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người bị xâm phạm thực hiện khiếu nại đến người giải quyết khiếu nại lần đầu.
 • Người giải quyết khiếu nại lần đầu là người sử dụng lao động.

Khiếu nại lần hai tới Chánh thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

 • Nếu quá thời hạn quy định về giải quyết khiếu nại lần đầu mà người sử dụng lao động không giải quyết hoặc không đồng ý với việc giải quyết của người sử dụng lao động thì khiếu nại lần hai đến Chánh Thanh tra Sở Lao động- Thương Binh và Xã hội nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính.

Hòa giải thông qua Hòa giải viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động

 • Theo nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động thì các tranh chấp lao động trước khi yêu cầu hội đồng trọng tài lao động và tòa án giải quyết phải thông qua hòa giải qua Hòa giải viên lao động. Tuy nhiên đối với tranh chấp về trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động, các bên tranh chấp không bắt buộc phải thực hiện hòa giải thông qua Hòa giải viên lao động để giải quyết tranh chấp.

Khởi kiện ra Tòa án

 • Nếu các bên trong quan hệ tranh chấp không tự giải quyết được tranh chấp, thay vì khiếu nại hoặc hòa giải, người lao động bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động có thể trực tiếp khởi kiện tới Tòa án theo thủ tục tố tụng dân sự về hành vi chấm dứt hợp đồng trái luật của người sử dụng lao động ầm không cần thông qua thủ tục hòa giải.
 • Tòa án có thẩm quyền là tòa án nhân dân cấp huyện nơi doanh nghiệp trụ sở để yêu cầu giải quyết tranh chấp liên quan đến đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật.

Quyền lợi của người lao động khi bị công ty cho thôi việc trái luật

Quyền lợi người lao động được hưởng khi công ty buộc thôi việc trái luật

Quyền lợi người lao động được hưởng khi công ty buộc thôi việc trái luật

Khi người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đối với người lao động trái luật, thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ sau:

 • Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết;
 • Trả tiền lương; đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong những ngày người lao động không được làm việc.
 • Trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng 02 tháng lương theo hợp đồng lao động;
 • Nếu người lao động vi phạm quy định về thời hạn báo trước quy định tại khoản 2 Điều 36 Bộ luật lao động thì phải trả một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước;
 • Nếu người lao động không muốn trở lại làm việc thì người sử dụng lao động phải trả thêm trợ cấp thôi việc để chấm dứt hợp đồng với người lao động;
 • Nếu người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý thì người sử dụng lao động phải bồi thường thêm cho người lao động nhưng ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

Xem thêm bài viết liên quan: Công ty chấm dứt hợp đồng trước thời hạn bồi thường bao nhiêu

Luật sư tư vấn bảo vệ quyền lợi khi bị công ty cho thôi việc khi chưa hết hạn hợp đồng

 • Hỗ trợ người lao động kiểm tra trường hợp người lao động bị công ty cho thôi việc khi chưa hết hạn hợp đồng có đúng luật hay không;
 • Hỗ trợ khách hàng soạn đơn khiếu nại, khởi kiện ra Tòa án để bảo vệ quyền lợi của khách hàng;
 • Hướng dẫn khách hàng trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp theo đúng quy định của pháp luật;
 • Trao đổi và hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu chứng cứ, cung cấp thông tin;
 • Tham gia với tư cách là đại diện ủy quyền của khách hàng trong quá trình giải quyết khiếu nại, tòa án;
 • Tư vấn các quyền lợi mà người lao động được hưởng khi công ty cho thôi việc khi hợp đồng chưa hết hạn;…
 • Tư vấn khởi kiện chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
 • Bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng trong giai đoạn thi hành án lao động.

Luật Kiến Việt với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm luôn nỗ lực tối đa để hỗ trợ khách hàng của mình giải quyết những vấn đề khi bị người sử dụng lao động cho thôi việc khi chưa hết hạn hợp đồng.Vì vậy, khi có vấn đề về tranh chấp lao động, khiếu nại hành vi sa thải trái pháp luật,, quý khách hãy nhanh chóng liên hệ tới luật sư tư vấn luật lao động Luật Kiến Việt qua Hotline hoặc Zalo theo số 0386.579.303 để được hỗ trợ kịp thời miễn phí.

Scores: 4.6 (11 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Đỗ Thanh Lâm

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Bất Động Sản, Dự Án Đầu Tư, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân sự, HNGĐ, Lao Động, Hợp Đồng, Hình Sự, Hành Chính và tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, tranh tụng...

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 509 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *