Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty cổ phần

Bên cạnh những loại hình doanh nghiệp như: Công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh thì Công ty cổ phần cũng là loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay. Đây được xem là loại hình doanh nghiệp duy nhất được phép phát hành cổ phiếu và được tham gia huy động vốn trên thị trường chứng khoán. Đồng thời, nhiều hồ sơ và thủ tục khi thành lập công ty Cổ phần làm mọi người gặp nhiều khó khăn. Luật Kiến Việt sẽ giải đáp các thắc mắc về hồ sơ và thủ tục thành lập công ty Cổ phần qua bài viết này.

Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty cổ phần

Thành lập công ty cổ phần theo quy định hiện nay

Yêu cầu về điều kiện thành lập công ty cổ phần

Điều kiện về số lượng cổ đông góp vốn thành lập công ty cổ phần

Điều kiện đầu tiên để thành lập công ty Cổ phần yêu cầu Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa. Ngoài ra, trong quá trình hoạt động công ty Cổ phần luôn phải có tối thiểu 03 cổ đông.

Điều kiện về vốn điều lệ của công ty cổ phần

Các cổ đông phải thanh toán đủ số vốn đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc cổ đông thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần đã đăng ký mua. Sau thời hạn nêu trên nếu cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua thì doanh nghiệp phải thực hiện thay đổi thông tin cổ đông sáng lập và giảm vốn về vốn điều lệ đã góp được trong vòng 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ.

Điều kiện về trụ sở của công ty cổ phần

Địa chỉ công ty là nơi tiến hành hoạt động kinh doanh. Địa chỉ kinh doanh của công ty còn quyết định đến việc cơ quan thuế nào sẽ trực tiếp quản lý.

Vì vậy, việc chọn địa chỉ công ty vô cùng quan trọng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Địa chỉ đó là nơi giao dịch, nơi hoạt động kinh doanh và nơi làm việc của công nhân viên trong công ty.

Luật doanh nghiệp 2020 cũng quy định cụ thể về địa chỉ công ty như sau:

“Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).”

>> Xem thêm: Phân loại cổ phần trong công ty cổ phần

Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần bao gồm:

  • Đơn đề nghị đăng ký thành lập công ty cổ phần (Theo mẫu Phụ lục I-4 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT).
  • Điều lệ công ty cổ phần;
  • Danh sách cổ đông sáng lập (Theo mẫu Phụ lục I-7 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT).
  • Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Theo mẫu Phụ lục I-8 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT).

Bản sao các giấy tờ sau đây:

– Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

– Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; 

– Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; 

– Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Giấy ủy quyền cho đơn vị thực hiện dịch vụ thành lập doanh nghiệp (nếu có).

Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty cổ phần

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần sẽ được nộp kèm hồ sơ sau khi được các cổ đông ký theo quy định. Địa điểm nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

>> Xem ngay: Mẫu đơn đăng ký thành lập công ty cổ phần

Một số câu hỏi khi thực hiện thủ tục thành lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: “vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa, cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ một số trường hợp cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.” Điều 111 Luật doanh nghiệp 2020.

Số lượng thành viên tham gia góp vốn có bị giới hạn hay không?

Công ty cổ phần chỉ yêu cầu tối thiểu có 3 cổ đông mà không hạn chế tối đa số cổ đông góp vốn. (Điểm b khoản 1 Điều 111 Luật doanh nghiệp 2020).

Công ty cổ phần có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật không?

Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty phải quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp công ty cổ phần có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Ngoài ra, việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trên đây là nội dung giới thiệu về hồ sơ, thủ tục thành lập công ty cổ phần. Mọi nhu cầu dịch vụ pháp lý về dịch vụ thành lập công ty cổ phần vui lòng liên hệ với công ty luật Kiến Việt để được cung cấp.

Thông tin liên hệ Công ty Luật Kiến Việt:

Liên hệ qua Website: https://luatkienviet.com/

Liên hệ qua điện thoại: 0386 579 303

Liên hệ qua Email: contact@luatkienviet.com

Liên hệ qua Facebook: https://www.facebook.com/luatkienviet

Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ công ty.

 

Scores: 4.8 (18 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 527 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *