Luật sư tư vấn thủ tục tặng cho cổ phần công ty

Luật sư tư vấn thủ tục tặng cho cổ phần công ty là dịch vụ giúp cho các cá nhân, tổ chức thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phần theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Luật sư sẽ tư vấn cho các bên về thủ tục, điều kiện và những lưu ý trong khi tặng cho cổ phần công ty. Mời bạn đọc cùng tìm hiểu về dịch vụ này qua bài viết sau đây.

Luật sư tư vấn thủ tục tặng cho cổ phần công ty

Luật sư tư vấn thủ tục tặng cho cổ phần công ty

Tặng cho cổ phần công ty là gì?

Việc tặng cho cổ phần được quy định tại Điều 127.5 Luật doanh nghiệp năm 2020 như sau: “Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại công ty cho cá nhân, tổ chức khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Cá nhân, tổ chức được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ trở thành cổ đông của công ty”.

Việc tặng cho cổ phần được thể hiện bằng hợp đồng tặng cho hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương. Sau khi được tặng cho, người được tặng cho nhận chuyển nhượng cổ phần và sẽ trở thành cổ đông của công ty, có quyền và nghĩa vụ tương ứng trong phạm vi cổ phần được tặng cho.

Nội dung luật sư tư vấn thủ tục tặng cho cổ phần công ty

Nội dung tư vấn thủ tục tặng cho cổ phần công ty

Nội dung luật sư tư vấn thủ tục tặng cho cổ phần công ty

Quy định của pháp luật về tặng cho cổ phần

Hiện nay, việc tặng cho cổ phần công ty được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cá nhân và doanh nghiệp cần cập nhật, tìm hiểu pháp luật về tặng cho cổ phần để thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan nhà nước. Điều này còn giúp người tặng cho tránh những khoản phạt khi thực hiện không đúng hoặc không đủ thủ tục.

Các bước thực hiện thủ tục tặng cho cổ phần

Tặng cho cổ phần là một quy trình phức tạp, vì vậy chúng ta cần nắm rõ thủ tục này để thực hiện đúng và đủ. Thủ tục tặng cho cổ phần công ty được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Lập và ký hợp đồng tặng cho cổ phần

Hợp đồng tặng cho cổ phần là văn bản thể hiện sự thỏa thuận giữa bên tặng cho và bên nhận tặng cho về việc chuyển nhượng cổ phần. Hợp đồng tặng cho cổ phần phải được lập thành văn bản và có chữ ký của các bên tham gia.

Bước 2: Thực hiện thủ tục ghi nhận sự thay đổi cổ đông công ty

Theo khoản 5 và khoản 6 Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020, cá nhân, tổ chức được tặng cho cổ phần sẽ trở thành cổ đông của công ty. Tuy nhiên, cá nhân, tổ chức nhận tặng cho cổ phần chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông. Sổ đăng ký cổ đông được quy định tại khoản 2 Điều 122 Luật Doanh nghiệp 2020 và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 • Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
 • Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;
 • Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

Công ty phải đăng ký thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu theo quy định tại Điều lệ công ty theo khoản 7 Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020.

Bước 3: Thực hiện thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư

Theo quy định tại khoản 2 Điều 57 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết thì nếu việc tặng cho cổ phần dẫn đến việc thay đổi cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần thì phải thực hiện thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần, trong đó không bao gồm thông tin về cổ đông sáng lập chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua.

Lưu ý khi thực hiện thủ tục tặng cho cổ phần

Cá nhân, pháp nhân muốn thực hiện thủ tục tặng cho cổ phần thì phải đáp ứng một số điều kiện nhất định theo Luật Doanh nghiệp 2020, bao gồm các điều kiện sau:

 • Theo khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020, cổ phần được tự do chuyển nhượng. Tuy nhiên đối với cổ phần của cổ đông sáng lập thì sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Bên cạnh đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết chỉ được chuyển nhượng khi có bản án, quyết định của Tòa án. Như vậy, cổ phần được tặng cho phải là cổ phần phổ thông/cổ phần ưu đãi cổ tức/cổ phần ưu đãi hoàn lại/cổ phần khác và không thuộc trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng theo Luật Doanh nghiệp 2020 hoặc Điều lệ công ty (nếu có quy định khác).
 • Người tặng cho cổ phần phải có đủ năng lực hành vi dân sự
 • Người nhận tặng cho cổ phần phải có đủ năng lực hành vi dân sự
 • Cổ phần được tặng cho phải không thuộc trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng

Tham khảo thêm: Thủ tục chuyển nhượng cổ phần của công ty

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn thủ tục tặng cho cổ phần

Việc sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn thủ tục tặng cho cổ phần mang lại nhiều lợi ích cho các bên tham gia, bao gồm:

 • Tư vấn pháp lý đầy đủ và chính xác: Luật sư tư vấn sẽ giúp các bên tham gia hiểu rõ các quy định pháp luật liên quan đến tặng cho cổ phần, bao gồm: Điều kiện tặng cho cổ phần, Thủ tục tặng cho cổ phần, Hồ sơ tặng cho cổ phần, Lệ phí tặng cho cổ phần…
 • Giảm thiểu rủi ro pháp lý: Việc tư vấn pháp lý của luật sư sẽ giúp các bên tham gia tránh được những sai sót trong quá trình thực hiện thủ tục tặng cho cổ phần, khai nhận thừa kế cổ phần,… từ đó giảm thiểu rủi ro pháp lý cho các bên.
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí: Luật sư có kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực này sẽ giúp các bên tham gia thực hiện thủ tục tặng cho cổ phần nhanh chóng và hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí.
 • Giải quyết các vấn đề phát sinh: Trong quá trình thực hiện thủ tục tặng cho cổ phần, nếu có vấn đề phát sinh, luật sư sẽ hỗ trợ các bên tham gia giải quyết kịp thời và hiệu quả.

Nội dung tư vấn thủ tục tặng cho công ty cổ phần

Tư vấn thủ tục tặng cho cổ phần

Tư vấn thủ tục tặng cho cổ phần

Khi tư vấn thủ tục tặng cho cổ phần, luật sư sẽ tư vấn cho các bên tham gia về các nội dung sau:

 • Kiểm tra điều kiện tặng cho cổ phần: Luật sư sẽ kiểm tra xem các bên tham gia có đáp ứng các điều kiện tặng cho cổ phần theo quy định pháp luật hay không.
 • Lập hợp đồng tặng cho cổ phần: Luật sư sẽ tư vấn cho các bên tham gia về nội dung của hợp đồng tặng cho cổ phần, đảm bảo hợp đồng được lập đúng quy định pháp luật.
 • Gửi thông báo tặng cho cổ phần đến công ty: Luật sư sẽ hướng dẫn các bên tham gia thực hiện thủ tục gửi thông báo tặng cho cổ phần đến công ty.
 • Xác nhận của công ty về việc tặng cho cổ phần: Luật sư sẽ theo dõi và đôn đốc công ty thực hiện thủ tục xác nhận về việc tặng cho cổ phần.
 • Chuyển quyền sở hữu cổ phần: Luật sư sẽ tư vấn cho các bên tham gia về thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần.

Tặng cho cổ phần là một thủ tục pháp lý quan trọng, cần được thực hiện đúng quy định pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia. Việc sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn thủ tục tặng cho cổ phần mang lại nhiều lợi ích cho các bên tham gia, giúp các bên hiểu rõ các quy định pháp luật liên quan, giảm thiểu rủi ro pháp lý, tiết kiệm thời gian và chi phí, và giải quyết các vấn đề phát sinh. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay nhu cầu tư vấn pháp lý liên quan đến tặng cho cổ phần công ty, hãy liên hệ với luật sư doanh nghiệp của chúng tôi theo thông tin bên dưới để được hỗ trợ.

Thông tin liên hệ Công ty Luật Kiến Việt:

Liên hệ qua Website: https://luatkienviet.com/

Liên hệ qua điện thoại: 0386 579 303

Liên hệ qua Email: contact@luatkienviet.com

Liên hệ qua Facebook: https://www.facebook.com/luatkienviet

Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ công ty.

Scores: 4.2 (13 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Đỗ Thanh Lâm

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Bất Động Sản, Dự Án Đầu Tư, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân sự, HNGĐ, Lao Động, Hợp Đồng, Hình Sự, Hành Chính và tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, tranh tụng...

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 474 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *