Những ngành nghề doanh nghiệp FDI được đầu tư tại Việt Nam

Những ngành nghề doanh nghiệp FDI được đầu tư tại Việt Nam đang được các doanh nghiệp FDI đặt biệt quan tâm nhờ vào nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn, điều đó đã thu hút được dòng vốn FDI không ngừng đổ vào. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn đọc thông tin chi tiết về những ngành nghề thu hút FDI tại Việt Nam, điều kiện và những hạn chế khi đầu tư, cũng như đối tượng được hưởng ưu đãi.

Những ngành nghề doanh nghiệp FDI được đầu tư tại Việt Nam

Những ngành nghề doanh nghiệp FDI được đầu tư tại Việt Nam

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với doanh nghiệp FDI

FDI là viết tắt của “Foreign Direct Investment” (Tạm dịch: Đầu tư trực tiếp nước ngoài) là một thuật ngữ sử dụng phổ biến trong các hoạt động kinh tế quốc tế. Cho nên có thể hiểu Doanh nghiệp FDI là Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (nhà đầu tư nước ngoài).

Theo khoản 10 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 quy định Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài là điều kiện nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng để đầu tư trong các ngành, nghề thuộc Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể bao gồm: ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường; ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Luật Đầu tư thì điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

 • Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;
 • Hình thức đầu tư;
 • Phạm vi hoạt động đầu tư;
 • Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư; và
 • Điều kiện khác theo quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Ngoài điều kiện tiếp cận thị trường đối với các ngành, nghề được nêu trên, nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khi thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện (nếu có) được quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định 31/2021/NĐ-CP cụ thể:

 • Sử dụng đất đai, lao động; các nguồn tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản;
 • Sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ công hoặc hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước;
 • Sở hữu, kinh doanh nhà ở, bất động sản;
 • Áp dụng các hình thức hỗ trợ, trợ cấp của Nhà nước đối với một số ngành, lĩnh vực hoặc phát triển vùng, địa bàn lãnh thổ;
 • Tham gia chương trình, kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;
 • Các điều kiện khác theo quy định tại các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế về đầu tư có quy định không cho phép hoặc hạn chế tiếp cận thị trường đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Xem thêm: Ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với doanh nghiệp FDI

Những ngành nghề doanh nghiệp FDI được đầu tư tại Việt Nam

Ngành nghề nào doanh nghiệp FDI được đầu tư tại Việt Nam

Ngành nghề nào doanh nghiệp FDI được đầu tư tại Việt Nam

Khoản 1 Điều 9 Luật Đầu tư 2020 thì nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường như quy định đối với nhà đầu tư trong nước, trừ trường hợp ngành nghề đầu tư kinh doanh đó thuộc Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài (được Chính phủ công bố tại Phụ lục I của Nghị định 31/2021/NĐ-CP dựa trên luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên).

Qua đó có thế thấy, Chính phủ Việt Nam đã và đang có chính sách tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia kinh doanh tại thị trường trong nước, mang lại cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các doanh nghiệp FDI với nhiều tiềm năng và lợi ích.

Những ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với doanh nghiệp FDI

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Đầu tư 2020 thì những ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với doanh nghiệp FDI bao gồm:

 • Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường (được quy định tại mục A Phụ lục I Nghị định 31/2021/NĐ – CP);
 • Ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện (được quy định tại mục B Phụ lục I Nghị định 31/2021/NĐ – CP).

Theo quy định tại khoản 6 Điều 17 Nghị định 31/2021/NĐ-CP thì nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư thuộc các ngành, nghề khác nhau quy định tại Phụ lục I Nghị định 31/2021/NĐ-CP phải đáp ứng toàn bộ điều kiện tiếp cận thị trường đối với các ngành, nghề đó.

Doanh nghiệp FDI có được hưởng ưu đãi đầu tư không?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư 2020 thì đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư bao gồm:

 • Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật Đầu tư 2020
 • Dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật Đầu tư 2020
 • Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời có một trong các tiêu chí sau: có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10.000 tỷ đồng mỗi năm trong thời gian chậm nhất sau 03 năm kể từ năm có doanh thu hoặc sử dụng trên 3.000 lao động;
 • Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên; dự án đầu tư sử dụng lao động là người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;
 • Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ; dự án có chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ; cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao, pháp luật về khoa học và công nghệ; doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
 • Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển;
 • Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Vậy doanh nghiệp FDI được hưởng ưu đãi đầu tư nếu dự án đầu tư thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 2020.

Dịch vụ luật sư tư vấn những ngành, nghề được đầu tư tại Việt Nam

Luật sư tư vấn những ngành, nghề được đầu tư tại Việt Nam

Luật sư tư vấn những ngành, nghề được đầu tư tại Việt Nam

Các nhà đầu tư hiện đang đẩy dòng vốn mạnh vào thị trường kinh tế Việt Nam vì chính sách ưu đãi đầu tư vô cùng ưu ái dẫn đến môi trường đầu tư có nhiều tín hiệu tích cực. Với kinh nghiệm của mình Luật sư sẽ hỗ trợ khách hàng:

 • Tư vấn về các điều kiện đầu tư cụ thể cho từng ngành, nghề theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Phân tích cho khách hàng những rủi ro tiềm ẩn khi đầu tư vào các ngành, nghề tại Việt Nam.
 • Tư vấn hình thức đầu tư phù hợp với ngành, nghề và mục tiêu đầu tư của khách hàng.
 • Dịch vụ cố vấn pháp lý thường xuyên cho khách hàng.
 • Hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam như: Soạn thảo hợp đồng đầu tư; Giải quyết tranh chấp đầu tư; Đại diện pháp lý trước cơ quan nhà nước;…

Với đội ngũ luật sư doanh nghiệp giàu kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, chúng tôi sẽ giúp quý khách hàng có những giải pháp đầu tư tối ưu và hỗ trợ pháp lý một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nếu bạn đang có nhu cầu đầu tư vào thị trường Việt Nam hãy liên hệ với Công ty Luật Kiến Việt qua hotline 0386579303 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ.

Scores: 4.2 (17 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 571 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *