Những nội dung ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được coi là “Giấy khai sinh” của doanh nghiệp. Dựa trên hồ sơ đề nghị thành lập doanh nghiệp của cá nhân, tổ chức, Phòng đăng ký kinh doanh của các tỉnh, thành phố sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để khai sinh ra doanh nghiệp.

Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp đã quy định chi tiết thế nào là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm những thông tin gì, đặc điểm của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với từng loại hình kinh doanh cụ thể. Sau đây Công ty luật Kiến Việt sẽ giới thiệu những nội dung thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là gì?

Khi đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Khoản 1 Điều 27 Luật Doanh nghiệp năm 2020, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản bằng giấy hoặc bản điện tử ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp.

(Khoản 15 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020)

Những nội dung ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Những nội dung ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm những nội dung sau:

 • Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.

(Điều 28 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

Nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với từng loại hình kinh doanh

Đối với từng loại hình kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ có những đặc điểm phù hợp với các loại hình kinh doanh đó, các mẫu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ứng với các loại hình doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh được quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Cụ thể:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân:

 1. Tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp;
 2. Địa chỉ trụ sở chính;
 3. Vốn đầu tư;
 4. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Những nội dung ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

 1. Tên công ty, mã số doanh nghiệp;
 2. Địa chỉ trụ sở chính;
 3. Vốn điều lệ;
 4. Thông tin về chủ sở hữu:
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu là cá nhân;
 • Tên tổ chức, mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với chủ sở hữu là tổ chức;
 1. Thông tin về người đại diện theo pháp luật của công ty: Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Những nội dung ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên:

 1. Tên công ty, mã số doanh nghiệp;
 2. Địa chỉ trụ sở chính;
 3. Vốn điều lệ;
 4. Danh sách thành viên góp vốn, gồm những thông tin sau:
 • Tên thành viên góp vốn, quốc tịch, địa chỉ liên lạc đối với thành viên là cá nhân, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức;
 • Số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, số giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức;
 • Phần vốn góp;
 • Tỷ lệ góp vốn.
 1. Thông tin về người đại diện theo pháp luật của công ty, gồm: Họ, tên, quốc tịch, địa chỉ liên lạc, số giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật.

Những nội dung ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần :

 1. Tên công ty, mã số doanh nghiệp;
 2. Địa chỉ trụ sở chính;
 3. Vốn điều lệ;
 4. Thông tin về người đại diện theo pháp luật của công ty, gồm: Họ, tên, quốc tịch, địa chỉ liên lạc, số giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật.

Những nội dung ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh:

 1. Tên công ty, mã số doanh nghiệp;

 2. Địa chỉ trụ sở chính;

 3. Vốn điều lệ;
 4. Danh sách thành viên hợp danh, gồm các thông tin:
 • Tên thành viên hợp danh;
 • Địa chỉ liên lạc;
 • Quốc tịch;
 • Số giấy tờ pháp lý của cá nhân;
 • Phần vốn góp;
 • Tỷ lệ góp vốn.

Những nội dung ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 

Scores: 5 (15 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 519 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *