Quy định pháp luật về mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Nhu cầu về nhà ở hình thành trong tương lai luôn diễn ra sôi động và ngày càng phổ biến. Mua bán nhà ở hình thành trong tương lai là giao dịch mang lại nhiều lợi ích cho chủ đầu tư và khách hàng. Pháp luật hiện hành đã có những quy định điều chỉnh về hoạt động mua bán nhà ở trong tương lai như quy định về các điều kiện kinh doanh, mua bán, chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai…

Pháp luật về mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Pháp luật về mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Nhà ở hình thành trong tương lai là gì?

Nhà ở hình thành trong tương lai là nhà ở đang trong quá trình xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng, khi ký hợp đồng mua bán, nhà ở vẫn còn chưa được hình thành và chưa có giấy chứng nhận.

Điều kiện nhà ở hình thành trong tương lai được phép đưa vào mua bán, kinh doanh

 • Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án. Trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.
 • Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; trường hợp không đủ điều kiện phải nêu rõ lý do.

Tham khảo thêm về: Điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai của chủ đầu tư

Nhà ở hình thành trong tương lai có được phép chuyển nhượng không?

Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

 • Bên mua, bên thuê mua có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai khi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua chưa được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được lập thành văn bản, có xác nhận của chủ đầu tư vào văn bản chuyển nhượng.
 • Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng được tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của bên mua, thuê mua nhà ở với chủ đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm tạo điều kiện cho các bên trong việc chuyển nhượng hợp đồng và không được thu bất kỳ khoản chi phí nào liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng.
 • Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở cuối cùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
 • Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai không áp dụng với hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở xã hội.

Bảo lãnh trong mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

 • Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố danh sách ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh trong kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai.
 • Phạm vi, điều kiện, nội dung và phí bảo lãnh do các bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm thực hiện trách nhiệm của bên bảo lãnh quy định tại khoản 3 Điều này và phải được lập thành hợp đồng. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi bản sao hợp đồng bảo lãnh cho bên mua, bên thuê mua khi ký kết hợp đồng mua, thuê mua. Hợp đồng bảo lãnh có thời hạn cho đến khi nhà ở được bàn giao cho bên mua, bên thuê mua.
 • Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện bàn giao nhà ở theo tiến độ đã cam kết và bên mua, bên thuê mua có yêu cầu thì bên bảo lãnh có trách nhiệm hoàn lại số tiền ứng trước và các khoản tiền khác cho khách hàng theo hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở và hợp đồng bảo lãnh đã ký kết.

Tham khảo thêm về: Quy định về bảo lãnh bán nhà ở hình thành trong tương lai

Thanh toán khi mua nhà ở hình thành trong tương lai

Thanh toán giá trị hợp đồng là một trong những nghĩa vụ cơ bản và được các bên tham gia hợp đồng quan tâm.

 • Việc thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai được thực hiện nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng; trường hợp bên bán, bên cho thuê mua là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng.
 • Trường hợp bên mua, bên thuê mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bên bán, bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng; giá trị còn lại của hợp đồngđược thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua.
 • Chủ đầu tư phải sử dụng tiền ứng trước của khách hàng theo đúng mục đích đã cam kết.

Luật sư tư vấn pháp luật về mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Luật sư tư vấn pháp luật về mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Luật sư tư vấn pháp luật về mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

 • Xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ mua bán nhà ở hình thành trong tương lai
 • Tư vấn quy định của pháp luật về điều kiện đưa nhà ở hình thành trong tương lai vào kinh doanh,
 • Soạn thảo hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai
 • Tư vấn rủi ro khi mua bán nhà ở hình thành trong tương lai
 • Tư vấn, giải quyết tranh chấp về nhà ở hình thành trong tương lai
 • Hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến việc mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Mua bán nhà ở hình thành trong tương lai là hoạt động tương đối phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người mua cũng như người bán. Luật Kiến Việt với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực luật sư tư vấn pháp lý bất động sản dày dặn kinh nghiệm về mua bán chung cư, nhà ở hình thành trong tương lai, luôn tận tâm hỗ trợ tư vấn pháp lý cho khách hàng khi mua bán nhà ở hình thành trong tương lai một cách tốt nhất. Vui lòng liên hệ qua Hotline 0386579303 để được tư vấn giải đáp cụ thể.

Scores: 4.36 (15 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Đỗ Thanh Lâm

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Bất Động Sản, Dự Án Đầu Tư, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân sự, HNGĐ, Lao Động, Hợp Đồng, Hình Sự, Hành Chính và tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, tranh tụng...

Trình độ đào tạo: Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 502 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *