Thủ tục thanh lý bán tài sản của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thủ tục thanh lý bán tài sản của công ty TNHH 2 thành viên trở lên là một quy trình bao gồm các bước nhằm bán tài sản của công ty TNHH 2 thành viên nhằm thu hồi vốn, giải quyết các khoản nợ hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh, giải thể doanh nghiệp. Quy trình này được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam, cụ thể là Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Để tìm hiểu rõ về vấn đề trên, Mời bạn đọc bài viết sau đây.

Thủ tục thanh lý bán tài sản công ty TNHH 2 thành viên

Thủ tục thanh lý bán tài sản công ty TNHH 2 thành viên

Tài sản trong công ty TNHH 2 thành viên

Tài sản trong công ty TNHH 2 thành viên là những tài nguyên mà công ty sở hữu hoặc kiểm soát nhằm mục đích hoạt động kinh doanh và mang lại lợi ích cho các thành viên. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, tài sản của công ty TNHH 2 thành viên bao gồm: Vốn điều lệ, vốn góp của thành viên, thu nhập của công ty, các nguồn tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Dựa trên đặc điểm và mục đích sử dụng, tài sản trong công ty TNHH 2 thành viên được phân loại thành 3 loại chính: tài sản cố định, tài sản lưu động và tài sản khác.

 • Tài sản cố định là tài sản có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu, hao mòn dần theo thời gian. Ví dụ như máy móc, thiết bị, nhà xưởng, đất đai,…
 • Tài sản lưu động là tài sản có giá trị nhỏ, thời gian sử dụng thấp, dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt như nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang, thành phẩm, tiền mặt,…
 • Tài sản khác là tài sản không thuộc hai loại trên, bao gồm: quyền sở hữu trí tuệ: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền,…tài sản hình thành từ hoạt động kinh doanh: doanh thu, lợi nhuận,… hay các khoản chi phí trả trước: chi phí quảng cáo, chi phí nghiên cứu phát triển,…

Thời điểm công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể thanh lý bán tài sản

 • Tài sản hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được nữa;
 • Tài sản bị thu hồi;
 • Tài sản lạc hậu về kỹ thuật và công nghệ, không còn phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Khi doanh nghiệp thay đổi ngành nghề kinh doanh, không còn nhu cầu sử dụng tài sản.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể quyết định thanh lý tài sản cố định trong trường hợp cần huy động vốn hoặc tái cơ cấu tài sản.

Thẩm quyền quyết định bán tài sản trong công ty TNHH 2 thành viên

Thẩm quyền quyết định bán tài sản doanh nghiệp

Thẩm quyền quyết định bán tài sản doanh nghiệp

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 55 Luật Doanh nghiệp 2020 thì đối với những giao dịch: “Thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản và hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;” sẽ thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.

Do đó khi giao dịch mua bán tài sản công ty, bên mua cần phải xem xét kỹ rằng phía bên bán có quyết định thông qua của Hội đồng thành viên về việc bán tài sản hay không. Bởi lẽ nếu không thì ở tương lai khi tranh chấp, rất có thể sẽ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hợp đồng mua bán tài sản công ty bị vô hiệu.

Tham khảo thêm về: Thẩm quyền quyết định bán tài sản của doanh nghiệp

Quy trình, thủ tục thanh lý tài sản công ty TNHH 2 thành viên

Quy trình thanh lý tài sản của công ty TNHH 2 thành viên bao gồm các bước sau:

 • Bước 1: Lập Hội đồng thanh lý tài sản

Hội đồng thanh lý tài sản là tổ chức được thành lập để thực hiện việc thanh lý tài sản của công ty. Hội đồng thanh lý tài sản có nhiệm vụ kiểm kê, định giá, bán đấu giá hoặc bán trực tiếp tài sản cần thanh lý. Hội đồng thanh lý tài sản của công ty TNHH 2 thành viên gồm các thành viên sau: chủ tịch Hội đồng thanh lý tài sản, thư ký Hội đồng thanh lý tài sản và các thành viên khác.

 • Bước 2: Lập biên bản kiểm kê tài sản cần thanh lý

Biên bản kiểm kê tài sản cần thanh lý là văn bản ghi nhận tình trạng thực tế của tài sản cần thanh lý. Biên bản kiểm kê tài sản cần thanh lý phải được lập bởi Hội đồng thanh lý tài sản và được các thành viên Hội đồng ký xác nhận.

 • Bước 3: Lập phương án thanh lý tài sản

Phương án thanh lý tài sản là văn bản quy định các nội dung liên quan đến việc thanh lý tài sản, bao gồm: đối tượng thanh lý, phương pháp thanh lý, giá bán tài sản và thời hạn thanh lý. Phương án thanh lý tài sản phải được phê duyệt bởi Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty.

 • Bước 4: Xác định giá trị tài sản cần thanh lý

Giá trị tài sản cần thanh lý được xác định theo phương pháp sau: phương pháp so sánh: căn cứ vào giá trị thị trường của tài sản tương tự; phương pháp định giá theo chi phí: căn cứ vào nguyên giá, số khấu hao lũy kế và giá trị còn lại của tài sản; phương pháp định giá theo thu nhập: căn cứ vào khả năng sinh lời của tài sản.

 • Bước 5: Tiến hành thanh lý tài sản

Tùy thuộc vào phương pháp thanh lý tài sản mà Hội đồng thanh lý tài sản thực hiện Thanh lý tài sản thông qua bán đấu giá hoặc thanh lý tài sản thông qua bán trực tiếp.

 • Bước 6: Hoàn tất thủ tục thanh lý tài sản

Sau khi tài sản được thanh lý, Hội đồng thanh lý tài sản có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục thanh lý tài sản, lập biên bản giao nhận tài sản cho người mua, hoàn thiện hồ sơ thanh lý tài sản,  và nhập sổ sách kế toán liên quan đến tài sản cần thanh lý.

Tư vấn thực hiện thủ tục thanh lý tài sản của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Tư vấn thủ tục thanh lý tài sản của công ty TNHH 2 thành viên

Tư vấn thủ tục thanh lý tài sản của công ty TNHH 2 thành viên

Khi lựa chọn dịch vụ tư vấn của công ty Luật Kiến Việt, khách hàng sẽ được hướng dẫn chi tiết các nội dung như sau:

 • Tư vấn các quy định pháp luật mới nhất liên quan đến hợp đồng thanh lý tài sản của công ty TNHH 2 thành viên trở lên;
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các bên khi giao kết hợp đồng mua bán, thanh lý tài sản,..
 • Được tư vấn, soạn thảo hợp đồng thanh lý tài sản công ty TNHH 2 thành viên một cách chính xác, rõ ràng, không gây hiểu sai, thiếu sót dẫn đến tranh chấp;
 • Tiết kiệm thời gian, công sức, kinh tế hạn chế việc làm lại hợp đồng nhiều lần, nhanh chóng đạt được thỏa thuận;
 • Hạn chế các nguy cơ phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp, rủi ro pháp lý không thể lường trước được khi các bên không am hiểu về soạn thảo hợp đồng.

Thanh lý tài sản trong công ty TNHH 2 thành viên là quá trình bán hoặc loại bỏ tài sản cố định của công ty không còn phù hợp với nhu cầu hoạt động. Việc thanh lý tài sản phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thuế,… cũng như cần lập đầy đủ hồ sơ thanh lý và lưu trữ theo quy định của pháp luật. Bài viết trên đã cung cấp những thông tin cần thiết về thủ tục thanh lý bàn tài sản của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Hãy liên hệ ngay Công ty Luật Kiến Việt qua Hotline 0386.579.30 để được luật sư tư vấn doanh nghiệp hỗ trợ.

Scores: 4.8 (16 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 450 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *