Tư vấn thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đang là xu hướng hiện nay do nhu cầu du lịch quốc tế của người dân ngày càng cao. Thị trường du lịch quốc tế mang đến cơ hội kinh doanh đầy tiềm năng do Chính phủ Việt Nam có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển, thu hút đầu tư vào ngành du lịch. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin quan trọng về điều kiện, hồ sơ đăng ký, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Thế nào là kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế?

Kinh doanh lữ hành quốc tế là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam hoặc đưa khách du lịch ra nước ngoài.

Theo Điều 30 Luật Du lịch 2017, phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được được quy định như sau:

 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.
 • Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và dịch vụ lữ hành nội địa, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Điều kiện đăng ký doanh nghiệp dịch vụ lữ hành quốc tế

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Theo quy định của Luật Du lịch 2017, Nghị định 168/2017/NĐ-CP (sửa đổi bởi Điều 1 Nghị định 94/2021/NĐ-CP) thì công ty có vốn nước ngoài được kinh doanh dịch vụ lữ hành tại Việt Nam theo hình thức liên doanh hoặc hình thức khác phù hợp với quy định và lộ trình cụ thể trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đồng thời đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Có phương án kinh doanh lữ hành, có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh là “kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam”.
 • Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian hoạt động ít nhất là 04 năm trong lĩnh vực lữ hành.
 • Có ít nhất 3 hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
 • Tuân thủ quy định về mức tiền ký quỹ như sau: Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 50.000.000 đồng; đối với khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 đồng; đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 đồng.

Đối với doanh nghiệp trong nước

Pháp luật cũng đặt ra những điều kiện để được cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp trong nước như sau:

 • Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh được quy định.
 • Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất 04 năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.
 • Có ít nhất 03 hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
 • Tuân thủ quy định về mức tiền ký quỹ, cụ thể như sau: 50.000.000 đồng áp dụng cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam; 100.000.000 đồng áp dụng cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Hồ sơ thành lập

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế;
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định;
 • Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Để thực hiện cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế doanh nghiệp thực hiện các bước sau:

 1. Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ cấp phép

Doanh nghiệp chuẩn bị 02 bộ hồ sơ (trong đó 01 bộ lưu tại doanh nghiệp) theo danh mục hướng dẫn nêu trên với các điều kiện tương ứng.

 1. Bước 2: Nộp hồ sơ cấp phép tại Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông qua hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc thông qua dịch vụ bưu chính.

 1. Bước 3: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cấp phép

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Tư vấn thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Công ty Luật Kiến Việt xin giới thiệu những dịch vụ mà công ty cung cấp nhằm giải đáp những vướng mắc cũng như hỗ trợ quý khách hàng những hoạt động cần thiết trong việc thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

 • Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp
 • Tư vấn lựa chọn tên cho doanh nghiệp/Đặt tên doanh nghiệp
 • Tư vấn lựa chọn địa điểm kinh doanh nơi đặt trụ sở chính hoặc địa chỉ của Chi nhánh/Văn phòng giao dịch/Địa điểm kinh doanh phù hợp
 • Tư vấn xây dựng điều lệ hoạt động của doanh nghiệp
 • Tư vấn vốn điều lệ/Vốn pháp định
 • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • Thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp
 • Tư vấn về các loại thuế, phí khi thành lập doanh nghiệp

Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển, bên cạnh nguồn vốn và nguồn nhân lực thì cũng cần đến sự hỗ trợ của Luật sư tư vấn, nhằm đưa các hoạt động sinh lợi vận hành tốt trong hành lang pháp lý, nắm bắt kịp thời các cơ hội kinh doanh, phòng ngừa rủi ro và giải quyết các vi phạm.

Trên đây là những nội dung Luật Kiến Việt tư vấn về điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. Nếu bạn còn có bất kỳ thắc mắc nào cần giải đáp tư vấn thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch hoặc cần Luật sư doanh nghiệp hỗ trợ vui lòng liên hệ hotline 0386579303 để được hỗ trợ.

Scores: 5 (12 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 529 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *