Dịch vụ tư vấn thành lập cơ sở kinh doanh dịch vụ y tế trọn gói

Thành lập cơ sở kinh doanh dịch vụ y tế cần đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định và phải qua nhiều quy trình rất khắt khe. Cụ thể cơ sở kinh doanh dịch vụ y tế phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo Luật khám bệnh, chữa bệnh. Bài viết này sẽ tập trung làm rõ các hình thức tổ chức và điều kiện, tư vấn thủ tục thành lập cơ sở kinh doanh dịch vụ y tế theo quy định pháp luật.

Thành lập cơ sở kinh doanh dịch vụ y tế

Thành lập cơ sở kinh doanh dịch vụ y tế

Cơ sở kinh doanh dịch vụ y tế là gì?

Theo quy định tại Luật khám bệnh, chữa bệnh thì dịch vụ y tế là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Cụ thể:

Theo khoản 1 Điều 2 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định “ Khám bệnh là việc người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sử dụng kiến thức, phương pháp, kỹ thuật chuyên môn để đánh giá tình trạng sức khỏe, nguy cơ đối với sức khỏe và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người bệnh.”

Khoản 2 Điều 2 quy định: “Chữa bệnh là việc người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sử dụng kiến thức, phương pháp, kỹ thuật chuyên môn để giải quyết tình trạng bệnh, ngăn ngừa sự xuất hiện, tiến triển của bệnh hoặc đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người bệnh trên cơ sở kết quả khám bệnh.”

Và theo khoản 6 Điều 2 quy định: “Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh để cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.”

Vậy cơ sở kinh doanh dịch vụ y tế là cơ sở đã được thành lập theo quy định của pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh để cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Các hình thức tổ chức cơ sở kinh doanh dịch vụ y tế

Theo quy định tại Điều 48 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 thì hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm các hình thức như sau:

 • Bệnh viện;
 • Bệnh xá thuộc lực lượng vũ trang nhân dân;
 • Nhà hộ sinh;
 • Phòng khám;
 • Phòng chẩn trị y học cổ truyền;
 • Cơ sở dịch vụ cận lâm sàng;
 • Trạm y tế;
 • Cơ sở cấp cứu ngoại viện;
 • Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình;
 • Hình thức tổ chức khác của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Chính phủ.

Trường hợp cơ sở giám định y khoa, cơ sở giám định pháp y, cơ sở pháp y tâm thần, trung tâm y tế, viện có giường bệnh, y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức hoặc cơ sở có tên gọi khác mà thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thì việc cấp giấy phép hoạt động phải thực hiện theo một trong các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như đã nêu trên.

Vì vậy, việc lựa chọn hình thức tổ chức cơ sở kinh doanh dịch vụ y tế phù hợp là một quyết định quan trọng, cần được cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên nhiều yếu tố. Cần nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật, đánh giá khả năng quản lý và nguồn lực tài chính để lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp nhất với mục tiêu và quy mô hoạt động của cơ sở.

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ y tế

Căn cứ theo khoản 2 Điều 52 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 có quy định điều kiện cấp mới giấy phép hoạt động đối với cơ sở kinh doanh khám bệnh, chữa bệnh gồm:

 • Cơ sở kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Có cơ cấu tổ chức phù hợp với từng hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 • Có địa điểm hoạt động;
 • Có cơ sở vật chất phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn và quy mô của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trong đó hạ tầng công nghệ thông tin phải bảo đảm kết nối với Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (theo quy định tại khoản 1 Điều 112 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023).
 • Có đủ thiết bị y tế, phương tiện phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn và quy mô của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 • Có đủ người hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn và quy mô của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có người chịu trách nhiệm chuyên môn và mỗi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ có một người chịu trách nhiệm chuyên môn.

Việc đáp ứng các điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ y tế là vô cùng quan trọng, đảm bảo cho việc kinh doanh hoạt động hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ y tế

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ y tế

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ y tế

Hồ sơ cần chuẩn bị

Tại khoản 3 Điều 52 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp mới giấy phép hoạt động (theo Mẫu 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP)
 • Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện quy định tại Mục 3 bài viết này.

Thủ tục thực hiện

Thủ tục cấp mới giấy phép hoạt động được quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị cấp mới cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động có trách nhiệm thẩm định. Thời hạn thẩm định không quá 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Kết quả thẩm định phải được thể hiện bằng biên bản thẩm định, trong đó nêu rõ các nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có) và phải có chữ ký của các bên tham gia thẩm định, cơ sở được thẩm định;

Bước 3: Và trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành biên bản thẩm định, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động phải cấp mới giấy phép hoạt động; trường hợp cơ sở phải thực hiện các nội dung sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu nêu tại biên bản thẩm định thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động phải cấp mới giấy phép hoạt động.

Vậy để được cấp giấy phép hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ y tế, cá nhân hoặc doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và thực hiện thủ tục theo quy định nêu trên.

Dịch vụ tư vấn thành lập cơ sở kinh doanh dịch vụ y tế

Luật sư tư vấn thành lập cơ sở kinh doanh dịch vụ y tế

Luật sư tư vấn thành lập cơ sở kinh doanh dịch vụ y tế

Thành lập cơ sở kinh doanh dịch vụ y tế là một quá trình đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành. Do đó, bạn nên tham khảo ý kiến luật sư để được tư vấn cụ thể các vấn đề pháp lý cần thiết. Luật sư tư vấn thành lập cơ sở kinh doanh dịch vụ y tế sẽ giúp bạn thực hiện các hoạt động sau đây:

 • Tư vấn thủ tục pháp lý liên quan đến thủ tục khi tiến hành thành lập cơ sở doanh về dịch vụ y tế;
 • Luật sư sẽ hỗ trợ bạn chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ cho một bộ hồ sơ hoàn chỉnh, giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí khi thành lập cơ sở doanh về dịch vụ y tế;
 • Đại diện cho bạn trong các thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Làm việc trực tiếp với các cơ quan nhà nước khi có yêu cầu bổ sung;
 • Tư vấn về các vấn đề liên quan đến thuế, phí, lệ phí.

Xã hội ngày càng phát triển kéo theo nhu cầu quan tâm, chăm sóc bản thân ngày càng được đề cao. Cùng với đó là sự phát triển của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, nên thành lập cơ sở kinh doanh dịch vụ y tế là một cơ hội đầu tư hấp dẫn. Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0386579303 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ. Với đội ngũ luật sư doanh nghiệp giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, chúng tôi sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn hình thức tổ chức cơ sở kinh doanh phù hợp, hiểu rõ những điều kiện cũng như hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ y tế.

Tham khảo thêm về dịch vụ: Luật sư tư vấn doanh nghiệp trực tuyến qua điện thoại

Scores: 4.13 (15 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 529 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *