Hướng dẫn thủ tục đăng ký thuế cho doanh nghiệp mới thành lập 2024

Thủ tục đăng ký thuế cho doanh nghiệp mới thành lập là việc quan trọng và cần thiết của các doanh nghiệp. Theo đó, các doanh nghiệp cần thực hiện một số thủ tục ban đầu về thuế sau khi được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, để có thể bắt đầu đi vào hoạt động. Hãy cùng tìm hiểu về hồ sơ, thủ tục đăng ký và nộp thuế cho doanh nghiệp mới thành lập trong bài viết sau đây nhé!

Thủ tục đăng ký thuế cho doanh nghiệp mới thành lập

Thủ tục đăng ký thuế cho doanh nghiệp mới thành lập

Đăng ký thuế là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Quản lý thuế 2019 như sau: “Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định của các luật thuế.”

Như vậy, đăng ký thuế là việc mà người nộp thuế thực hiện kê khai đối với cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan đăng ký giấy phép kinh doanh các thông tin cơ bản của mình, nhằm phân biệt với những người nộp thuế khác. Theo đó, đăng ký thuế là việc các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ thuế thực hiện các thủ tục để nhằm hoàn thành nghĩa vụ thuế cho nhà nước.

Sau khi thực hiện các thủ tục đăng ký thuế, người nộp thuế sẽ được cơ quan thuế sẽ cấp cho một mã số thuế. Mỗi mã số thuế tương ứng với một người nộp thuế duy nhất.

Những đối tượng cần đăng ký thuế?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật Quản lý thuế năm 2019, người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Theo đó đối tượng phải đăng ký thuế bao gồm:

“1. Người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Đối tượng đăng ký thuế bao gồm:

 1. a) Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;
 2. b) Tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.”

Như vậy, đối tượng đăng ký thuế theo quy định của pháp luật bao gồm: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh. Cùng với đó là cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay.

Doanh nghiệp có bắt buộc phải đăng ký thuế trước khi đi vào hoạt động không?

Theo quy định tại khoản 1  Điều 30 Luật Quản lý thuế 2019  thì Người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Như vậy, trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục đăng ký thuế tại cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ đăng ký thuế cho doanh nghiệp mới thành lập

Hồ sơ đăng ký thuế cho doanh nghiệp mới thành lập

Hướng dẫn hồ sơ và thủ tục đăng ký thuế cho doanh nghiệp mới thành lập

Hồ sơ đăng ký

Theo quy định tại Điều 31 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về hồ sơ đăng ký thuế lần đầu được hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư số: 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế thì hồ sơ đăng ký thuế cho doanh nghiệp mới thành lập bao gồm:

Thứ nhất, trường hợp người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì hồ sơ đăng ký thuế là hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, người nộp thuế là tổ chức đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì hồ sơ đăng ký thuế bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký thuế;
 • Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động, quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương khác do cơ quan có thẩm quyền cấp phép còn hiệu lực;
 • Các giấy tờ khác có liên quan.

Thứ ba, trường hợp người nộp thuế là hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì hồ sơ đăng ký thuế bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký thuế hoặc tờ khai thuế;
 • Bản sao giấy chứng minh nhân dân, bản sao thẻ căn cước công dân hoặc bản sao hộ chiếu;
 • Các giấy tờ khác có liên quan.

Như vậy, người nộp thuế cần căn cứ vào quy định của pháp luật mà chuẩn bị hồ sơ đăng ký thuế khi mới thành lập để phù hợp với trường hợp của mình.

Thủ tục đăng ký

Bước 1: Người nộp thuế chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký thuế;
 • Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động, quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương khác do cơ quan có thẩm quyền cấp phép còn hiệu lực (Nếu có);
 • Các giấy tờ khác có liên quan.

Bước 2: Người nộp thuế thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế theo quy định tại Điều 32 Luật quản lý thuế 2019, cụ thể:

Thứ nhất, đối với người đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh doanh: Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế là địa điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, đối với người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế

 • Tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đó có trụ sở;
 • Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân đó;
 • Hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi phát sinh thu nhập chịu thuế, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú hoặc nơi phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Bước 3: Cơ quan thuế cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế theo quy định.

Lưu ý: Người nộp thuế có thể chọn các phương thức nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu như sau:

 • Nộp trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế;
 • Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;
 • Hoặc nộp hồ sơ đăng ký thuế điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký thuế cho doanh nghiệp mới thành lập

Dịch vụ đăng ký thuế cho doanh nghiệp mới thành lập

Dịch vụ đăng ký thuế cho doanh nghiệp mới thành lập

Để hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện đúng và đủ việc đăng ký thuế khi mới thành lập theo quy định của pháp luật, luật sư sẽ hỗ trợ quý khách hàng cụ thể sau đây:

 • Soạn thảo các biểu mẫu cần thiết của hồ sơ đăng ký thuế;
 • Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế quản lý có thẩm quyền;
 • Nhận kết quả và bàn giao lại hồ sơ đăng ký thuế cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn các chính sách thuế – kế toán sau khi hoàn thiện hồ sơ đăng ký thuế cho doanh nghiệp mới thành lập.

Xét thấy, sau khi thực hiện xong quy trình đăng ký kinh doanh của một doanh nghiệp mới, việc đăng ký thuế là thủ tục bắt buộc để doanh nghiệp có thể đi vào hoạt động đúng quy định.Trên đây là nội dung mà công ty Luật Kiến Việt hướng dẫn thủ tục đăng ký thuế cho doanh nghiệp mới thành lập. Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0386 579 303 để được luật sư tư vấn doanh nghiệp hỗ trợ thêm.

Scores: 4.9 (20 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Kiến Việt

Chức vụ: Công ty Luật Kiến Việt

Lĩnh vực tư vấn: Công ty Luật Kiến Việt đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, uy tín trong các lĩnh vực về đất đai, bất động sản, doanh nghiệp đầu tư, đấu thầu xây dựng, tranh tụng vụ án dân sự, ly hôn, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, dịch vụ luật sư hình sự, luật sư bào chữa, kháng cáo..

Trình độ đào tạo: Đại học Luật TP.HCM, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 14 năm

Tổng số bài viết: 450 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *